Odstop od nakupa e-vinjete

 

  Stranka, ki je kupila elektronsko vinjeto in ob nakupu elektronske vinjete določila dan začetka njene veljavnosti, ki ni enak dnevu njenega nakupa, lahko do začetka veljavnosti kupljene elektronske vinjete kadar koli odstopi od nakupa in zahteva vračilo celotne kupnine.

  Če torej vaša e-vinjeta še ni začela veljati, lahko od nakupa odstopite:

  1. če ste e-vinjeto kupili v spletni trgovini ali na katerem od prodajnih mest DARS (DarsGo servisov), lahko vračilo kupnine zahtevate od DARS.

  Najpreprosteje boste to storili, če se registrirate v spletni trgovini in vlogo za odstop od nakupa podate kar preko spletnega portala. Vlogo je možno vložiti tudi po pošti, in sicer tako, da na DARS pisno naslovite zahtevek za odstop od nakupa e-vinjete. Pri tem morate obvezno navesti:

  - ime in priimek ali naziv podjetja z davčno številko, naslov, pošto in državo prebivališča ali sedeža podjetja;
  - ID oznako elektronske vinjete, ki je predmet odstopa od nakupa;
  - registrsko označbo in državo registracije vozila, za katero je bila kupljena elektronska vinjeta, ki je predmet odstopa od nakupa in
  - naziv in naslov banke, številko TRR (IBAN), na katerega se bo izvedlo vračilo kupnine ter BIC (SWIFT) kodo banke

  Zahtevku je treba priložiti račun ali kopijo računa za nakup elektronske vinjete, ki je predmet odstopa od nakupa. Svetujemo vam, da nam sporočite tudi kontaktne podatke (telefonska številka, elektronski naslov) zaradi lažje in hitrejše izvedbe postopka vračila kupnine. Dars bo kupnino vrnil na račun, ki ga je navedla stranka, najkasneje v roku 14 dni po tem, ko je zahtevku ugodil.

  Kupec lahko kadar koli do začetka veljavnosti e-vinjete odstopi od njenega nakupa. V tem primeru je upravičen do vračila celotnega vplačanega zneska.
  Kupec lahko kadar koli do začetka veljavnosti e-vinjete odstopi 
  od njenega nakupa in zahteva vračilo celotne kupnine.


  2. Če ste e-vinjeto kupili pri katerem od pooblaščenih prodajalcev, morate zahtevek za odstop od nakupa podati na tistem prodajnem mestu, kjer ste opravili nakup. Pogoje in način vračila kupnine v tem primeru določi pooblaščeni prodajalec.

  Od trenutka, ko e-vinjeta začne veljati, odstop od nakupa ni več mogoč.