Ako kúpiť e-vignetu?

Každé motorové vozidlo s maximálnou prípustnou hmotnosťou do 3 500 kilogramov musí mať pri vjazde na spoplatnenú cestu platnú e-vignetu príslušnej mýtnej triedy. To znamená, že e-vignetu je potrebné zaplatiť pred jazdou po diaľnici alebo rýchlostnej ceste.

E-vignetu si môžete jednoducho kúpiť z pohodlia svojej domácej obývačky prostredníctvom internetového obchodu, pričom tento proces je rýchly a veľmi jednoduchý. Nákup je možný aj na predajných miestach Dars, DarsGo servisoch alebo u autorizovaných predajcov e-vignet.

K e-vignete cez ineternet len v piatich krokoch

Proces nákupu elektronickej diaľničnej známky online je mimoriadne jednoduchý a vyžaduje len niekoľko chvíľu vášho času. Registrácia nie je potrebná, potrebujete iba bankovú kartu, s ktorou je možná platba online, a platnú e-mailovú adresu, ktorú potrebujeme, aby sme vám mohli zaslať elektronickú kópiu faktúry za nákup a potvrdenie o kúpe e-vignety. Odporúčame vám však zaregistrovať sa, a to kedykoľvek pred nákupom alebo po ňom, pretože tak získate prístup k ďalším funkcionalitám internetového obchodu, čo vám umožní dodatočnú správu zakúpených e-vignet a možnosť nákupu podľa ponuky bankovým prevodom.

ZAREGISTRUJTE SA

1

Kliknite na tlačidlo kúpiť
e-vignetu

Tlačidlo sa nachádza vpravo hore v oranžovom banneri. Po kliknutí budete presmerovaný do internetového obchodu.

2

Vyberte mýtnu triedu vozidla a typ e-vignety

Určite, do ktorej mýtnej triedy patrí vozidlo, pre ktoré kupujete e-vignetu a vyberte si, či si chcete kúpiť ročnú, polročnú, mesačnú alebo týždennú e-vignetu.

3

Zadajte svoju emailovú adresu

Po zadaní vašej e-mailovej adresy vám zašleme potvrdzujúcu správu s odkazom, prostredníctvom ktorého budete pokračovať v nákupe.

4

Zadajte evidenčné číslo vozidla a uveďte prvý deň platnosti
e-vignety

Zadajte krajinu registrácie a evidenčné číslo vozidla, pre ktoré kupujete e-vignetu. Musíte tak urobiť dvakrát, aby ste znížili možnosť možných chýb pri zadávaní. Odporúčame vám pozorne skontrolovať, či je správne zadané evidenčné číslo vozidla. Ak sa evidenčné číslo v systéme nezhoduje s evidenčným číslom vozidla, mýto za vozidlo nie je zaplatené, čo znamená priestupok, za ktorý možno uložiť pokutu. Vyberte si, kedy má nadobudnúť účinnosť vaša e-vigneta. Môžete sa rozhodnúť pre okamžitú platnosť alebo zadať ktorýkoľvek deň až 30 dní vopred odo dňa, keď ste nákup uskutočnili.

5

Zaplaťte a obdržíte faktúru a doklad o kúpe

Vyberte spôsob platby a zadajte požadované informácie. Po potvrdení nákupu vám na vašu e-mailovú adresu príde faktúra a potvrdenie o kúpe e-vignety, no ak ste už zaregistrovaný, oba dokumenty budú dostupné priamo vo vašom užívateľskom účte v internetovom obchode. Týmto je postup ukončený.


Platobné prostriedky

Platba nákupu e-vignety v internetovom obchode je možná len v eurách s nasledujúcimi platobnými prostriedkami:

 

Debetné a kreditné karty:

Maestro

 

 

 

 

Mastercard

 

 

 

 

Visa kartica

 

 

 

 

Online odosielanie elektronických peňazí:

PayPal

Bankový prevod (len pre registrovaných zákazníkov)

SEPA

 

 

 

Nákup podľa ponuky
s bankovým prevodom

Registrovaní zákazníci majú možnosť zakúpiť si jednu alebo viac e-vignet podľa ponuky, ktoré následne uhradia bankovým prevodom. Zákazník dostane na svoju e-mailovú adresu ponuku so všetkými údajmi potrebnými k platbe.

E-vignety s okamžitou platnosťou nie je možné zakúpiť na základe ponuky. Prvým možným dátumom nadobudnutia platnosti elektronickej diaľničnej známky sú v tomto prípade štyri pracovné dni od vytvorenia ponuky, keďže e-vigneta môže nadobudnúť platnosť až po prijatí platby na transakčný účet Darsa a jej pripojení k ponuke. E-vigneta sa v tomto prípade stáva platnou dňom určeným zákazníkom v nákupnom procese a zákazník má prístup k faktúre a potvrdeniu o kúpe e-vignety prostredníctvom svojho užívateľského účtu v internetovom obchode.

Platnosť ponuky je uvedená v ponuke. Ak táto nebude zaplatená včas, ponuka bude zrušená a všetky platby prijaté po uplynutí platnosti ponuky vráti Dars znížené o náklady na spracovanie vrátenia peňazí na bankový účet zákazníka. Výška nákladov je určená v cenníku služieb DARS.

Pri bankovom prevode venujte zvláštnu pozornosť zadávaniu správnej referencie a sumy, ktorú treba zaplatiť. Ak uvediete nesprávnu referenciu platby, môže sa stať, že platba nebude včas spojená s ponukou a vaše e-vignety nebudú vytvorené. E-vignety sa taktiež nevytvoria, ak zadáte nesprávnu sumu na zaplatenie.

V prípade nákupu kreditnou alebo debetnou kartou alebo cez PayPal môže e-vigneta nadobudnúť účinnosť ihneď po vykonaní platby. Pri nákupe podľa ponuky bankovým prevodom je prvým možným dátumom nadobudnutia platnosti e-vignety štyri (4) pracovné dni od vytvorenia ponuky.


Pri kúpe e-vignety je mimoriadne dôležité:

1. zadať SPRÁVNU krajinu registrácie a evidenčného čísla vozidla, na ktoré si chcete e-vignetu zakúpiť.

Pred konečným potvrdením nákupu vám odporúčame ešte raz dôkladne skontrolovať zadané údaje. Ak sú údaje nesprávne alebo sa nezhodujú s evidenčným číslom vozidla, mýto nie je zaplatené, čo podľa zákona o výbere mýta znamená priestupok, za ktorý je predpísaná pokuta vo výške 300 eur.

2. vybrať SPRÁVNU mýtnu triedu vozidla, pre ktoré si chcete zakúpiť e-vignetu.

Ak si zakúpite e-vignetu nesprávnej mýtnej triedy, mýto nie je zaplatené, čo podľa zákona o výbere mýta znamená priestupok, za ktorý je predpísaná pokuta vo výške 300 eur. Ak si nie ste istí, do ktorej mýtnej triedy je vaše vozidlo zaradené, použite nástroj na určenie mýtnej triedy alebo si pozrite zoznam odmeraných vozidiel.

3. zadať SPRÁVNE nadobudnutie platnosti e-vignety.

Nadobudnutím platnosti e-vignety strácate právo odstúpiť od jej kúpy a nadobudnutie účinnosti už nie je možné posunúť na neskorší dátum. V opísanom prípade nie sú možné ani zmeny evidenčného čísla, na ktoré je e-vigneta viazaná.

Po zakúpení e-vignety dostanete potvrdenie o jej kúpe, ktoré uschovávajte do uplynutia jej platnosti, pretože môže slúžiť ako doklad o nadobudnutí e-vignety.

DarsGo servis

Nákup na predajných
miestach DARS

E-vignetu si môžete zakúpiť aj na ktoromkoľvek predajnom mieste Dars (DarsGo servise).

Kupujúci musí informovať zamestnanca o:

 • mýtnej triede vozidla, pre ktoré si chce zakúpiť e-vignetu,
 • ktorý typ elektronickej diaľničnej známky si chce kúpiť (týždennú, mesačnú, polročnú alebo ročnú),
 • krajine registrácie a evidenčnom čísle vozidla, na ktoré si chce e-vignetu zakúpiť, a
 • dátume nadobudnutia účinnosti e-vignety.

Je mimoriadne dôležité, aby zákazník oznámil zamestnancovi správne informácie. Po ich zadaní do systému predávajúci vytlačí formulár na potvrdenie správnosti zadaných údajov a kupujúci si údaje musí skontrolovať a potvrdiť podpisom. Následne je vytvorená e-vigneta a zákazníkovi je vystavená faktúra a potvrdenie o jej kúpe.

DarsGo servisy a Predajné miesta nájdete na nasledujúcich lokalitách:

 • DarsGo servis Ľubľana - Grič 54, 1000 Ľubľana
 • DarsGo servis Maribor, odpočívadlo Maribor - západ, Na polju 24, 2000 Maribor
 • Predajné miesto HP Šentilj - hraničný priechod Šentilj (vstup do krajiny)
 • DarsGo servis Hrušica - Hrušica 223, 4276 Hrušica
 • DarsGo servis Obrežje - Hraničný priechod Obrežje (vstup do krajiny)
 • DarsGo servis Fernetiči - odpočívadlo Fernetiči - juh (vstup do krajiny)
 • Predajné miesto Fernetiči - odpočívadlo Fernetiči - juh (vstup do krajiny)
 • DarsGo servis Gruškovje - Hraničný priechod Gruškovje (vstup do krajiny)

Zákazník podpísaním formulára na potvrdenie správnosti údajov preberá všetku zodpovednosť za správnosť zadaných údajov a za prípadné následky nesprávnych údajov.

Autorizované predajné miesta

E-vignetu si môžete zakúpiť aj na predajných miestach predajných partnerov DARS. Nájdete ich vo vyhľadávači nižšie.

Štát Mesto Predajný partner Predajné miesto Adresa PSČ
Rakúsko KLAGENFURT MARINJEL PAUNESKU OMV DOWNSTREAM GMBH MARINJEL PAUNESKU VÖLKERMARKTER STRAßE 272 9020
Nemecko ZWIESEL ADAC HEADQUARTER ADAC VERTRETUNG 0196 ANGERSTR. 15 94227
Slovinsko ČRNOMELJ AVTO KRKA D.O.O. AVTO KRKA D.O.O. - AVTO KRKA SA D.O.O., PE ČRNOMELJ BELOKRANJSKA CESTA 36 8340
Rakúsko ILZ TOBACCOLAND HANDELS GMBH & CO KG TROLP HEIMO ILZ 69 8262
Rakúsko WOLFSBERG OMV A2589 WOLFGANG PETSCHENIG WOLFGANG PETSCHENIG KLAGENFURTER STRASSE 16 9400
Rakúsko BERGHEIM BRANDNER GMBH BP TANKSTELLE BRANDNER CHRISTIAN LAMPRECHTSHAUSENER STR. 3 5101
Rakúsko WOLFSBERG MICHAELA ROSSMANN OMV TANKSTELLE ROSSMANN MICHAELA GRAZER STRAßE 7 9400
Slovinsko RAVNE NA KOROŠKEM MOL MOL SLOVENIJA D.O.O. - BS RAVNE NA KOROŠKEM DOBJA VAS 18 B 2390
Rakúsko GAMLITZ TOBACCOLAND HANDELS GMBH & CO KG HARING ANTON OBERE HAUPTSTRAßE 43 8462
Taliansko TRIESTE SAIN ROBERTO RIV.177 RIVENDITA TABACCHI VIA FABIO SEVERO 65 34127