Odstúpenie od kúpy e-vignety

 

  Zákazník, ktorý si zakúpil elektronickú známku a pri nákup určil dátum nadobudnutia účinnosti, ktorý sa nezhoduje s dňom zakúpenia e-vignety, môže kedykoľvek do nadobudnutia účinnosti zakúpenej e-vignety odstúpiť od kúpnej zmluvy a požiadať o vrátenie peňazí.

  Ak teda vaša e-vigneta ešte nenadobudla účinnosť, môžete svoj nákup zrušiť:

  1.ak ste si e-vignetu zakúpili v internetovom obchode alebo na jednom z predajných miest Dars (DarsGo servisov), môžete Dars požiadať o vrátenie peňazí. Najjednoduchší spôsob, ako to urobiť, je zaregistrovať sa v internetovom obchode a odoslať žiadosť o zrušenie nákupu cez webový portál. Žiadosť je možné podať aj poštou vyplnením formulára na odstúpenie od nákupu e-vignety. Pritom musíte uviesť:

  - meno a priezvisko alebo názov spoločnosti s DIČ, adresu, poštu a krajinu bydliska alebo sídla spoločnosti;
  - ID kód e-vignety, ktorá je predmetom odstúpenia od kúpy;
  - evidenčné číslo a štát registrácie vozidla, pre ktoré bola zakúpená e-vigneta, ktorá je predmetom odstúpenia od kúpy a
  - názov a adresu banky, číslo bankového účtu (IBAN), na ktorý bude vrátená kúpna cena a BIC (SWIFT) kód banky

  K žiadosti je potrebné priložiť faktúru alebo kópiu faktúry za nákup e-vignety, ktorá je predmetom odstúpenia od kúpy. Odporúčame vám poslať nám aj kontaktné údaje (telefónne číslo, e-mailová adresa) pre jednoduchšiu a rýchlejšiu realizáciu postupu vrátenia peňazí. DARS vráti kúpnu cenu na účet určený zákazníkom, a to najneskôr do 14 dní odo dňa schválenia žiadosti.

  Kupec lahko kadar koli do začetka veljavnosti e-vinjete odstopi od njenega nakupa. V tem primeru je upravičen do vračila celotnega vplačanega zneska.
  Zákazník môže od kúpy e-vignety kedykoľvek odstúpiť až do 
  nadobudnutia jej účinnosti a požiadať o vrátenie plnej kúpnej ceny.


  2. Ak ste si e-vignetu kúpili u niektorého z autorizovaných predajcov, musíte podať žiadosť o odstúpenie od kúpy na predajnom mieste, kde ste nákup uskutočnili. Podmienky a spôsob vrátenia kúpnej ceny v tomto prípade určuje oprávnený predávajúci.

  Od nadobudnutia účinnosti e-vignety už nie je možné odstúpenie od kúpy.