Zmeny údajov o e-vignete

Po zakúpení e-vignety je možné niektoré jej údaje zmeniť alebo opraviť. Možnosti opravy sa líšia v závislosti od toho, či e-vigneta ešte nie je platná alebo už nadobudla účinnosť. V žiadnom prípade však nemožno meniť typ zakúpenej e-vignety a triedu mýta, pre ktorú bola zakúpená.

Na zmenu údajov potrebujete evidenčné číslo vozidla a identifikačné číslo e-vignety spojenej k tomuto vozidlu (nájdete ho na potvrdení o kúpe e-vignety). Každú zmenu a správnosť nových údajov potvrdzuje zákazník podpísaním formulára pre potvrdenie údajov alebo potvrdením elektronického formulára v internetovom obchode. Kým sa tak nestane, zmena nemôže nadobudnúť účinnosť.

E-vigneta, ktorá ešte nenadobudla účinnosť

Pre elektronickú diaľničnú známku, pre ktorú zákazník pri kúpe elektronickej diaľničnej známky určil dátum nadobudnutia jej účinnosti, ktorý nie je zhodný s dňom jej zakúpenia, je možné zmeniť niektoré údaje do začiatku jej účinnosti. Kedykoľvek počas tejto doby je možné zmeniť evidenčné číslo, na ktoré sa e-vigneta viaže, a tiež je možné zmeniť dátum začiatku jej účinnosti.

Zmeny môžu vykonávať registrovaní zákazníci v internetovom obchode alebo na predajnom mieste, kde si e-vignetu zakúpili.

Ak pred nadobudnutím účinnosti e-vignety zmeníte evidenčné číslo, na ktoré sa bude viazať, skontrolujte, či je mýtna trieda vozidla s novým evidenčným číslom rovnaká ako predchádzajúca. V opačnom prípade si musíte zakúpiť novú e-vignetu príslušnej mýtnej triedy.


E-vigneta, ktorá už platí:

Údaje na e-vignete, ktorú si zákazník zakúpil prostredníctvom internetového obchodu a pre ktorú má určenú okamžitú platnosť, nie je možné meniť. Ak však bol nákup realizovaný na predajnom mieste Dars alebo u autorizovaného predajcu e-vignet, je možné opraviť prípadné chyby v evidenčnom čísle do 15 minút od nákupu. Opravy sú možné len na predajnom mieste, kde si zákazníci e-vignetu zakúpili.

Odporúčame si vždy pred potvrdením kúpy dôkladne skontrolovať zadané údaje o evidenčnom čísle vozidla, na ktoré sa bude e-vigneta viazať, mýtnej triede vozidiel, type a dátume nadobudnutia účinnosti e-vignety. Nesprávne informácie môžu viesť k porušeniu mýtnej legislatívy, za čo je podľa druhu spáchaného priestupku predpísaná pokuta vo výške 300 eur, respektíve 500 eur.

Oprava údajov o evidenčnom čísle pri e-vignetách, ktoré už vstúpili do platnosti, je možná len do 15 minút od zakúpenia e-vignety, ak bola e-vigneta zakúpená na predajnom mieste. V prípade online nákupu oprava údajov na platných e-vignetách nie je možná.