Często zadawane pytania

Poniżej znajdą Państwo odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące e-winiet. Więcej informacji znajdą też Państwo w pozostałych sekcjach tej strony. Jeśli nie mogą Państwo znaleźć odpowiedzi, prosimy o kontakt z naszą Infolinią dotyczącą opłat drogowych, pod numerem telefonu +386 (0)1 518 8 350 lub adresem e-mail evinjeta@dars.si. Jesteśmy dostępni 24 godziny na dobę, każdego dnia w roku.

E-winieta to cyfrowa wersja winiety, która zastąpiła winietę  w formie naklejki. Winiety elektronicznej nie trzeba naklejać na pojeździe i usuwać z pojazdu po upływie terminu ważności.

E-winietę można kupić w sklepie internetowym oraz w fizycznych punktach sprzedaży (stacje benzynowe i różne punkty sprzedaży detalicznej - lista dostępna jest tutaj). Do zakupu e-winiety potrzebny jest numer rejestracyjny pojazdu, dla którego ma być zakupiona, a w przypadku zakupu przez internet - adres e-mail i wybrana metoda płatności bezgotówkowej (karta płatnicza).

Każdy rodzaj e-winiety można również zakupić z wyprzedzeniem, tzn. z datą początkową ważności inną niż dzień zakupu. Datę początkową poszczególnej winiety można ustawić z wyprzedzeniem do 30 dni od daty zakupu. Na przykład, e-winietę roczną można zakupić (a datę jej ważności podać w momencie zakupu) do 30 dni przed datą początkową jej ważności.

Każda e-winieta to pojedyncza pozycja, która ma określoną datę początkową i końcową. Zgodnie z przepisami prawa nie ma możliwości przedłużenia ważności. Po wygaśnięciu ważności e-winiety należy zakupić nową e-winietę, dla której ponownie należy ustawić początek jej ważności.

W przypadku zakupu przez internet lub w punktach sprzedaży Dars (punkty serwisowe DarsGo) nie ma możliwości zakupu na raty. W przypadku zakupu e-winiety w autoryzowanym punkcie sprzedaży e-winiet, za politykę spłaty odpowiada wyłącznie autoryzowany punkt sprzedaży.

Ważność rocznej e-winiety wynosi jeden rok od wybranej daty. Na przykład: roczna e-winieta z wybraną datą 15 kwietnia 2023 r. jest ważna do 15 kwietnia 2024 r. włącznie.

Jeśli wybrałeś lub ustawiłeś dla danej e-winiety opcję powiadomienia o wygaśnięciu, to otrzymasz powiadomienie, chyba że sam wyłączysz to powiadomienie. Każda e-winieta jest swoją własną "pozycją" i wybierając opcję powiadamiania o jej wygaśnięciu, wyrażasz zgodę na otrzymywanie powiadomień. Jeśli nie wycofasz swojej zgody, system będzie nadal wysyłał Ci takie wiadomości zgodnie z Twoim wyborem, niezależnie od tego, czy wcześniej zakupiłeś nową e-winietę.

Wprowadź numer rejestracyjny pojazdu zarejestrowanego w Słowenii bez spacji, kresek i innych znaków, na przykład: LJ03SAZ, NMAN195, KPRK403. Nawet jeśli pojazd ma tablicę rejestracyjną, którą można przenieść na inny pojazd, przy wpisywaniu jej przy zakupie e-winiety obowiązują te same zasady (na przykład NMLEPLA, KPPLUSOV itp.). Przy wprowadzaniu zwróć szczególną uwagę na wpisanie regionu rejestracyjnego (tj. LJ, KP, NM, KR, KK, SG, MB, GO, CE, MS lub PO) oraz właściwe znaki i ich kolejność.

Podobna zasada dotyczy znaków rejestracyjnych pojazdów zarejestrowanych we wszystkich innych krajach, z wyjątkiem Austrii i Niemiec. Jeśli Twój pojazd posiada austriacką lub niemiecką tablicę rejestracyjną, musisz wpisać myślnik w miejscu, gdzie na tablicy narysowany jest herb.

Dars nie może zweryfikować dokładnej przyczyny nieudanej płatności, może to zrobić tylko bank wydający kartę i to on musi skontaktować się z Bankartem. Najczęściej okazuje się, że klienci nie mają zainstalowanej na telefonie komórkowym odpowiedniej aplikacji banku do zatwierdzania płatności internetowych, co jest obowiązkowe przy zakupie e-winiety. Przyczyną może być również przekroczenie limitu salda karty, wprowadzenie nieprawidłowych danych takich jak kod CVC czy data ważności itp. 

Jeśli kupujesz e-winietę przez telefon komórkowy i transakcja nie powiedzie się, może to być również spowodowane tym, że zamknąłeś stronę evinjeta.dars.si podczas procesu potwierdzenia płatności online w aplikacji bankowej. W takim przypadku zakup nie zostanie zrealizowany, a transakcja zostanie anulowana. Należy utrzymywać stronę internetową evinjeta.dars.si aktywną w tle przez cały czas, aż do zakończenia zakupu.

W takim przypadku prosimy o ponowne dokonanie zakupu e-winiety. Mimo że płatność została pomyślnie zrealizowana za pośrednictwem interfejsu płatności online, e-winieta nie została utworzona, co oznacza, że nie posiadasz ważnej e-winiety dla swojego pojazdu.

Prosimy wtedy o kontakt z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej evinjeta@dars.si lub telefonicznie pod numerem 00386 1 518 8 350. Każdy przypadek rozpatrzymy indywidualnie i zwrócimy nadpłaconą kwotę.

Jeżeli nie otrzymałeś e-maila umożliwiającego zresetowanie hasła, to najprawdopodobniej nigdy nie rejestrowałeś się w sklepie internetowym i dokonałeś wszystkich możliwych zakupów online e-winiety jako klient niezarejestrowany. Jeśli chcesz zostać zarejestrowanym Użytkownikiem portalu e-winiety musisz się zarejestrować od początku, ale oczywiście możesz dokonać zakupu ponownie jako klient niezarejestrowany.

Sugerujemy, aby zawsze sprawdzać swoją skrzynkę odbiorczą pod kątem spamu, ponieważ wielu dostawców poczty e-mail automatycznie przekierowuje ogólne wiadomości do tej skrzynki pocztowej.

Nie, przeniesienie na inny numer rejestracyjny nie jest możliwe, ponieważ zgodnie z obowiązującymi przepisami e-winieta nie może być przenoszona.

Sprzedając pojazd, możesz ubiegać się o zwrot niewykorzystanej wartości e-winiety rocznej (oraz półrocznej dla motocykli) tylko wtedy, gdy wyrejestrowałeś pojazd z ewidencji pojazdów mechanicznych, a nowy właściciel nie zarejestruje tego pojazdu z tym samym numerem rejestracyjnym. Wniosek należy złożyć najpóźniej w ciągu 30 dni od wyrejestrowania pojazdu.

Jeśli nowy właściciel zarejestrował pojazd na te same tablice rejestracyjne, niewykorzystana wartość nie podlega zwrotowi, a e-winieta zachowuje ważność dla tej tablicy rejestracyjnej do momentu jej wygaśnięcia.

Proporcjonalna część wartości e-winiet tygodniowych lub miesięcznych nie podlega zwrotowi.

Twój wniosek  zostanie rozpatrzony najszybciej, jeśli złożysz go za pośrednictwem sklepu internetowego e-winiety, co wymaga rejestracji. Po rejestracji wybierz opcję "Dashboard" /panel sterowania/ (prawy górny róg), a następnie kliknij w zakładkę "my requests"/moje wnioski/ i wykonaj wszystkie niezbędne kroki.

Wniosek można również wysłać pocztą elektroniczną na adres evinjeta@dars.si lub listem poleconym na adres Dars d. d., Dunajska cesta 7, 1000 Ljubljana, z dopiskiem „za e-vinieto”.  Bardziej szczegółowe instrukcje możesz przeczytać tutaj.

Jest to obowiązek wynikający z ustawy o opłatach drogowych, która nakłada obowiązek dołączenia faktury za zakup e-winiety do wniosku o proporcjonalny zwrot kosztów e-winiety. Jeśli wnioskodawca jej nie dołączy, wniosek jest niekompletny i nie może być rozpatrzony, m.in. ze względów księgowych. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku przez Dars, w celu wystawienia noty kredytowej należy obowiązkowo podać fakturę, której dotyczy nota kredytowa.

Kopię faktury za zakup e-winiety może wydać tylko sprzedawca punktu sprzedaży, w którym kupiłeś e-winietę. Aby uzyskać kopię faktury, należy skontaktować się z działem wsparcia poszczególnego punktu sprzedaży. Radzimy, aby wcześniej przygotować informacje, które będziesz musiał podać sprzedawcy, aby mógł on przeszukać swoją bazę danych i dostarczyć Ci kopię. Są to przede wszystkim data i jak najdokładniejsza godzina zakupu e-winiety oraz punkt sprzedaży, w którym kupiłeś e-winietę.

Wszystkie te informacje znajdują się również na paragonie zakupu e-winiety (paragon zakupu e-winiety jest innym dokumentem niż faktura zakupu e-winiety Jeśli i to zgubiłeś, skontaktuj się z nami pod numerem 00386 1 518 8 350, aby omówić sposób, w jaki możemy dostarczyć Ci kopię.

Nabywca e-winiety może w każdej chwili zrezygnować z jej zakupu przed wejściem w życie e-winiety i przysługuje mu zwrot całej ceny zakupu. Dlatego jeśli dla Twojej e-winiety jeszcze nie nastąpił  początek ważności, możesz zażądać zwrotu wpłaconej kwoty. Odstąpienie od umowy sprzedaży jest możliwe w punkcie sprzedaży, w którym zakupiłeś e-winietę (więc jeśli e-winietę kupiłeś u autoryzowanego sprzedawcy e-winiety, nie możesz odstąpić od zakupu w Dars). Po wejściu w życie e-winiety odstąpienie od zakupu nie jest już możliwe.

Jeżeli zakupiłeś e-winietę roczną lub półroczną na błędny numer rejestracyjny, aby móc korzystać z dróg płatnych, musisz zakupić e-winietę tego samego typu na prawidłowy numer rejestracyjny. Następnie wyślij do nas wniosek o zwrot na adres e-mail evinjeta@dars.si proporcjonalnej części wartości błędnie zakupionej e-winiety, opisz w jaki sposób i z jakiego powodu doszło do pomyłki lub błędu oraz koniecznie załącz kopię dowodu zakupu i faktury za zakup obu e-winiet, czyli błędną i prawidłową oraz podaj swoje dane (imię, nazwisko, adres, poczta) oraz numer konta bankowego (IBAN).

Jeśli uprawnione osoby uwzględnią Twój wniosek, DARS zwróci proporcjonalną część wartości błędnie zakupionej e-winiety na Twoje konto bankowe. W takim przypadku kwota zostanie pomniejszona o opłatę za rozpatrzenie wniosku w wysokości 6 EUR.

W przypadku błędnie zakupionych tygodniowych lub miesięcznych e-winiet nie można ubiegać się o proporcjonalny zwrot kosztów. W takim przypadku, jeśli chcesz korzystać z dróg płatnych, musisz kupić nową e-winietę dla prawidłowego numeru rejestracyjnego.

E-winietę możesz kupić dla dowolnego pojazdu, czyli dla pojazdu Twojego partnera, dziecka, brata czy znajomego. Trzeba jednak znać numer rejestracyjny jego pojazdu oraz klasę drogi płatnej, do której należy pojazd. Jeśli zdecydujesz się na tego typu zakup, zalecamy wręczenie odbiorcy paragonu i faktury zakupu e-winiety, który otrzymujesz przy zakupie, niezależnie od kanału sprzedaży, za pośrednictwem którego e-winieta została zakupiona.

Numery rejestracyjne pojazdów są monitorowane przez kamery instalowane na sieci autostrad, na przejściach granicznych oraz w pojazdach kontroli opłat. Kiedy system sprawdza pojazd, dla którego została zakupiona e-winieta, informacja ta jest natychmiast usuwana z systemu i nie pozostaje w nim żaden ślad po korzystaniu z drogi płatnej.

Jeśli korzystałeś z drogi płatnej bez ważnej karty e-winiety, popełniłeś wykroczenie zgodnie z ustawą o opłatach drogowych, które podlega karze grzywny w wysokości 300 EUR. Twoje wykroczenie może być rozpatrywane wyłącznie przez upoważnione osoby z policji, administracji finansowej lub kontroli ds. opłat drogowych Dars.

Wszczęcie postępowania w sprawie wykroczenia jest obowiązkiem upoważnionego urzędnika zajmującego się wykroczeniem. Postępowanie jest wszczynane na podstawie wykrycia wykroczenia, które najczęściej jest wynikiem rejestracji zdarzenia przez urządzenie techniczne lub w indywidualnych przypadkach przez osobiste wykrycie przez funkcjonariusza Policji, kontrolera Administracji Skarbowej lub kontrolera ds. opłat drogowych.

O popełnieniu wykroczenia sprawca zostaje poinformowany za pomocą nakazu zapłaty wysłanego listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, w terminie nie dłuższym niż miesiąc od dnia popełnienia wykroczenia. Co do zasady, postępowanie w sprawie o wykroczenie wszczyna się najpóźniej w ciągu 20 dni od dnia popełnienia wykroczenia.

Za wykroczenie odpowiada wyłącznie urzędnik prowadzący postępowanie. Jeżeli wiesz, że popełniłeś wykroczenie i korzystałeś z drogi płatnej bez ważnej e-winiety, zaleca się jak najszybszy zakup e-winiety dla numeru rejestracyjnego pojazdu, którym popełniłeś wykroczenie. Organ ds. wykroczeń może wziąć pod uwagę taki zakup e-winiety jako okoliczność łagodzącą przed wydaniem nakazu zapłaty lub później w trakcie rozpatrywania wniosku o ochronę sądową.

W przypadku firm posiadających większe floty, najprostszym sposobem zakupu e-winiety jest zakup online poprzez rejestrację w sklepie internetowym. Po udanej rejestracji, podczas procesu zakupu będziesz miał możliwość zaimportowania numerów rejestracyjnych wszystkich swoich pojazdów, dla których możesz kupić e-winiety w tym samym czasie. Możesz wybrać natychmiastową płatność kartą debetową lub kredytową lub zapłacić przelewem bankowym wg. oferty.

Jeśli zdecydujesz się na zakup wg. oferty, upewnij się, że zrobisz to w terminie. W tym przypadku pierwszy możliwy dzień ważności e-winiety to cztery dni robocze od dnia utworzenia oferty.

W przypadku płatności kartą debetową lub kredytową istnieje możliwość ustawienia, aby e-winieta zaczęła obowiązywać natychmiast po dokonaniu zakupu.

Przy dużej liczbie próbnych tablic rejestracyjnych należy zwrócić uwagę na to, aby tablice, do których zakupiono winiety 2A lub 2B, były zamontowane w pojazdach o odpowiedniej klasie poboru opłat.

Dopuszczalne jest, jeśli metalowa próbna tablica rejestracyjna, dla której zakupiono winietę dla klasy opłat 2B, jest zamontowana w pojeździe należącym do klasy opłat 2A, ale nie odwrotnie. W przypadku użycia metalowej próbnej tablicy rejestracyjnej na pojeździe należącym do klasy opłat drogowych 2B, dla którego zakupiono winietę 2A, opłatę drogową uważa się za nieuiszczoną.

Jeśli tworzysz plik CSV za pomocą programu Excel, to w pierwszej kolumnie musisz wpisać numery rejestracyjne pojazdów, każdy numer rejestracyjny w osobnym polu. Wpisz numery rejestracyjne bez spacji i bez znaków specjalnych, takich jak myślniki (na przykład KPRK403). W drugiej kolumnie wpisz kraj rejestracji (dla pojazdów zarejestrowanych w Słowenii jest to kod SI) i opcjonalnie klasę opłat drogowych (2A lub 2B) w trzeciej kolumnie. Zapisz plik jako CSV, a następnie prześlij go do zakładki Moje pojazdy w pulpicie nawigacyjnym swojego konta użytkownika.

Przykład odpowiedniego zapisu do importu pliku CSV:

WGM00000 PL 2A
DLU0000X PL 2B
KWI0000X PL 2B
ST0000X PL 2A

W tym przypadku e-winietę można nabyć za pośrednictwem dowolnego kanału sprzedaży, przy czym należy znać numer rejestracyjny i klasę opłat drogowych pojazdu laureata nagrody. W tym przypadku zalecamy przekazanie zwycięzcy również faktury i dowodu zakupu e-winiety, które otrzymali Państwo w momencie zakupu.

Winietę austriacką można kupić:

  • na stacji poboru opłat Hrušica,
  • na przejściu granicznym Gruškovje i
  • na przejściu granicznym Obrežje.

Cennik winiet austriackich w EUR (z VAT)

 Winieta rocznaWinieta dwumiesięcznaWinieta dziesięciodniowaWinieta 1-dniowa
motocykle38,5011,504,603,40
samochody i pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t96,4028,9011,508,60


Więcej informacji na temat winiet można znaleźć na stronach austriackiego operatora autostrad - ASFINAG.