Przejazdy zwolnione z opłat drogowych

Ustawa o opłatach drogowych przewiduje pewne wyjątki od obowiązku uiszczania opłat drogowych. Jak określono w art. 9 ustawy, opłaty za przejazd nie są uiszczane w przypadku:

  • transportu za pomocą pojazdów uprzywilejowanych oraz pojazdów eskortujących, w tym pojazdów eskortowanych,
  • transportu za pomocą pojazdów wojskowych Armii Słowenii,
  • transportu za pomocą obcych pojazdów wojskowych, wykonujących zadania obronne, międzynarodowych sił pokojowych oraz pojazdów wykonujących inne zadania obronne, jeżeli tak przewidują umowy międzynarodowe,
  • transportu w celu udzielenia pomocy humanitarnej osobom dotkniętym klęskami żywiołowymi lub konfliktem zbrojnym, zarówno w stanie wojny, jak i pokoju
  • transportu za pomocą pojazdów należących do zarządcy dróg płatnych, służących do utrzymywania dróg płatnych i wykonywania czynności związanych z opłatą drogową.

Oznacza to, że wymienione pojazdy nie potrzebują e-winiety, ale muszą zostać zarejestrowane w systemie e-winiet przed skorzystaniem z drogi płatnej. Ze szczegółami tej procedury mogą się Państwo zapoznać poniżej.

Klient ubiegający się o zwolnienie z opłaty drogowej jest zobowiązany powiadomić zarządcę dróg płatnych o wszelkich zmianach dotyczących indywidualnego zwolnienia z opłaty drogowej.

Vozila s prednostjo

Pojazdy uprzywilejowane

Pojazdy uprzywilejowane i pojazdy eskortujące, w tym pojazdy eskortowane, to wszystkie pojazdy, niezależnie od kraju rejestracji, wyposażone w specjalne oświetlenie ostrzegawcze zgodne z przepisami ruchu drogowego lub wykorzystujące specjalne oświetlenie oraz sygnały dźwiękowe podczas wykonywania pilnych zadań. Organ korzystający z pojazdów uprzywilejowanych przeprowadza rejestrację pojazdów w systemie winiet elektronicznych za pośrednictwem portalu internetowego (wymagana rejestracja) lub przekazuje listę pojazdów poprzez formularz "Przekazanie listy pojazdów uprzywilejowanych, pojazdów eskortujących i pojazdów eskortowanych" do Centrum Operacyjnego Kontroli Opłat  (na adres occn@dars.si), które przeprowadzi rejestrację pojazdów w systemie winiet elektronicznych;

Pojazdy Wojska Słoweńskiego

Są to wszystkie pojazdy oznaczone tablicami rejestracyjnymi pojazdów Wojska Słoweńskiego. Organ korzystający z tego typu pojazdów przeprowadza rejestrację pojazdów w systemie winiet elektronicznych za pośrednictwem portalu internetowego (wymagana rejestracja) lub przekazuje listę pojazdów poprzez formularz "Przekazanie listy pojazdów uprzywilejowanych, pojazdów eskortujących i pojazdów eskortowanych" do Centrum Operacyjnego Kontroli Opłat  (na adres occn@dars.si), które przeprowadzi rejestrację pojazdów w systemie winiet elektronicznych;
 

Humanitarni prevozi

Transport humanitarny

Z opłat drogowych są zwolnione także pojazdy służące do transportu w celu udzielenia pomocy humanitarnej osobom dotkniętym klęskami żywiołowymi lub konfliktem zbrojnym, zarówno w stanie wojny, jak i pokoju. W przypadku transportu humanitarnego należy wypełnić wniosek o zwolnienie z opłat drogowych z tytułu transportu pomocy humanitarnej, do czego wymagana jest rejestracja. Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami można też przesłać na adres e-mail occn@dars.si lub faksem: +386 5 700 25 08. Po zatwierdzeniu przez Centrum Operacyjne Kontroli Opłat pojazdy są rejestrowane w systemie winiet elektronicznych. Winiety elektroniczne nie są od nich wymagane w okresie obowiązywania zwolnienia z opłaty. Jeżeli Centrum Operacyjne Kontroli Opłat odrzuci wniosek lub wniosek zostanie złożony zbyt późno, pojazdy korzystające z dróg płatnych muszą posiadać ważną winietę elektroniczną. W ważną winietę elektroniczną muszą być wyposażone także pojazdy, korzystające z dróg płatnych poza okresem obowiązywania zwolnienia z opłat drogowych.

Tuja vojaška vozila

Zagraniczne pojazdy wojskowe

Zwolnienie z opłat może dotyczyć także obcych pojazdów wojskowych służących do wykonywania zadań obronnych państwa, międzynarodowych sił pokojowych oraz pojazdów wykonujących inne zadania obronne, jeżeli tak stanowią umowy międzynarodowe. Transport tego typu pojazdami musi zostać ogłoszony przez właściwy organ co najmniej 24 godziny przed wjazdem zagranicznych pojazdów wojskowych do sieci dróg płatnych, za pomocą formularza "Zgłoszenie przewozu obcych sił zbrojnych", który należy przekazać do Centrum Operacyjnego Kontroli Opłat za pomocą poczty elektronicznej: occn@dars.si. Po zatwierdzeniu przez Centrum Operacyjne Kontroli Opłat pojazdy są rejestrowane w systemie winiet elektronicznych. Winiety elektroniczne nie są od nich wymagane w okresie obowiązywania zwolnienia z opłaty. Jeżeli Centrum Operacyjne Kontroli Opłat odrzuci wniosek lub wniosek zostanie złożony zbyt późno, pojazdy korzystające z dróg płatnych muszą posiadać ważną winietę elektroniczną. W ważną winietę elektroniczną muszą być wyposażone także pojazdy, korzystające z dróg płatnych poza okresem obowiązywania zwolnienia z opłat drogowych.

Vozila za vzdrževanje avtocest

Pojazdy operatora dróg płatnych

Pojazdy operatora dróg płatnych wykorzystywane do utrzymania dróg płatnych i czynności związanych z poborem opłat są również zwolnione z uiszczania opłat. Pojazdy te są wprowadzane do systemu e-winiet przez upoważnionego pracownika zarządcy dróg płatnych.