Časté otázky

Nižšie uvedený prehľad obsahuje odpovede na najčastejšie otázky kupujúcich elektronických diaľničných známok. Viac sa o e-vignete dozviete v údajoch v iných častiach tejto webovej stránky. Ak napriek tou odpoveď nenájdete, neváhajte sa obrátiť na naše telefonické centrum na číslo +386 (0)1 518 83 50 alebo na e-mailovú adresu evinjeta@dars.si. Sme vám k dispozícii 24 hodín denne, každý deň v roku.

E-vigneta je digitálna verzia diaľničnej známky, ktorá nahradí diaľničnú známku vo forme nálepky (e-vignetu teda nebude potrebné lepiť na vozidlo a po uplynutí ju z neho odstraňovať).

Počas doby platnosti e-vignety budú môcť vodiči vozidiel s maximálnou prípustnou hmotnosťou do 3,5 tony diaľnicu využívať aj naďalej neobmedzene a nebude sa platiť mýto za prejdený kilometer.

Nákup a používanie ročných a polročných (platí len pre motocykle) e-vignet bude možné od 1. decembra 2021. 

Od 1. decembra 2021 už nebudú ročné a polročné (platí len pre motocykle) diaľničné známky vo forme nálepky, ale len v digitálnej podobe.

Pre spoločnosti s väčším vozovým parkom je najjednoduchším spôsobom nákupu e-vignety nákup online prostredníctvom registrácie v internetovom obchode. Po úspešnej registrácii budete mať možnosť importovať evidenčné čísla všetkých vašich vozidiel, na ktoré si zároveň môžete zakúpiť e-vignety. Môžete si vybrať platbu okamžite platobnou alebo kreditnou kartou alebo platbu bankovým prevodom.

Ak sa rozhodnete pre nákup podľa ponuky, buďte pozorní, aby ste ho urobili včas. V tomto prípade je totiž prvým možným dátumom nadobudnutia platnosti e-vignety štyri pracovné dni od dátumu ponuky.

V prípade platby platobnou alebo kreditnou kartou je možné špecifikovať, aby e-vigneta nadobudla platnosť ihneď po zakúpení.

Evidenčné číslo vozidla zadajte bez medzier, pomlčiek alebo iných znakov. Aj keď máte na vozidle tabuľku s evidenčným číslom, ktorú je možné preniesť na iné vozidlo, platia rovnaké pravidlá pri jej zadávaní pri kúpe e-vignety.

Akýkoľvek typ e-vignety je možné zakúpiť aj v predpredaji, teda s dátumom nadobudnutia platnosti, ktorý sa nezhoduje s dňom nákupu. Platnosť jednotlivej e-vignety je možné určiť až 30 dní dopredu odo dňa zakúpenia.

E-vignetu môžete kúpiť na akékoľvek vozidlo, teda napríklad aj na vozidlo vášho partnera, potomka, brata či kamaráta. Potrebujete však poznať evidenčné číslo jeho vozidla a mýtnu triedu, do ktorej vozidlo patrí. Ak sa rozhodnete pre takýto nákup, odporúčame obdarovanému odovzdať potvrdenie o kúpe e-vignety, ktoré dostanete pri nákupe, bez ohľadu na to, cez ktorý predajný kanál ste si e-vignetu zakúpili.

E-vigneta bude platná jeden rok od zvoleného dátumu. Príklad: Ročná e-vigneta so zvoleným dátumom 15. apríla 2022 bude platná do 15. apríla 2023 vrátane.

Pri predaji vozidla budete môcť požiadať o vrátenie nevyužitej hodnoty ročnej e-vignety (a polročnej pre motocykle), ak sa nový majiteľ vozidla neprihlási s rovnakým evidenčným číslom.

Kontrolné kamery umiestnené v diaľničnej sieti budú monitorovať e-vignety na kontrolných bodoch a vo vozidlách mýtnej kontroly. Keď systém skontroluje vozidlo, pre ktoré bola e-vigneta zakúpená, budú tieto informácie zo systému okamžite vymazané a v systéme nezostane žiadna stopa po použití spoplatnenej cesty.

E-vignetu bude možné zakúpiť online a na fyzických predajných miestach (na čerpacích staniciach a u rôznych predajcov). K nákupu budete potrebovať evidenčné číslo vozidla, na ktoré bude e-vigneta zakúpená. Pri nákupe online aj e-mailovú adresu a zvolený spôsob bezhotovostnej platby (platobná karta).

Pri nákupe online alebo na predajných miestach Darsa (DarsGo servisy) nie je možné nakupovať na splátky. Ak si zakúpite e-vignetu na predajnom mieste niektorého z autorizovaných predajcov e-vignet, za politiku splácania zodpovedá výlučne konkrétny autorizovaný predajca.

V tomto prípade si e-vignetu môžete kúpiť cez ktorýkoľvek predajný kanál, pričom musíte poznať evidenčné číslo a mýtnu triedu vozidla výhercu. V tomto prípade odporúčame výhercovi odovzdať aj potvrdenie o kúpe e-vignety, ktoré dostanete pri nákupe.

Ak je možné preniesť tabuľku s evidenčným číslom vozidla na iné vozidlo, e-vigneta sa vzťahuje aj na toto vozidlo, ak je vozidlo zaradené do rovnakej mýtnej triedy ako vozidlo, z ktorého bolo evidenčné číslo prenesené. V opačnom prípade je potrebné do nového vozidla zakúpiť aj vhodnú e-vignetu.

Zákazník môže od kúpy e-vignety kedykoľvek odstúpiť až do nadobudnutia jej účinnosti, pričom má nárok do vrátenia plnej kúpnej ceny. Ak teda vaša e-vigneta ešte nenadobudla účinnosť, môžete požiadať o vrátenie zaplatenej sumy. Ak ste si e-vignetu kúpili u niektorého z autorizovaných predajcov, musíte podať žiadosť o odstúpenie od kúpy na predajnom mieste, kde ste nákup uskutočnili (ak ste teda e-vignetu zakúpulu u autorizovaného predajcu e-vignet, od kúpy nemôžete odstúpiť v Dars). Od nadobudnutia účinnosti e-vignety už nie je možné odstúpenie od kúpy.

Rakúsku diaľničnú známku si môžete kúpiť:

  • na mýtnej stanici Hrušica,
  • na hraničnom priechode Gruškovje a
  • na hraničnom priechode Obrežje.

Cenník rakúskych diaľničných známok v EUR (vrátane DPH)

  Desaťdňová diaľničná známka Dvojmesačná diaľničná známka Ročná diaľničná známka
motocykle 5,80 14,50 38,20
automobily a vozidlá s najväčšou prípustnou hmotnosťou do 3,5 t 9,90 29,00 96,40


Viac o diaľničných známkach si môžete prečítať na stránkach rakúskeho diaľničného prevádzkovateľa - ASFINAG.  

Ak vytvárate súbor CSV pomocou Excelu, musíte zadať evidenčné čísla svojich vozidiel do prvého stĺpca, každé evidenčné číslo do svojho políčka. Evidenčné čísla vozidiel zadávajte bez medzier a bez špeciálnych znakov, ako je pomlčka (t.j. iba písmená a čísla). Do druhého stĺpca uveďte krajinu registrácie (pre vozidlá registrované v Slovensku je to označenie SK) a v treťom stĺpci voliteľne mýtnu triedu (2A alebo 2B). Uložte súbor ako CSV a potom ho nahrajte na záložku "Moje vozidlá" na ovládacom paneli vášho účtu.

Príklad správneho záznamu na import súboru CSV:

BLREG1 SK 2A
BLREG2 SK 2B
BLREG1 SK 2B
BLREG1 SK 2A