Časté otázky

Nižšie uvedený prehľad obsahuje odpovede na najčastejšie otázky kupujúcich elektronických diaľničných známok. Viac sa o e-vignete dozviete v údajoch v iných častiach tejto webovej stránky. Ak napriek tou odpoveď nenájdete, neváhajte sa obrátiť na naše telefonické centrum na číslo +386 (0)1 518 83 50 alebo na e-mailovú adresu evinjeta@dars.si. Sme vám k dispozícii 24 hodín denne, každý deň v roku.

E-vigneta je digitálna verzia diaľničnej známky, ktorá nahradila diaľničnú známku vo forme nálepky. E-vignetu teda nebude potrebné lepiť na vozidlo a po vypršaní platnosti ju z neho odstraňovať.

E-vignetu je možné zakúpiť online a na fyzických predajných miestach (na čerpacích staniciach a u rôznych predajcov - zoznam je dostupný tu). Pri nákup potrebujete evidenčné číslo vozidla, pre ktoré kupujete e-vignetu, pri online nákupe ešte e-mailovú adresu a zvolený spôsob bezhotovostnej platby (platobná karta).

Akýkoľvek typ e-vignety je možné zakúpiť aj v predpredaji, teda s dátumom nadobudnutia platnosti, ktorý sa nezhoduje s dňom nákupu. Platnosť jednotlivej e-vignety je možné určiť až 30 dní dopredu odo dňa zakúpenia. Ročnú e-vignetu je napríklad možné zakúpiť (pri kúpe je potrebné uviesť aj dátum jej platnosti) maximálne 30 dní pred jej platnosťou.

Každá e-vigneta je samostatná položka, ktorá má špecifický dátum začiatku a dátum vypršania platnosti. Predĺženie platnosti v zmysle zákona nie je možné. Po vypršaní platnosti e-vignety si musíte zakúpiť novú e-vignetu, ktorej začiatok platnosti znova nastavíte.

Pri nákupe online alebo na predajných miestach Darsa (DarsGo servisy) nie je možné nakupovať na splátky. Ak si zakúpite e-vignetu na predajnom mieste niektorého z autorizovaných predajcov e-vignet, za politiku splácania zodpovedá výlučne konkrétny autorizovaný predajca.

Ročná e-vigneta je platná jeden rok od zvoleného dátumu. Príklad: ročná e-vigneta so zvoleným dátumom 15. apríla 2023 platí do 15. apríla 2024 vrátane.

Ak ste si pre konkrétnu e-vignetu vybrali alebo nastavili možnosť upozornenia o končení jej platnosti, budete dostávať notifikácie, pokiaľ si sami notifikácie nevypnete. Každá e-vigneta je vlastnou "položkou" a výberom možnosti, že chcete byť informovaný o uplynutí jej platnosti, dávate súhlas s týmto typom upozornenia. Ak svoj súhlas neodvoláte, systém vám bude zasielať aj takéto správy podľa vášho výberu, bez ohľadu na to, či ste si predtým zakúpili novú e-vignetu.

Evidenčné číslo vozidla registrovaného v Slovinsku zadajte bez medzier, pomlčiek alebo akýchkoľvek iných znakov, napríklad: LJ03SAZ, NMAN195, KPRK403. Aj keď máte na vozidle tabuľku s evidenčným číslom, ktorú je možné preniesť na iné vozidlo, platia rovnaké pravidlá pri jej zadávaní pri kúpe e-vignety (napríklad NMLEPLA, KPPLUSOV, atď.). Pri zadávaní dávajte pozor najmä na zadanie oblasti registra (teda LJ, KP, NM, KR, KK, SG, MB, GO, CE, MS alebo PO) a správnych znakov a ich postupnosti.

Podobné pravidlo platí aj pre evidenčné značky vozidiel registrovaných vo všetkých ostatných krajinách s výnimkou Rakúska a Nemecka. Ak má vaše vozidlo rakúsku alebo nemeckú poznávaciu značku, musíte zadať pomlčku na ieste, kde je na tabuľke nakreslený štátny znak.

Dars nemôže overiť presný dôvod neúspešnej platby, môže to urobiť iba banka, ktorá vydala bankovú kartu, ktorá musí kontaktovať spoločnosť Bankart. Vo väčšine prípadov sa ukazuje, že zákazníci nemajú na svojom mobilnom telefóne nainštalovanú príslušnú bankovú aplikáciu na potvrdzovanie online platieb, ktoré je pri kúpe e-vignety povinné. Dôvodom môže byť aj prekročenie limitu zostatku na karte, nesprávne zadané údaje ako CVC kód alebo dátum vypršania platnosti karty atď. 

Ak si kúpite e-vignetu cez mobilný telefón a transakcia zlyhá, dôvodom môže byť aj to, že ste zatvorili webovú stránku evinjeta.dars.si počas procesu potvrdenia online platby v bankovej aplikácii. V takom prípade sa nákup neuskutoční a transakcia sa zruší. Webovú stránku evinjeta.dars.si musíte ponechať aktívnu na pozadí po celú dobu až do dokončenia nákupu.

V takom prípade si musíte e-vignetu zakúpiť znova. Napriek tomu, že platba prebehla úspešne cez online platobné rozhranie, e-vigneta nebola vytvorená, čiže nemáte platnú e-vignetu pre svoje vozidlo.

Prosíme Vás, aby ste nás potom kontaktovali prostredníctvom e-mailu evinjeta@dars.si alebo telefonicky na čísle 00386 1 518 8 350. Každý prípad budeme riešiť individuálne a nadmerne odpočítanú sumu vám vrátime."

Ak ste nedostali e-mail na obnovenie hesla, s najväčšou pravdepodobnosťou ste sa v internetovom obchode nikdy neregistrovali a všetky možné nákupy e-vignet ste uskutočnili online ako neregistrovaný zákazník. Ak sa chcete stať registrovaným používateľom portálu e-vignety, musíte urobiť registráciu od začiatku, ale nákup môžete samozrejme uskutočniť znova ako neregistrovaný zákazník.

Odporúčame, aby ste si vo vašej e-mailovej schránke vždy skontrolovali aj spam, pretože mnohí poskytovatelia e-mailových služieb automaticky presmerujú všeobecne generované správy do tohoto poštového priečinku.

Nie, prenos na iné evidenčné číslo nie je možný, keďže e-vigneta je podľa súčasnej legislatívy neprenosná.

Pri predaji vozidla budete môcť požiadať o vrátenie nevyužitej hodnoty ročnej e-vignety (a polročnej pre motocykle) len v prípade, ak ste vozidlo odhlásili z evidencie evidovaných motorových vozidiel, pričom nový majiteľ toto vozidlo s rovnakým evidenčným číslom neprihlási. Žiadosť musíte podať najneskôr do 30 dní od odhlásenia vozidla z evidencie.

Ak nový majiteľ zaregistroval vozidlo s rovnakými poznávacími značkami, nevyužitú hodnotu nie je možné vrátiť a e-vigneta bude pre danú poznávaciu značku platná až do vypršania jej platnosti.

Vrátenie pomernej časti hodnoty týždenných alebo mesačných e-vignet nie je možné.

Vaša žiadosť bude vybavená najrýchlejšie, ak ju podáte prostredníctvom internetového obchodu e-vignety, na čo je nevyhnutná registrácia. Po registrácii zvoľte možnosť "ovládací panel" (vpravo hore) a následne kliknite na záložku „moje žiadosti“ a vykonajte všetky potrebné kroky.

Žiadosť môžete zaslať aj e-mailom na adresu evinjeta@dars.si alebo doporučene poštou na adresu Dars d. d., Dunajska cesta 7, 1000 Ľubľana, Slovinsko, s poznámkou "za e-vignetu". Podrobnejšie pokyny si môžete prečítať tu.

Ide o povinnosť stanovenú zákonom o mýte, podľa ktorého je faktúra za nákup e-vignety povinnou prílohou k žiadosti o vrátenie pomernej časti hodnoty e-vignety. Ak ju žiadateľ nepriloží, žiadosť je neúplná a nemožno ju spracovať, a to aj z účtovných dôvodov. V prípade, že Dars žiadosť schváli, je pre vystavenie dobropisu povinné uviesť, na ktorý účet sa vzťahuje.

Kópiu faktúry za nákup e-vignety vám môže vystaviť iba predajca, u ktorého ste si e-vignetu zakúpili. Na získanie kópie faktúry, musíte kontaktovať podporné služby jednotlivého predajcu. Odporúčame vám, aby ste si vopred pripravili informácie, ktoré budete musieť predajcovi oznámiť, aby si mohol faktúru vyhľadať vo svojej databáze a vystaviť vám jej kópiu. Ide najmä o dátum a čo najpresnejší čas zakúpenia e-vignety a predajné miesto, kde ste e-vignetu kúpili.

Všetky tieto informácie nájdete aj na potvrdení o kúpe e-vignety (potvrdenie o kúpe e-vignety je iný doklad ako faktúra za nákup e-vignety). Ak ste stratili tiež to, kontaktujte nás na čísle 00386 1 518 8 350, kde sa dohodneme, ako vám môžeme poskytnúť kópiu.

Zákazník môže od kúpy e-vignety kedykoľvek odstúpiť až do nadobudnutia jej účinnosti, pričom má nárok do vrátenia plnej kúpnej ceny. Ak teda vaša e-vigneta ešte nenadobudla účinnosť, môžete požiadať o vrátenie zaplatenej sumy. Odstúpenie od predajnej zmluvy je možné na tom predajnom mieste, kde ste nákup uskutočnili (ak ste teda e-vignetu zakúpili u autorizovaného predajcu e-vignet, od kúpy nemôžete odstúpiť v spoločnosti Dars). Po nadobudnutí platnosti e-vignety už nie je možné odstúpenie od kúpy.

Ak ste si zakúpili ročnú alebo polročnú e-vignetu pre nesprávne evidenčné číslo, musíte si zakúpiť aj e-vignetu rovnakého typu pre správne evidenčné číslo, aby ste mohli využívať spoplatnené cesty. Po vykonaní nákupu nám na e-mailovú adresu evinjeta@dars.si zašlite žiadosť o vrátenie pomernej časti hodnoty nesprávne zakúpenej e-vignety. Popíšte, ako a z akého dôvodu k chybe alebo omylu došlo a nezabudnite priložiť kópiu nákupných dokladov a faktúr za nákup oboch e-vignet, t. j. nesprávnej a správnej. Pridajte aj svoje údaje (meno, priezvisko, adresa, PSČ) a číslo bankového účtu (IBAN).

Ak splnomocnené osoby vyhovejú vašej žiadosti, DARS vám vráti pomernú časť hodnoty nesprávne zakúpenej e-vignety na váš bankový účet. V tomto prípade bude suma znížená o poplatok za spracovanie žiadosti vo výške 6 EUR.

Za nesprávne zakúpené týždenné alebo mesačné elektronické diaľničné známky nie je možné uplatniť vrátenie pomernej časti. V tomto prípade, ak chcete používať spoplatnené cesty, musíte si zakúpiť novú e-vignetu so správnym evidenčným číslom.

E-vignetu môžete kúpiť na akékoľvek vozidlo, teda napríklad aj na vozidlo vášho partnera, potomka, brata či kamaráta. Potrebujete však poznať evidenčné číslo jeho vozidla a mýtnu triedu, do ktorej vozidlo patrí. Ak sa rozhodnete pre takýto nákup, odporúčame obdarovanému odovzdať potvrdenie o kúpe e-vignety, ktoré dostanete pri nákupe, bez ohľadu na to, cez ktorý predajný kanál ste si e-vignetu zakúpili.

Kontrolné kamery umiestnené v diaľničnej sieti budú monitorovať e-vignety na kontrolných bodoch a vo vozidlách mýtnej kontroly. Keď systém skontroluje vozidlo, pre ktoré bola e-vigneta zakúpená, v prípade preukázaného dodržiavania mýta sa tieto informácie zo systému okamžite vymažú a v systéme nezostane žiadna stopa po použití spoplatnenej cesty.

Ak ste používali spoplatnenú cestu bez platnej e-vignety, dopustili ste sa priestupku podľa zákona o výbere mýte, za ktorý je predpísaná pokuta vo výške 300 eur. Váš priestupok budú riešiť len oprávnené osoby PZ, Finančnej správy alebo mýtnej kontroly spoločnosti Dars.

Za začatie konania o priestupku zodpovedá oprávnená osoba, ktorá priestupok prejednáva. Konanie sa začína na základe zistenia priestupku, ktorý je spravidla výsledkom zaznamenania udalosti technickým zariadením, v individuálnych prípadoch osobným zistením policajta, kontrolóra Finančnej správy alebo mýtneho inšpektora.

Porušovateľ je upozornený vydaním platobného rozkazu, ktorý sa zašle doporučene s doručenkou, najneskôr do jedného mesiaca od spáchania priestupku. Konanie o priestupku sa začína spravidla najneskôr do 20 dní odo dňa spáchania priestupku.

Za opatrenie za spáchaný priestupok zodpovedá výlučne oprávnená úradná osoba, ktorá konanie vedie. Odporúčame vám, ak viete, že ste sa dopustili priestupku a použili ste spoplatnenú cestu bez platnej e-vignety, čo najskôr si zaobstarať e-vignetu na evidenčné číslo vozidla, ktorým ste priestupok spáchali. Orgán činný v trestnom konaní môže pred vydaním platobného rozkazu alebo neskôr pri posudzovaní žiadosti o súdnu ochranu považovať takýto nákup e-vignety za poľahčujúcu okolnosť.

Pre spoločnosti s väčším vozovým parkom je najjednoduchším spôsobom nákupu e-vignety nákup online prostredníctvom registrácie v internetovom obchode. Po úspešnej registrácii budete mať možnosť importovať evidenčné čísla všetkých vašich vozidiel, na ktoré si zároveň môžete súčasne zakúpiť e-vignety. Môžete si vybrať platbu okamžite platobnou alebo kreditnou kartou alebo platbu bankovým prevodom.

Ak sa rozhodnete pre nákup podľa ponuky, buďte pozorní, aby ste ho urobili včas. V tomto prípade je totiž prvým možným dátumom nadobudnutia platnosti e-vignety štyri pracovné dni od dátumu vytvorenia ponuky.

V prípade platby platobnou alebo kreditnou kartou je možné špecifikovať, aby e-vigneta nadobudla platnosť ihneď po zakúpení.

V prípade veľkého počtu testovacích tabuliek s evidenčným číslom treba dbať na to, aby tabuľky, na ktoré sa kupujú diaľničné známky 2A alebo 2B, boli namontované na vozidlách príslušnej mýtnej triedy.

Je prijateľné, ak je kovová skúšobná tabuľka, pre ktorú sa kupuje diaľničná známka mýtnej triedy 2B, nalepená na vozidle patriacom do mýtnej triedy 2A, ale nie naopak. Ak použijete kovovú skúšobnú tabuľku na vozidlo mýtnej triedy 2B, pre ktoré bola zakúpená diaľničná známka 2A, mýto sa bude považovať za nezaplatené.

Ak vytvárate súbor CSV pomocou Excelu, musíte zadať evidenčné čísla svojich vozidiel do prvého stĺpca, každé evidenčné číslo do svojho políčka. Evidenčné čísla vozidiel zadávajte bez medzier a bez špeciálnych znakov, ako je pomlčka (príklad KPRK403). Do druhého stĺpca uveďte krajinu registrácie (pre vozidlá registrované v Slovinsku je to označenie SI) a v treťom stĺpci voliteľne mýtnu triedu (2A alebo 2B). Uložte súbor ako CSV a potom ho nahrajte na záložku Moje vozidlá na ovládacom paneli vášho účtu.

Príklad správneho záznamu na import súboru CSV:

BLXXXXX SK 2A
BTXXXXX SK 2B
LUXXXXX SK 2B
GAXXXXX SK 2A

 

V tomto prípade si e-vignetu môžete kúpiť cez ktorýkoľvek predajný kanál, pričom musíte poznať evidenčné číslo a mýtnu triedu vozidla výhercu. V tomto prípade odporúčame výhercovi odovzdať aj potvrdenie o kúpe e-vignety, ktoré dostanete pri nákupe.

Rakúsku diaľničnú známku si môžete kúpiť:

  • na mýtnej stanici Hrušica,
  • na hraničnom priechode Gruškovje a
  • na hraničnom priechode Obrežje.

Cenník rakúskych diaľničných známok v EUR (vrátane DPH)

 Ročná diaľničná známkaDvojmesačná diaľničná známkaDesaťdňová diaľničná známka1-dňová diaľničná známka
motocykle38,5011,504,603,40
automobily a vozidlá s najväčšou prípustnou hmotnosťou do 3,5 t96,4028,9011,508,60


Viac o diaľničných známkach si môžete prečítať na stránkach rakúskeho diaľničného prevádzkovateľa - ASFINAG.