E-winieta. Zaletą jest prostota.

PL.mp4

Rodzaje i ważność e-winiet

Użytkownicy autostrad i dróg ekspresowych mają do wyboru cztery różne okresy, w których przy zakupie e-winiety można bez ograniczeń korzystać ze wszystkich dróg płatnych. Po wygaśnięciu e-winiety, aby kontynuować jazdę autostradą lub drogą ekspresową, należy zakupić nową e-winietę  odpowiednią dla danej klasy pojazdu.

1 rok

Roczna
e-winieta

Roczna e-winieta obowiązuje od dnia określonego przez klienta do końca tego samego dnia w kolejnym roku. Przykład: jeśli rozpoczęcie okresu ważności rocznej e-winiety zostanie ustalone na na 15 kwietnia 2022, z autostrad i dróg ekspresowych można na jej podstawie korzystać do 15 kwietnia 2023 włącznie, tj. do północy tego dnia. Jedyny wyjątek stanowi rok przestępny - jeśli klient jako datę rozpoczęcia okresu ważności ustali 29 lutego, którego to dnia nie ma w kolejnym roku, ważność e-winiety rocznej wygasa 28 lutego następnego roku. ZAKUP

6 miesięcy

Półroczna
e-winieta

Półroczna e-winieta obowiązuje od dnia określonego przez nabywcę do końca tego samego dnia po sześciu miesiącach lub, w przypadku gdy tego dnia w szóstym miesiącu nie ma, do ostatniego dnia tego miesiąca. Przykład: jeśli rozpoczęcie okresu ważności półrocznej e-winiety zostanie ustalone na na 15 kwietnia 2022, z autostrad i dróg ekspresowych można na jej podstawie korzystać do 15 października 2022 włącznie, tj. do północy tego dnia. Jeśli jednak klient jako datę rozpoczęcia okresu ważności ustali 31 maja 2022, półroczna winieta wygaśnie 30 listopada. Półroczna e-winieta jest dostępna jedynie dla pierwszej kategorii opłat drogowych, tj. dla jednośladowych pojazdów silnikowych (motocykli). ZAKUP

1 miesiąc

Miesięczna
e-winieta

Miesięczna e-winieta obowiązuje od dnia określonego przez nabywcę do końca tego samego dnia w kolejnym miesiącu lub, w przypadku gdy tego dnia w kolejnym miesiącu nie ma, do ostatniego dnia tego miesiąca. Przykład: jeśli rozpoczęcie okresu ważności miesięcznej e-winiety zostanie ustalone na na 15 kwietnia 2022, z autostrad i dróg ekspresowych można na jej podstawie korzystać do 15 maja 2022 włącznie, tj. do północy tego dnia. Jeśli jednak klient jako datę rozpoczęcia okresu ważności ustali 31 maja 2022, miesięczna winieta wygaśnie 30 czerwca. ZAKUP

1 tydzień

Tygodniowa
e-winieta

Tygodniowa e-winieta jest ważna przez siedem kolejnych dni od dnia określonego przez nabywcę. Pierwszy dzień ważności tygodniowej e-winiety jest zawsze wliczany do okresu ważności (tj. tygodniowa e-winieta jest ważna w dniu rozpoczynającym okres ważności oraz przez sześć kolejnych dni). Przykład: jeśli jako początek okresu ważności tygodniowej e-winiety zostanie ustalony piątek, 15 kwietnia 2022, z autostrad i dróg ekspresowych można będzie korzystać do czwartku, 21 kwietnia 2022, do północy. ZAKUP

Wszystkie rodzaje e-winiet można nabyć z wyprzedzeniem, tzn. określając późniejszą datę rozpoczęcia okresu ważności. Oznacza to, że termin rozpoczęcia okresu ważności e-winiety może nastąpić do 30 dni po zakupie (wliczając dzień zakupu).

Gdzie obowiązują e-winiety?

 

Każdy pojazd silnikowy o maksymalnej dopuszczalnej masie do 3500 kilogramów, wjeżdżający na drogę płatną, musi posiadać ważną e-winietę odpowiednią dla swojej kategorii opłat drogowych. Oznacza to, że e-winietę należy nabyć oraz ustalić datę rozpoczęcia jej obowiązywania przed wjazdem na autostradę lub drogę ekspresową.

Kje potrebujem e-vinjeto?
Drogi płatne, na których obowiązują e-winiety

 

E-winieta jest obowiązkowa w przypadku korzystania z którejkolwiek z autostrad lub dróg ekspresowych zarządzanych przez DARS. Wyjątek stanowią następujące odcinki::

  • Na autostradzie w regionie Gorenjska (A2) – jadąc od strony Austrii do węzła Hrušica oraz od węzła Hrušica do granicyz Austrią. Opłata za przejazd tym odcinkiem jest uiszczana wraz z opłatą za korzystanie z tunelu Karavanke i obowiązuje pomiędzy pierwszymi węzłami autostradowymi po obu stronach granicy (w Słowenii jest to węzeł Hrušica, w Austrii - węzeł Podrožca–Rosenbach).
  • Na drodze ekspresowej w okolicy Kopra (H6) – od węzła Koper (Semedela) do końca drogi ekspresowej H6 Koper-Lucija (w obu kierunkach). Ze względu na zamknięcie drogi nadbrzeżnej pomiędzy Koperem a Izolą drogą ekspresowa stanowi objazd i dlatego na opisywanym odcinku (przez tunel Markovec) e-winieta nie jest konieczna.
  • Na drodze ekspresowej w okolicy Mariboru (H2) – między Pesnicą i Teznem. Ze względu na przekształcenie drogi w drogę regionalną, droga ta jest zwolniona opłat.