Pogosta vprašanja

V spodnjem pregledu so zbrani odgovori na najpogostejša vprašanja, ki nam jih zastavljajo kupci e-vinjet, še veliko več o e-vinjeti pa lahko spoznate v zapisih v ostalih rubrikah na tej spletni strani. Če odgovora kljub temu ne najdete, se obrnite na naš Klicni center za cestninjenje, na telefonsko številko +386 (0)1 518 8 350 ali na elektronski naslov evinjeta@dars.si. Dosegljivi smo 24 ur na dan, vse dni v letu.

E-vinjeta je digitalna različica vinjete, ki je nadomestila vinjeto v obliki nalepke. E-vinjete torej ni treba lepiti na vozilo ter je po preteku veljavnosti odstranjevati z njega.

Nakup e-vinjete je možen v spletni trgovini in na fizičnih prodajnih mestih (na bencinskih servisih in pri različnih trgovcih - seznam je dostopen tukaj). Za nakup potrebujete registrsko označbo vozila, za katero boste kupili e-vinjeto, pri spletnem nakupu pa še elektronski naslov in izbrani brezgotovinski način plačevanja (plačilno kartico).

Katero koli vrsto e-vinjete je možno kupiti tudi vnaprej, torej z datumom začetka veljavnosti, ki ni enak dnevu nakupa. Začetek veljavnosti posamezne vinjete je možno določiti do 30 dni vnaprej od dneva nakupa. Letno e-vinjeto je tako na primer možno kupiti (ob nakupu je treba določiti tudi datum začetka njene veljavnosti) največ 30 dni pred začetkom njene veljavnosti.

Vsaka e-vinjeta je posamezen artikel, ki ima določen datum začetka in datum konca veljavnosti. Podaljševanje veljavnosti skladno z zakonodajo ni mogoče. Ko veljavnost e-vinjete poteče, morate kupiti novo e-vinjeto, za katero znova določite začetek njene veljavnosti.

Ob nakupu preko spleta ali na prodajnih mestih Darsa (DarsGo servisih), nakup z obročnim odplačilom ni mogoč. Če boste e-vinjeto kupili na prodajnem mestu katerega od pooblaščenih prodajalcev e-vinjet, je politika odplačevanja izključno v pristojnosti posameznega pooblaščenega prodajalca.

Veljavnost letne e-vinjete je eno leto od izbranega datuma. Primer: letna e-vinjeta z izbranim datumom 15. april 2023 velja do vključno 15. aprila 2024.

Če ste za določeno e-vinjeto izbrali oziroma nastavili možnost obveščanja o poteku njene veljavnosti, boste obvestilo prejeli, razen če obveščanje sami tudi izklopite. Vsaka e-vinjeta je namreč svoj “artikel”, ob izboru možnosti, da želite biti obveščeni o poteku njene veljavnosti, pa podate privolitev za tovrstno obveščanje. Če privolitve ne prekličete, vam bo sistem v skladu z vašim izborom tudi pošiljal tovrstna sporočila, ne glede na to, ali boste pred tem že kupili novo e-vinjeto.

Registrsko označbo vozila, registriranega v Sloveniji, vnesite brez presledkov, pomišljajev ali kakršnihkoli drugih znakov, na primer: LJ03SAZ, NMAN195, KPRK403. Tudi če imate na vašem vozilu registrsko tablico, ki se lahko prenese na drugo vozilo, za njen vnos pri nakupu e-vinjete veljajo enaka pravila  (na primer NMLEPLA, KPPLUSOV, itd.). Pri vnosu bodite posebej pozorni, da vnesete tudi registrsko območje (torej LJ, KP, NM, KR, KK, SG, MB, GO, CE, MS ali PO) in pravilne znake ter njihovo zaporedje.

Podobno pravilo velja tudi za registrske označbe vozil, registriranih v vseh ostalih državah, z izjemo Avstrije in Nemčije. Če ima vaše vozilo avstrijsko ali nemško registrsko označbo, morate na mestu, kjer je na tablici zarisan grb, vnesti vezaj.

Dars točnega razloga neuspešnega plačila ne more preveriti, to lahko stori samo banka izdajateljica bančne kartice, ki se mora obrniti na podjetje Bankart. Največkrat pa se izkaže, da stranke na svojem mobilnem telefonu nimajo nameščene ustrezne aplikacije banke za potrjevanje spletnih plačil, ki je pri nakupu e-vinjete obvezno. Vzrok je lahko tudi v prekoračenem limitu stanja na kartici, vpisovanju napačnih podatkov kot sta CVC koda ali datum izteka veljavnosti kartice, ipd. 

Če e-vinjeto kupujete preko mobilnega telefona in transakcija ne uspe, je razlog lahko tudi, da ste pri postopku potrjevanja spletnega plačila v bančni aplikaciji zaprli spletno stran evinjeta.dars.si. V takšnem primeru se nakup ne izvede, transakcija pa prekliče. Spletno stran evinjeta.dars.si morate  do zaključka nakupa ves čas ohraniti aktivno v ozadju. 

V takšnem primeru obvezno ponovno opravite nakup e-vinjete. Kljub temu, da je preko vmesnika za spletna plačila prišlo do uspešnega plačila, se namreč e-vinjeta ni kreirala, kar pomeni, da za vaše vozilo nimate veljavne e-vinjete.

Prosimo vas, da nas nato kontaktirate preko elektronske pošte evinjeta@dars.si ali po telefonu na 01 518 8 350. Vsak primer bomo obravnavali posebej in vam preveč odtegnjen znesek vrnili.

Če elektronske pošte za ponastavitev gesla niste prejeli, potem najverjetneje nikoli niste opravili registracije v spletno trgovino, vse morebitne dosedanje spletne nakupe e-vinjet pa ste opravili kot neregistrirana stranka. Če želite postati registriran uporabnik e-vinjetnega portala, morate registracijo torej opraviti od začetka, lahko pa seveda nakup znova opravite kot neregistrirana stranka.

Predlagamo vam, da v vašem e-poštnem nabiralniku vedno preverite tudi neželeno elektronsko pošto, saj mnogi ponudniki elektronske pošte generična sporočila avtomatsko preusmerjajo v ta poštni predal.

Če se lahko registrska tablica vozila prenese na drugo vozilo, velja e-vinjeta tudi za to vozilo, če je vozilo uvrščeno v isti cestninski razred kot vozilo, s katerega je bila registrska tablica prenesena. V nasprotnem primeru je treba za novo vozilo kupiti tudi ustrezno e-vinjeto.

Ne, prenos na drugo registrsko označbo ni mogoč, saj e-vinjeta po veljavni zakonodaji ni prenosljiva.

Ob prodaji vozila lahko zahtevate povračilo neizkoriščene vrednosti letne e-vinjete (in polletne za motorna kolesa) le v primeru, če ste vozilo odjavili iz evidence registriranih motornih vozil, novi lastnik pa tega vozila ne bo registriral z isto registrsko številko. Zahtevek morate vložiti najkasneje v 30 dneh od odjave vozila.

Če je novi lastnik vozilo registriral z istimi registrskimi tablicami, vračilo neizkoriščene vrednosti ni mogoče, e-vinjeta pa za to registrsko označbo velja še naprej, vse do izteka njene veljavnosti.

Vračilo sorazmernega dela vrednosti tedenskih ali mesečnih e-vinjet ni mogoče.

Najhitreje bo vaš zahtevek obdelan, če ga oddate preko e-vinjetne spletne trgovine, za kar je potrebna registracija. Po registraciji izberete možnost "nadzorna plošča" (zgoraj desno) in nato kliknete na zavihek "moji zahtevki" ter izpeljete vse potrebne korake.

Zahtevek lahko pošljete tudi po elektronski pošti na naslov evinjeta@dars.si ali s priporočeno poštno pošiljko na naslov Dars d. d., Dunajska cesta 7, 1000 Ljubljana, s pripisom "za e-vinjeto". Podrobnejša navodila si lahko preberete tukaj.

Gre za obveznost, ki jo določa Zakon o cestninjenju, po katerem je račun za nakup e-vinjete obvezna priloga k vlogi za vračilo sorazmernega dela vrednosti e-vinjete. Če ga vlagatelj ne priloži, je vloga nepopolna in se ne more obravnavati, med drugim tudi iz računovodskih razlogov. V primeru, da Dars vlogi ugodi, mora za izdajo dobropisa namreč obvezno navesti, na kateri račun se ta nanaša.

Kopijo računa za nakup e-vinjete vam lahko izda samo prodajalec, kjer ste e-vinjeto kupili. Za pridobitev kopije računa se morate obrniti na podporne službe posameznega prodajalca. Svetujemo vam, da si pred tem pripravite podatke, ki jih boste morali sporočiti prodajalcu, da bo račun lahko poiskal v svoji bazi podatkov ter vam izdal kopijo. Gre predvsem za datum in čim bolj natančen čas nakupa e-vinjete ter prodajno mesto, kjer ste e-vinjeto kupili.

Vsi ti podatki se nahajajo tudi na potrdilu o nakupu e-vinjete (potrdilo o nakupu e-vinjete je drug dokument kot račun za nakup e-vinjete). Če ste izgubili tudi tega, nas kontaktirajte na 01 518 8 350, kjer se bomo dogovorili, kako vam lahko posredujemo kopijo.

Kupec e-vinjete lahko kadar koli do začetka veljavnosti e-vinjete odstopi od njenega nakupa, pri tem pa je upravičen do vračila celotne kupnine. Če torej vaša e-vinjeta še ni začela veljati, potem lahko zahtevate vračilo plačanega zneska. Odstop od prodajne pogodbe je mogoč na tistem prodajnem mestu, kjer ste e-vinjeto kupili (če ste torej e-vinjeto kupili pri pooblaščenem prodajalcu e-vinjet, od nakupa ne morete odstopiti pri Darsu). Po začetku veljavnosti e-vinjete odstop od nakupa ni več mogoč.

Če ste kupili letno ali polletno e-vinjeto za napačno registrsko označbo, morate za uporabo cestninskih cest obvezno kupiti tudi istovrstno e-vinjeto za pravilno registrsko označbo. Ko boste nakup opravili, nam na elektronski naslov evinjeta@dars.si pošljite prošnjo za vračilo sorazmernega dela vrednosti napačno kupljene e-vinjete. Opišite, kako in iz kakšnega razloga je prišlo do pomote oziroma napake ter obvezno priložite kopiji potrdil o nakupu ter računov za nakup obeh e-vinjet, torej napačne in pravilne. Pripišite tudi svoje podatke (ime, priimek, naslov, pošta) ter številko vašega bančnega računa (IBAN).

Če bodo pooblaščene osebe vaši prošnji ugodile, vam bo DARS sorazmerni del vrednosti napačno kupljene e-vinjete vrnil na vaš bančni račun. Znesek bo v tem primeru zmanjšan za nadomestilo za obravnavo vloge v višini 6 EUR.

Za napačno kupljene tedenske ali mesečne e-vinjete vračila sorazmernega dela ni možno uveljavljati. Če želite uporabljati cestninske ceste morate v tem primeru kupiti novo e-vinjeto na pravilno registrsko označbo.

E-vinjeto lahko kupite za katero koli vozilo, torej tudi za na primer vozilo vašega partnerja, potomca, brata ali prijatelja. Vendar pa morate poznati registrsko številko njegovega vozila in cestninski razred, v katerega se vozilo uvršča. Če se odločite za tovrsten nakup vam priporočamo, da obdarovancu izročite račun in potrdilo o nakupu e-vinjete, ki ga prejmete ob nakupu ne glede na prodajni kanal, preko katerega ste e-vinjeto kupili.

Registrske številke vozil nadzirajo kamere, nameščene na avtocestnem omrežju, na nadzornih točkah in v vozilih cestninskega nadzora. Ko sistem preveri vozilo, za katerega je kupljena e-vinjeta, se ta podatek takoj izbriše iz sistema in o uporabi cestninske ceste v sistemu ne ostane nobena sled.

Če ste cestninsko cesto uporabljali brez veljavne e-vinjete, ste storili prekršek po Zakonu o cestninjenju, za katerega je predpisana globa v višini 300 EUR. Vaš prekršek obravnavajo le pooblaščene osebe Policije, Finančne uprave ali cestninskega nadzora družbe Dars.

Začetek postopka o prekršku je v pristojnosti pooblaščene uradne osebe, ki prekršek obravnava. Postopek se začne na podlagi zaznave prekrška, ki je praviloma posledica evidentiranja dogodka s tehnično napravo, v posameznih primerih z osebno zaznavo policista, kontrolorja Finančne uprave ali cestninskega nadzornika.

Obveščanje kršitelja se opravi z izdajo plačilnega naloga, ki se pošlje po pošti priporočeno z vročilnico, največ en mesec od storjenega prekrška. Postopek o prekršku se praviloma začne najkasneje v 20 dneh od dneva, ko je bil prekršek storjen.

Ukrep za storjen prekršek je izključno v pristojnosti pooblaščene uradne osebe, ki vodi postopek. Svetujemo vam, da v primeru, ko veste, da ste storili prekršek in ste cestninsko cesto uporabljali brez veljavne e-vinjete, čim prej kupite e-vinjeto za registrsko označbo vozila, s katerim ste prekršek storili. Prekrškovni organ pred izdajo plačilnega naloga ali kasneje v postopku obravnave vložene zahteve za sodno varstvo takšen nakup e-vinjete lahko upošteva kot olajševalno okoliščino.

Za podjetja z obsežnejšim voznim parkom je najlažji način nakupa e-vinjete nakup prek spleta z registracijo v spletno trgovino. Po uspešno opravljeni registraciji boste imeli v postopku nakupa možnost uvoza registrskih številk vseh vaših vozil, za katere lahko e-vinjete kupite hkrati. Lahko izberete takojšnje plačilo s plačilno ali kreditno kartico ali plačilo po ponudbi z bančnim nakazilom.

Če se odločite za nakup po ponudbi, bodite pozorni, da ga boste opravili pravočasno. V tem primeru je namreč prvi možen dan veljavnosti e-vinjete štiri delovne dni od dneva kreiranja ponudbe.

V primeru plačila s plačilno ali kreditno kartico je možno določiti, da e-vinjeta začne veljati takoj po opravljenem nakupu.

Pri večjem številu preskusnih registrskih tablic je treba biti pozoren, da se tablice, za katere so kupljene 2A ali 2B vinjete nameščajo na vozila ustreznega cestninskega razreda.

Sprejemljivo je, če je kovinska preskusna registrska tablica, za katero je kupljena vinjeta za cestninski razred 2B, nameščena na vozilo, ki sodi v cestninski razred 2A, ne pa tudi obratno. Če boste na vozilu cestninskega razreda 2B uporabljali kovinsko preskusno registrsko tablico, za katero je kupljena vinjeta 2A, šteje, da cestnina ni plačana.

Če CSV datoteko ustvarjate s pomočjo programa Excel, potem morate v prvi stolpec vnesti registrske številke vaših vozil, vsako registrsko številko v svojo celico. Registrske številke vpisujte brez presledkov in brez posebnih znakov, kot je vezaj (primer KPRK403). V drugi stolpec vnesite državo registracije (za vozila, registrirana v Sloveniji, je to oznaka SI), v tretji stolpec pa opcijsko še cestninski razred (2A ali 2B). Datoteko shranite kot CSV in nato naložite v zavihek Moja vozila v nadzorni plošči vašega uporabniškega računa.

Primer ustreznega zapisa za uvoz CSV datoteke:

LJREG1 SI 2A
LJREG2 SI 2B
KRREG1 SI 2B
KPREG1 SI 2A

 

E-vinjeto lahko v tem primeru kupite preko katerega koli prodajnega kanala, pri čemer morate poznati registrsko številko in cestninski razred vozila nagrajenca. Priporočamo, da v tem primeru nagrajencu izročite tudi račun in potrdilo o nakupu e-vinjete, ki ju prejmete ob nakupu.

Avstrijsko vinjeto lahko kupite:

  • na cestninski postaji Hrušica,
  • na mejnem prehodu Gruškovje in
  • na mejnem prehodu Obrežje.

Cenik avstrijskih vinjet (z DDV)

 Letna vinjetaDvomesečna vinjetaDesetdnevna vinjetaDnevna vinjeta
motorna kolesa38,5011,504,603,40
avtomobili in vozila z največjo dovoljeno maso do 3,5 t96,4028,9011,508,60


Več informacij o vinjetah lahko preberete na straneh upravljavca avstrijskih avtocest - ASFINAG.