Predor Karavanke

Tunel Karawanki

Łączący Słowenię i Austrię tunel Karavanke ma długość 7864 metrów, co czyni go najdłuższym tunelem drogowym w Republice Słowenii. Przejazd nim nie podlega opłacie za pomocą e-winiety, co oznacza, że każdorazowo należy uiścić opłatę (dotyczy pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3500 kg).

Wysokość opłaty za przejazd tunelem została określona w Rozporządzeniu w sprawie opłaty za korzystanie z tunelu drogowego Karavanke  i jego poprawce. Dla pojazdów klasy R1, która obejmuje wszystkie pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej do 3500 kg, opłata wynosi 8,20 EUR (6,72 EUR bez VAT)

Płatność uiszcza się na stacji poboru opłat Hrušica. Dostępne są następujące sposoby płatności:

 • gotówka,
 • karta kredytowa,
 • karta debetowa.

Opłatę za przejazd tunelem można również uiścić za pomocą karty na punkty. WIĘCEJ

E-winieta nie obowiązuje w tunelu Karavanke, ponieważ tunel jest wyłączony z systemu poboru opłat w określonym czasie korzystania z dróg płatnych. Użytkownik uiszcza opłatę drogową za korzystanie z tunelu za pomocą pojazdu o maksymalnej dopuszczalnej masie nieprzekraczającej 3500 kg na stacji poboru opłat Hrušica.

CP Hrušica

Karta punktowa

Karta punktowa to sposób na uiszczenie opłaty za przejazd tunelem drogowym Karavanke przeznaczona dla osób regularnie korzystających z tunelu. Kupując kartę punktową o wartości 36,70 EUR (30,08 EUR bez VAT), użytkownik otrzymuje 14 przejazdów tunelem Karavanke w niższej cenie. Karta punktowa jest niezbywalna. Powiązana jest z numerem rejestracyjnym pojazdu i jest ważna przez 30 dni od dnia jej wydania. Można ją kupić w punkcie poboru opłat Hrušica.

Podczas korzystania z karty punktowej obowiązują następujące warunki:

 • Karta punktowa obowiązuje dla pojazdów należących do pierwszej klasy opłat drogowych, których maksymalna dopuszczalna masa nie przekracza 3500 kg. Data ważności jest podana na awersie karty.

 • Za pomocą jednej karty nie można uiszczać opłat za przejazdy kilku pojazdów.
 • Rozksięgowanie wartości jest zgodne z obowiązującym cennikiem i może ulec zmianie w okresie ważności karty.

 • Ważność karty nie może zostać przedłużona.

 • Niewykorzystanych środków nie można spieniężyć.

 • Nie wydajemy duplikatu zgubionej karty.

Przepisanie punktów na kartę przypisaną do pojazdu o innym numerze rejestracyjnym jest możliwe w następujących przypadkach:

 • pojazd nie jest w stanie jeździć (użytkownik przedstawia raport policyjny o wypadku drogowym),
 • pojazd został sprzedany (użytkownik przedstawia umowę sprzedaży),
 • pojazd jest w naprawie (użytkownik przedstawia oryginalne zlecenie),
 • pojazd został wyrejestrowany z ewidencji pojazdów (użytkownik przedstawia odpowiednie potwierdzenie).

Aby przenieść punkty na kartę punktową o innym numerze rejestracyjnym, oprócz odpowiedniego dokumentu użytkownik musi przedstawić także fakturę za zakup karty punktowej. W żadnym wypadku nie można przepisać punktów przed dostarczeniem dowodu, a karta punktowa może być odnawiana nie więcej niż jeden raz w okresie jej ważności. W przypadku jakichkolwiek nadużyć karta traci ważność i zostaje odebrana.

Karty nie należy wystawiać na działanie wysokiej temperatury i pola magnetycznego, nie należy jej zginać i należy zwracać uwagę na datę jej ważności.

O niewykorzystaną sumę mogą Państwo zapytać kasjera na stacji poboru opłat Hrušica.