Predor Karavanke

Tunel Karavanky

Tunel Karavanky, ktorý spája Slovinsko a Rakúsko, je s dĺžkou 7864 metrov najdlhším cestným tunelom v Slovinskej republike. Je vyňatý z mýtneho systému e-vignety, čo znamená, že sa za jeho každé použitie s vozidlom do 3 500 kilogramov maximálnej povolenej hmotnosti platí osobitne.

Výšku mýta za tunel určuje Vyhláška o mýte za použitie cestného tunela Karavanky a jej novela. Pre vozidlá mýtnej triedy R1, kam patria všetky vozidlá s maximálnou prípustnou hmotnosťou do 3500 kilogramov, je to 8,20 EUR (6,72 EUR bez DPH).

Platba sa vykonáva na mýtnej stanici Hrušica. K dispozícii sú nasledujúce spôsoby platby:

 • hotovosť,
 • kreditná karta,
 • debetná karta.

Mýto za tunel je možné zaplatiť aj zakúpením bodovej karty. VIAC

 

E-vigneta pre tunel Karavanky nie je platná, pretože tunel je na určitú dobu používania spoplatnenej cesty vyňatý z mýtneho systému. Mýto za použitie tunela vozidlom do 3500 kilogramov maximálnej prípustnej hmotnosti je užívateľ povinný uhradiť osobitne na mýtnej stanici Hrušica.

CP Hrušica

Bodová karta

Bodová karta je spôsob, ako zaplatiť tunelový poplatok za cestný tunel Karavanky pre všetkých, ktorí tunel využívajú častejšie. Zakúpením bodovej karty si užívateľ zabezpečuje 14 prejazdov tunelom Karavanky výhodnejšie v hodnote 36,70 EUR (30,08 EUR bez DPH). Bodová karta je neprenosná, viaže sa na evidenčné číslo vozidla a má platnosť 30 dní odo dňa jej vydania. Zakúpiť ju je možné na mýtnej stanici Hrušica.

Pre použitie bodovej karty platia tieto podmienky:

 • Bodová karta platí pre vozidlá prvej mýtnej triedy, ktorých najväčšia prípustná hmotnosť nepresahuje 3500 kg. Dátum expirácie je uvedený aj na prednej strane karty.

 • Tú istú kartu nemožno použiť na zaplatenie mýta za viacero vozidiel súčasne.

 • Uvádzanie hodnoty je v súlade s platným cenníkom a môže sa počas platnosti karty meniť.

 • Platnosť karty nie je možné predĺžiť.

 • Nevyužitú hodnotu nie je možné preplatiť.

 • Stratenú kartu nenahrádzame novou.

Prenos bodov na bodovú kartu s iným evidenčným číslom je možný v týchto prípadoch:

 • vozidlo je v nepojazdnom stave (užívateľ podá policajnú správu o dopravnej nehode),
 • vozidlo je predané (užívateľ predloží kúpnu zmluvu),
 • vozidlo je na servise (užívateľ predloží pôvodný pracovný príkaz),
 • vozidlo je odhlásené z evidencie evidovaných vozidiel (užívateľ predloží príslušný úradný doklad).

Pre prenos bodov na bodovú kartu s iným evidenčným číslom musí užívateľ okrem príslušných dokladov predložiť aj faktúru za nákup bodovej karty. V žiadnom prípade nie je možný prepis pred doložením dokladu a obnovenie bodovej karty je možné maximálne raz počas jej platnosti. V prípade zneužitia stráca karta platnosť a je zrušená.

Kartu nevystavujte teplu a magnetickým poliam, neohýbajte ju a dávajte pozor na dátum platnosti.

Zvyšnú hodnotu karty vám oznámi pokladník na mýtnej stanici Hrušica.