E-vigneta. Jednoduchosť má prednosť.

SK.mp4

Druhy a platnosť e-vignet

Pri platbe mýta za určité obdobie používania diaľnic a rýchlostných ciest existujú štyri rôzne obdobia, v ktorých môžete pri kúpe e-vignety využívať všetky spoplatnené cesty bez obmedzenia. Po uplynutí platnosti e-vignety si musíte zakúpiť novú e-vignetu, aby ste mohli pokračovať v jazde po diaľnici alebo rýchlostnej ceste, pre správnu triedu mýta.

1 rok

Ročná
e-vigneta

Ročná e-vigneta platí odo dňa nadobudnutia účinnosti, ktorý určí zákazník, do konca toho istého dňa v nasledujúcom roku. Príklad: ak si pri kúpe nastavíte platnosť ročnej e-vignety na 15. apríla 2022, budete môcť s touto e-vignetou využívať diaľnice a rýchlostné cesty až do 15. apríla 2023 vrátane, teda do polnoci tohto dňa. Jediná výnimka pri ročnej e-vignety nastáva v priestupnom roku - ak si zákazník nastaví ako dátum účinnosti 29. február, ktorý nie je v kalendári v nasledujúcom roku, platnosť ročnej e-vignety končí 28. februára nasledujúceho rok. KÚPIŤ

6 mesiacov

Polročná
e-vigneta

Polročná e-vigneta platí odo dňa nadobudnutia účinnosti, ktorý určí zákazník, do konca toho istého dňa o šesť mesiacov, ak tento deň v šiestom mesiaci nie je, platí do posledného dňa v mesiaci. Príklad: ak pri polročnej e-vignete nastavíte začiatok platnosti na 15. apríla 2022, budete môcť s touto e-vignetou využívať diaľnice a rýchlostné cesty až do 15. októbra 2022 vrátane, teda do polnoci. Ak však ako dátum účinnosti nastavíte 31. máj 2022, polročná e-vigneta vyprší 30. novembra. Polročná e-vigneta je dostupná len pre prvú mýtnu triedu, t.j. pre jednostopové motorové vozidlá (motocykle). KÚPIŤ

1 mesiac

Mesačná
e-vigneta

Mesačná e-vigneta platí odo dňa nadobudnutia účinnosti, ktorý určí zákazník, do konca toho istého dňa v nasledujúcom mesiaci, ak tento deň v nasledujúcom mesiaci nie je, platí do posledného dňa v mesiaci. Príklad: ak pri mesačnej e-vignete nastavíte začiatok platnosti na 15. apríla 2022, budete môcť s touto e-vignetou využívať diaľnice a rýchlostné cesty do 15. mája 2022 vrátane, teda do polnoci. Ak však ako dátum účinnosti nastavíte 31. máj 2022, mesačná e-vigneta vyprší 30. júna. KÚPIŤ

1 týždeň

Týždenná
e-vigneta

Týždenná e-vigneta platí sedem po sebe idúcich dní odo dňa nadobudnutia účinnosti, ktorý určí zákazník. Do počítania sa vždy započítava prvý deň platnosti týždennej e-vignety (t.j. týždenná diaľničná známka e-vigneta je platná v deň nadobudnutia účinnosti a ďalších šesť dní) Príklad: ak sa pri týždennej e-vignete rozhodnete nastaviť začiatok platnosti na piatok 15. apríla 2022 budete môcť s touto e-vignetou využívať diaľnice a rýchlostné cesty do štvrtka 21. apríla 2022 do polnoci. KÚPIŤ

Všetky typy e-vignet je možné zakúpiť aj s neskorším nadobudnutím platnosti. To znamená, že prvý deň platnosti e-vignety môžete určiť pri nákupe maximálne 30 dní vopred (vrátane dňa zakúpenia).

Kedy je e-vigneta povinná?

 

Každé motorové vozidlo s maximálnou prípustnou hmotnosťou do 3 500 kilogramov musí mať pri vjazde na spoplatnenú cestu platnú e-vignetu príslušnej mýtnej triedy. To znamená, že e-vignetu je potrebné zakúpiť a správne určiť dátum nadobudnutia jej účinnosti predtým, ako vojdete na diaľnicu alebo rýchlostnú cestu.

Kje potrebujem e-vinjeto?
Spoplatnené cesty, na ktorých je povinná e-vigneta

 

E-vignetu potrebujete na jazdu na všetkých diaľniciach a rýchlostných cestách prevádzkovaných spoločnosťou Dars, s výnimkou určitých úsekov:

  • Na Gorenjskej diaľnici (A2) – zo smeru z Rakúska po križovatku Hrušica smerom do vnútrozemia Slovinska a od križovatky Hrušica po hranicu v smere do Rakúska. Mýto za tento úsek sa platí spolu s platbou mýta za používanie tunela Karavanky a platí medzi prvými diaľničnými pripojeniami na oboch stranách štátnej hranice (v Slovinsku pripojenie Hrušica, v Rakúsku pripojenie Podrožca - Rosenbach).
  • Na rýchlostnej ceste Koper (H6) – od pripojenia Koper (Semedela) po koniec rýchlostnej cesty H6 Koper-Lucija (v oboch smeroch). Z dôvodu uzávierky pobrežnej cesty medzi Koperom a Izolou je obchvat riešený pozdĺž rýchlostnej cesty, takže pre použitie uvedeného úseku (cez tunel Markovec) nie je potrebná e-vigneta.
  • Na rýchlostnej ceste Maribor (H2) – medzi Pesnicou a Teznim. Z dôvodu prekategorizácie cesty na regionálnu je táto cesta vylúčená zo systému spoplatnenia e-vignetou.