Pogosta vprašanja

V spodnjem pregledu so zbrani odgovori na najpogostejša vprašanja, ki nam jih zastavljajo kupci e-vinjet, še veliko več o e-vinjeti pa lahko spoznate v zapisih v ostalih rubrikah na tej spletni strani. Če odgovora kljub temu ne najdete, se obrnite na naš Klicni center za cestninjenje, na telefonsko številko +386 (0)1 518 8 350 ali na elektronski naslov evinjeta@dars.si. Dosegljivi smo 24 ur na dan, vse dni v letu.

E-vinjeta je digitalna različica vinjete, ki bo nadomestila vinjeto v obliki nalepke (e-vinjete torej ne bo treba lepiti na vozilo ter po preteku veljavnosti odstranjevati z njega).

V obdobju veljavnosti e-vinjete bomo lahko vozniki vozil z največjo dovoljeno maso do 3,5 tone avtoceste še vedno uporabljali neomejeno, cestnina se ne bo plačevala po prevoženih kilometrih.

Nakup in uporaba letne in polletne (ta velja samo za motorna kolesa) e-vinjete bosta mogoča od 1. decembra 2021. 

Od 1. decembra 2021 letna in polletna (ta velja samo za motorna kolesa) vinjeta ne bosta več v obliki nalepke, ampak samo še v digitalni obliki.
 

Za podjetja z obsežnejšim voznim parkom je najlažji način nakupa e-vinjete nakup prek spleta z registracijo v spletno trgovino. Po uspešno opravljeni registraciji boste imeli v postopku nakupa možnost uvoza registrskih številk vseh vaših vozil, za katere lahko e-vinjete kupite hkrati. Lahko izberete takojšnje plačilo s plačilno ali kreditno kartico ali plačilo po ponudbi z bančnim nakazilom.

Če se odločite za nakup po ponudbi, bodite pozorni, da ga boste opravili pravočasno. V tem primeru je namreč prvi možen dan veljavnosti e-vinjete štiri delovne dni od dneva kreiranja ponudbe.

V primeru plačila s plačilno ali kreditno kartico je možno določiti, da e-vinjeta začne veljati takoj po opravljenem nakupu.

Registrsko številko vnesite brez presledkov, pomišljajev ali kakršnihkoli drugih znakov, na primer: LJ03SAZ, NMAN195, KPRK403. Tudi če imate na vašem vozilu registrsko tablico, ki se lahko prenese na drugo vozilo, za njen vnos pri nakupu e-vinjete veljajo enaka pravila  (na primer NMLEPLA, KPPLUSOV, itd.).

Katero koli vrsto e-vinjete je možno kupiti tudi vnaprej, torej z datumom začetka veljavnosti, ki ni enak dnevu nakupa. Začetek veljavnosti posamezne vinjete je možno določiti do 30 dni vnaprej od dneva nakupa. Letno e-vinjeto bomo na primer lahko kupili (hkrati z nakupom bo treba izbrati tudi datum začetka njene veljavnosti) največ 30 dni pred začetkom njene veljavnosti.

Ker pa se prodaja letnih e-vinjet letos prične s 1. decembrom, bo možnost nakupa 30 dni prej veljala po tem datumu. 

E-vinjeto lahko kupite za katero koli vozilo, torej tudi za na primer vozilo vašega partnerja, potomca, brata ali prijatelja. Vendar pa morate poznati registrsko številko njegovega vozila in cestninski razred, v katerega se vozilo uvršča. Če se odločite za tovrsten nakup vam priporočamo, da obdarovancu izročite račun in potrdilo o nakupu e-vinjete, ki ga prejmete ob nakupu ne glede na prodajni kanal, preko katerega ste e-vinjeto kupili.

Veljavnost e-vinjete bo eno leto od izbranega datuma. Primer: letna e-vinjeta z izbranim datumom 15. april 2022 bo veljala do vključno 15. aprila 2023.

Ob prodaji vozila boste lahko zahtevali povračilo neizkoriščene vrednosti letne e-vinjete (in polletne za motorna kolesa) le v primeru, če novi lastnik vozila ne bo registriral z isto registrsko številko.

Registrske številke vozil bodo nadzirale kamere, nameščene na avtocestnem omrežju, na nadzornih točkah in v vozilih cestninskega nadzora. Ko bo sistem preveril vozilo, za katerega je kupljena e-vinjeta, bo ta podatek takoj izbrisan iz sistema in o uporabi cestninske ceste v sistemu ne bo ostala nobena sled.

Nakup e-vinjete bo mogoč po spletu in na fizičnih prodajnih mestih (na bencinskih servisih in pri različnih trgovcih). Za nakup boste potrebovali registrsko številko vozila, za katero bo kupljena e-vinjeta. Pri spletnem nakupu še elektronski naslov in izbrani brezgotovinski način plačevanja (plačilno kartico).

Ob nakupu preko spleta ali na prodajnih mestih Darsa (DarsGo servisih), nakup z obročnim odplačilom ni mogoč. Če boste e-vinjeto kupili na prodajnem mestu katerega od pooblaščenih prodajalcev e-vinjet, je politika odplačevanja izključno v pristojnosti posameznega pooblaščenega prodajalca.

E-vinjeto lahko v tem primeru kupite preko katerega koli prodajnega kanala, pri čemer morate poznati registrsko številko in cestninski razred vozila nagrajenca. Priporočamo, da v tem primeru nagrajencu izročite tudi račun in potrdilo o nakupu e-vinjete, ki ju prejmete ob nakupu.

Če se lahko registrska tablica vozila prenese na drugo vozilo, velja e-vinjeta tudi za to vozilo, če je vozilo uvrščeno v isti cestninski razred kot vozilo, s katerega je bila registrska tablica prenesena. V nasprotnem primeru je treba za novo vozilo kupiti tudi ustrezno e-vinjeto.

Kupec e-vinjete lahko kadar koli do začetka veljavnosti e-vinjete odstopi od njenega nakupa, pri tem pa je upravičen do vračila celotne kupnine. Če torej vaša e-vinjeta še ni začela veljati, potem lahko zahtevate vračilo plačanega zneska. Odstop od prodajne pogodbe je mogoč na tistem prodajnem mestu, kjer ste e-vinjeto kupili (če ste torej e-vinjeto kupili pri pooblaščenem prodajalcu e-vinjet, od nakupa ne morete odstopiti pri Darsu). Po začetku veljavnosti e-vinjete odstop od nakupa ni več mogoč.

Avstrijsko vinjeto lahko kupite:

  • preko portala uporabnikov ali tel. št. 01/518-83-43
  • na cestninski postaji Hrušica,
  • na mejnem prehodu Gruškovje in
  • na mejnem prehodu Obrežje.

Za naročilo in plačilo avstrijskih vinjet lahko vsak delovni dan od 8h do 14h pokličete na tel. št.: 01/518-83-43


Cenik avstrijskih vinjet za leto 2021 v EUR (z DDV)

  Desetdnevna vinjeta Dvomesečna vinjeta Letna vinjeta
motorna kolesa 5,50 13,90 36,70
avtomobili in vozila z največjo dovoljeno maso do 3,5 t 9,50 27,80 92,50


Več informacij o vinjetah lahko preberete na straneh upravljavca avstrijskih avtocest - ASFINAG.  

Pri večjem številu preskusnih registrskih tablic je treba biti pozoren, da se tablice, za katere so kupljene 2A ali 2B vinjete nameščajo na vozila ustreznega cestninskega razreda.

Sprejemljivo je, če je kovinska preskusna registrska tablica, za katero je kupljena vinjeta za cestninski razred 2B, nameščena na vozilo, ki sodi v cestninski razred 2A, ne pa tudi obratno. Če boste na vozilu cestninskega razreda 2B uporabljali kovinsko preskusno registrsko tablico, za katero je kupljena vinjeta 2A, šteje, da cestnina ni plačana.

Če CSV datoteko ustvarjate s pomočjo programa Excel, potem morate v prvi stolpec vnesti registrske številke vaših vozil, vsako registrsko številko v svojo celico. Registrske številke vpisujte brez presledkov in brez posebnih znakov, kot je vezaj (primer KPRK403). V drugi stolpec vnesite državo registracije (za vozila, registrirana v Sloveniji, je to oznaka SI), v tretji stolpec pa opcijsko še cestninski razred (2A ali 2B). Datoteko shranite kot CSV in nato naložite v zavihek Moja vozila v nadzorni plošči vašega uporabniškega računa.

Primer ustreznega zapisa za uvoz CSV datoteke:

LJREG1 SI 2A
LJREG2 SI 2B
KRREG1 SI 2B
KPREG1 SI 2A