Rezygnacja z kupna e-winiety

 

  Klient, który zakupił winietę elektroniczną i jako datę rozpoczęcia okresu ważności e-winiety wyznaczył dzień późniejszy od dnia zakupu, może odstąpić od zakupu aż do momentu rozpoczęcia okresu ważności winiety i wystąpić o zwrot pełnej kwoty zakupu.

  Dlatego, jeśli Państwa e-winieta nie weszła jeszcze w życie, mogą Państwo zrezygnować z zakupu:

  1. jeśli kupili Państwo e-winietę w sklepie internetowym lub w jednym z punktów DarsGo Servis, o zwrot powinni Państwo wystąpić bezpośrednio do Dars. Najprostszym sposobem jest zarejestrowanie się w sklepie internetowym i złożenie wniosku za pośrednictwem portalu internetowego. Po wypełnieniu i wydrukowaniu wniosku o odstąpienie od zakupu e-winiety mogą go Państwo także wysłać pocztą. Należy przy tym wskazać: 

  - imię i nazwisko lub nazwę firmy wraz z numerem identyfikacji podatkowej, adresem i krajem zamieszkania lub siedziby firmy;
  - kod identyfikacyjny e-winiety będącej przedmiotem odstąpienia od zakupu;
  - numer rejestracyjny oraz kraj rejestracji pojazdu, dla którego zakupiono e-winietę, będącą przedmiotem odstąpienia od zakupu oraz
  - nazwę i adres banku, numer rachunku bankowego (IBAN), na który zostaną zwrócone środki oraz kod BIC (SWIFT) banku

  Jako dowód zakupu do wniosku należy dołączyć rachunek lub kopię rachunku. Radzimy również podać swoje dane kontaktowe (numer telefonu, adres e-mail) w celu ułatwienia i przyspieszenia procesu zwrotu pieniędzy. Dars zwróci kwotę zakupu na rachunek wskazany przez klienta nie później niż w ciągu 14 dni od rozpatrzenia wniosku.

  Kupec lahko kadar koli do začetka veljavnosti e-vinjete odstopi od njenega nakupa. V tem primeru je upravičen do vračila celotnega vplačanega zneska.
  Klient może odstąpić od zakupu w dowolnym momencie 
  do czasu rozpoczęcia okresu ważności e-winiety. 


  2. Jeśli kupili Państwo e-winietę u jednego z autoryzowanych sprzedawców, wniosek o odstąpienie od zakupu muszą Państwo złożyć w miejscu, w którym dokonali Państwo zakupu. W takim przypadku warunki zwrotu określa autoryzowany sprzedawca.

  Od momentu rozpoczęcia okresu ważności e-winiety odstąpienie od zakupu nie jest już możliwe.