Zmiany danych dotyczących e-winiety

Po zakupie e-winiety można dokonać zmian jedynie niektórych jej danych. Możliwości korekty różnią się w zależności od tego, czy rozpoczął się już okres ważności e-winiety. W żadnym przypadku nie można jednak zmienić rodzaju zakupionej e-winiety oraz klasy opłaty drogowej, dla której winieta została zakupiona.

Aby zmienić dane, potrzebują Państwo numeru rejestracyjnego pojazdu i numeru identyfikacyjnego e-winiety powiązanej z tym pojazdem (numer można znaleźć na potwierdzeniu zakupu e-winiety). Każda zmiana danych musi zostać potwierdzona przez Klienta za pomocą podpisu na fizycznym formularzu lub oznaczenia odpowiedniego potwierdzenia na formularzu elektronicznym w sklepie internetowym. Dopóki zmiana nie zostanie potwierdzona, nie wejdzie w życie. 

E-winieta, której okres ważności jeszcze się nie rozpoczął

W przypadku e-winiety, której  okres ważności rozpoczyna się innego dnia, niż winieta została kupiona, możliwe jest modyfikowanie niektórych danych aż do momentu, w którym winieta zacznie obowiązywać. W tym czasie możliwa jest zmiana numeru rejestracyjnego, z którym powiązana jest e-winieta, oraz zmiana daty rozpoczęcia okresu ważności e-winiety.

Zmiany mogą być dokonywane przez zarejestrowanych klientów za pośrednictwem sklepu internetowego lub stacjonarnie w punkcie sprzedaży, w którym kupiono elektroniczną winietę.

Jeżeli do czasu rozpoczęcia okresu ważności e-winiety zmienią Państwo numer rejestracyjny, z którym będzie ona powiązana, prosimy upewnić się, że klasa opłat drogowych nowego pojazdu jest taka sama jak klasa pierwotnego pojazdu. W przeciwnym razie należy zakupić nową e-winietę o odpowiedniej klasie opłaty drogowej.


E-winieta, której okres ważności już się rozpoczął

 

Danych na e-winiecie zakupionej przez klienta za pośrednictwem sklepu internetowego, dla której ustalił on natychmiastową ważność nie można zmieniać. Jeśli jednak zakupu dokonano w punkcie sprzedaży Dars lub u autoryzowanego sprzedawcy e-winiet, możliwe jest poprawienie błędów w numerze rejestracyjnym w ciągu 15 minut od zakupu. Korekty są możliwe tylko w punkcie sprzedaży, w którym klienci zakupili e-winietę.

Zalecamy zawsze dokładnie sprawdzić wprowadzone dane dotyczące numeru rejestracyjnego pojazdu, dla którego e-winieta będzie wykupiona, klasy opłaty pojazdu, rodzaju i daty wejścia w życie e-winiety przed potwierdzeniem zakupu. Nieprawidłowe dane mogą prowadzić do naruszenia przepisów dotyczących opłat za przejazd, za co grozi grzywna w wysokości odpowiednio 300 i 500 EUR, w zależności od rodzaju popełnionego wykroczenia.

Korekta danych dotyczących numeru rejestracyjnego dla e-winiet, które już weszły w życie, jest możliwa tylko w ciągu 15 minut od zakupu e-winiety, jeżeli e-winieta została zakupiona w punkcie sprzedaży. W przypadku zakupu online korekta danych na ważnych e-winietach nie jest możliwa.