Lista zmierzonych pojazdów

test

Wysokość pojazdu nad przednią osią to odległość między podłożem a najwyższym punktem pojazdu w płaszczyźnie przebiegającej prostopadle przez dwusieczną osi przednich kół, jak zostało to pokazane na powyższej grafice.

Na tej stronie Dars aktualizuje listę marek i modeli pojazdów, które są lub były w sprzedaży u autoryzowanych dealerów w Republice Słowenii i zgodnie z charakterystyką fabryczną lub na podstawie pomiaru należą do klasy opłat 2B. Aktualizacje wykazu zmierzonych pojazdów obowiązują od daty wprowadzenia danego typu pojazdu na listę.

W przypadku nabycia winiety elektronicznej dla takiego pojazdu przed datą wprowadzenia pojazdu na listę, klient może korzystać z zakupionej winiety do czasu jej wygaśnięcia.

Jeżeli dana marka, model lub typ pojazdu nie znajdują się w wykazie zmierzonych pojazdów, pojazd taki uważa się za należący do klasy opłaty 2A.

Jeżeli dana marka, model lub typ pojazdu zostanie wprowadzony na listę po wykupieniu przez klienta winiety elektronicznej o klasie 2A, klient może korzystać z dróg płatnych na podstawie wykupionej winiety elektronicznej do czasu jej wygaśnięcia. W celu dalszego korzystania z płatnych dróg klient musi uzyskać winietę elektroniczną dla klasy opłat 2B. 

Jeżeli pojazd, który zgodnie z listą zmierzonych pojazdów zaklasyfikowany został do klasy opłaty 2B, mógłby z powodu przeróbek znaleźć się w niższej klasie opłat, należy przeprowadzić oficjalny pomiar w stałym punkcie pomiarowym Dars, mieszczącym się pod adresem Grič 54, Lublana. Wynik pomiaru zostanie wpisany do systemu e-winiet, a w przypadku, gdy pojazd faktycznie należy do niższej kategorii opłat, otrzymają Państwo potwierdzenie pomiaru.

Pomiary pojazdu wykonywane są od poniedziałku do piątku od rana do godz. 14. W celu zapewnienia szybkiego i bezproblemowego pomiaru prosimy o poinformowanie nas o terminie, w którym chcą Państwo przywieźć pojazd, dzwoniąc pod numer telefonu +386 (0) 1 518 8 350 lub pisząc na adres evinjeta@dars.si.

Procedura pomiaru wysokości pojazdu nad przednią osią

Pomiary wszystkich przyprowadzonych pojazdów są wykonywane przez DARS d. d. za pomocą certyfikowanego urządzenia pomiarowego (produkcja: LOTRIČ meroslovje, d. o. o.) w stałym punkcie pomiarowym, mieszczącym się pod adresem Grič 54, Lublana. Podczas pomiaru uwzględnia się tolerancję certyfikowanego urządzenia pomiarowego oraz ewentualne odchylenia od optymalnych warunków przeprowadzania pomiarów wysokości pojazdu.

Meritev vozil
Pomiaru pojazdu dokonuje upoważniona osoba DARS 
certyfikowanym urządzeniem pomiarowym.

Przeróbki pojazdów uwzględniane są w ramach dopuszczenia ich do ruchu. Dopuszczenie do ruchu jest potwierdzane przez odpowiedni serwis techniczny za pomocą wpisu do świadectwa homologacji lub zgody na rejestrację pojazdu, zgodnie z wymogami przepisów o ruchu drogowym.

Przepisowe warunki pomiaru wysokości pojazdu: pojazdy muszą być mierzone z uwzględnieniem punktu 6.3 normy SIST ISO 612-2000 oraz ogólnych postanowień tej normy, dotyczących samego pomiaru wysokości pojazdu (pomiar w płaszczyźnie poziomej, pomiar normalnie wyposażonych pojazdów, ciśnienie opon przy załadowaniu pojazdu do jego maksymalnej dopuszczalnej masy, niezaładowany  pojazd  w  warunkach  pracy), jak również zgodnie ze specyfikacją techniczną o określaniu mas i wymiarów określonych kategorii pojazdów silnikowych i pojazdów z naczepą (TSV-148 – bez uwzględniania anten i pantografów).

 


 

Lista zmierzonych pojazdów