Często zadawane pytania

Poniżej znajdą Państwo odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące e-winiet. Więcej informacji znajdą też Państwo w pozostałych sekcjach tej strony. Jeśli nie mogą Państwo znaleźć odpowiedzi, prosimy o kontakt z naszą Infolinią dotyczącą opłat drogowych, pod numerem telefonu +386 (0)1 518 8 350 lub adresem e-mail evinjeta@dars.si. Jesteśmy dostępni 24 godziny na dobę, każdego dnia w roku.

E-winieta to cyfrowa wersja winiety, która zastąpi winietę w postaci naklejki i będzie powiązana z numerem rejestracyjnym pojazdu.

W okresie obowiązywania e-winiety kierowcy pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony nadal będą mogli korzystać z autostrad w sposób nieograniczony, a opłaty nie będą pobierane za przejechane kilometry.

Od 1 grudnia 2021 r. będzie można zacząć korzystać z e-winiet rocznych (oraz półrocznych w przypadku motocykli), a od 1 lutego 2022 r. będą dostępne także e-winiety tygodniowe i miesięczne.
 

Wprowadź numer rejestracyjny bez spacji, myślników lub jakichkolwiek innych znaków. Nawet jeśli masz na swoim pojeździe tablicę rejestracyjną, którą można przenieść na inny pojazd, te same zasady obowiązują przy wpisywaniu go przy zakupie e-winiety.

Każdy rodzaj e-winiety można kupić z wyprzedzeniem, tj. ustalić datę rozpoczęcia okresu ważności, która nie jest tożsama z datą zakupu. Początek okresu ważności winiety można ustalić z wyprzedzeniem do 30 dni od dnia zakupu.

E-winietę można kupić dla dowolnego pojazdu, np. dla pojazdu Państwa partnera, dziecka, brata czy przyjaciela. Należy jednak znać numer rejestracyjny pojazdu i klasę opłaty drogowej, do której pojazd należy. Jeśli zdecydują się Państwo na taki zakup, zalecamy wręczenie obdarowanej osobie potwierdzenia zakupu e-winiety, które otrzymają Państwo w momencie zakupu, niezależnie od kanału sprzedaży, za pośrednictwem którego kupili Państwo e-winietę.

E-winieta będzie ważna przez rok od wybranej daty. Przykład: roczna e-winieta z wybraną datą 15 kwietnia 2022 będzie ważna do 15 kwietnia 2023 włącznie.

Sprzedając pojazd, mogą Państwo ubiegać się o zwrot niewykorzystanej wartości e-winiety rocznej (oraz półrocznej w przypadku motocykli), jedynie w przypadku, gdy nowy właściciel pojazdu nie zarejestruje go pod tym samym numerem rejestracyjnym.

Numery rejestracyjne pojazdów będą monitorowane przez kamery zainstalowane przy autostradach, w punktach kontrolnych oraz w pojazdach kontroli opłat. Gdy pojazd, dla którego zakupiono e-winietę, zostanie sprawdzony w systemie, informacja ta zostanie natychmiast usunięta, a w systemie nie pozostanie żaden ślad korzystania z drogi płatnej.

Zakup e-winiety będzie możliwy online oraz w fizycznych punktach sprzedaży (na stacjach benzynowych i w innych miejscach). Do zakupu potrzebny będzie numer rejestracyjny pojazdu, dla którego zakupiona zostanie e-winieta. W przypadku zakupu online potrzebne będą również adres e-mail oraz wybrany sposób płatności bezgotówkowej (karta płatnicza).

W przypadku zakupów online lub w punktach sprzedaży DarsGo (Servis DarsGo) zakup z płatnością ratalną nie jest możliwy. W przypadku zakupu e-winiety w punkcie sprzedaży jednego z autoryzowanych sprzedawców e-winiet, za politykę spłat odpowiada wyłącznie dany autoryzowany sprzedawca.

W takim przypadku e-winietę można kupić za pośrednictwem dowolnego kanału sprzedaży, przy czym należy znać numer rejestracyjny i klasę opłaty drogowej pojazdu zwycięzcy. Zalecamy również, aby przekazali Państwo zwycięzcy także potwierdzenie zakupu e-winiety.

Jeżeli tablice rejestracyjne pojazdu można przenieść na inny pojazd, e-winieta ma zastosowanie również do nowego pojazdu, ale jedynie w przypadku, gdy pojazd ten należy do tej samej klasy opłat drogowych, co pojazd, z którego przeniesiono tablice. W przeciwnym razie dla nowego pojazdu należy zakupić odpowiednią winietę elektroniczną.

Nabywca e-winiety może zrezygnować z jej zakupu w każdej chwili do czasu rozpoczęcia okresu jej ważności i jest uprawniony do zwrotu pełnej ceny zakupu. Jeśli więc Państwa e-winieta nie jest jeszcze ważna, mogą Państwo poprosić o zwrot pełnej kwoty. Odstąpienie od umowy sprzedaży możliwe jest w punkcie sprzedaży, w którym kupiono e-winietę (zatem jeśli zakupu dokonano u autoryzowanego sprzedawcy e-winiet, nie można zrezygnować z zakupu w punkcie Dars). Po rozpoczęciu okresu ważności e-winiety rezygnacja z zakupu nie jest już możliwa.

Winietę austriacką można kupić:

  • na stacji poboru opłat Hrušica,
  • na przejściu granicznym Gruškovje i
  • na przejściu granicznym Obrežje.

Cennik winiet austriackich w EUR (z VAT)

  Winieta dziesięciodniowa Winieta dwumiesięczna Winieta roczna
motocykle 5,80 14,50 38,20
samochody i pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t 9,90 29,00 96,40


Więcej informacji na temat winiet można znaleźć na stronach austriackiego operatora autostrad - ASFINAG.  

W przypadku firm posiadających większą flotę najprostszym sposobem na zakup e-winiety jest zakup online poprzez rejestrację w sklepie internetowym. Po pomyślnym zakończeniu rejestracji będziesz mieć możliwość zaimportowania numerów rejestracyjnych wszystkich swoich pojazdów, na które jednocześnie możesz kupić e-winiety. Możesz zapłacić od razu kartą płatniczą lub kredytową albo przelewem bankowym.

Jeśli zdecydujesz się na zakup w ofercie, upewnij się, że zdążysz na czas. W tym przypadku pierwszy możliwy dzień ważności e-winiety to cztery dni robocze od dnia utworzenia oferty.

W przypadku płatności kartą debetową lub kredytową istnieje możliwość określenia, że e-winieta wchodzi w życie od razu po dokonaniu zakupu.

Jeśli tworzysz plik CSV za pomocą Excela, musisz wprowadzić tablice rejestracyjne swoich pojazdów w pierwszej kolumnie, każdą tablicę rejestracyjną w osobnym polu. Wprowadź numery rejestracyjne bez spacji i bez znaków specjalnych, takich jak myślnik (tj. tylko litery i cyfry). W drugiej kolumnie należy wpisać kraj rejestracji (dla pojazdów zarejestrowanych w Słowenii / na Węgrzech / w Rumunii / Polsce / Słowacji / Czechach jest to odpowiednio oznaka SI / HU / RO / PL / SK / CZ), a w trzeciej kolumnie można opcjonalnie wpisać klasę opłaty (2A lub 2B). Zapisz plik jako CSV, a następnie załaduj go na zakładkę „Moje pojazdy” w panelu sterowania Twojego konta użytkownika.

Przykład odpowiedniego wprowadzenia do importu pliku CSV:

LJREG1 SI 2A
LJREG2 SI 2B
KRREG1 SI 2B
KPREG1 SI 2A