Predor Karavanke

Predor Karavanke

Predor Karavanke, ki povezuje Slovenijo in Avstrijo, je z dolžino 7864 metrov najdaljši cestni predor v Republiki Sloveniji. Iz sistema cestninjenja z e-vinjeto je izvzet, kar pomeni, da je treba njegovo vsakokratno uporabo z vozilom do 3500 kilogramov največje dovoljene mase plačati posebej.

Višina predornine je določena v Uredbi o cestnini za uporabo cestnega predora Karavanke. Za vozila cestninskega razreda R1, v katerega sodijo vsa vozila z največjo dovoljeno maso do 3500 kilogramov, znaša 8,20 EUR (6,72 EUR brez DDV).

Plačilo se opravi na cestninski postaji Hrušica. Na voljo so naslednja plačilna sredstva:

 • gotovina,
 • kreditna kartica,
 • debetna kartica.

Predornino je mogoče plačati tudi z nakupom točkovne karte. VEČ

E-vinjeta za predor Karavanke ni veljavna, saj je predor izvzet iz sistema cestninjenja za določen čas uporabe cestninske ceste. Cestnino za uporabo predora z vozilom do 3500 kilogramov največje dovoljene mase mora uporabnik plačati posebej, na cestninski postaji Hrušica.

CP Hrušica

Točkovna karta

Točkovna karta je način plačila predornine za cestni predor Karavanke za vse, ki predor uporabljajo pogosteje. Z nakupom točkovne karte si uporabnik po ugodnejši ceni zagotovi 14 prehodov predora Karavanke v vrednosti 36,70 EUR (30,08 EUR brez DDV). Točkovna karta je neprenosljiva, vezana na registrsko številko vozila in velja 30 dni od dneva njene izdaje. Kupite jo lahko na cestninski postaji Hrušica.

Za uporabo točkovne karte veljajo naslednji pogoji:

 • Vrednostna karta velja za vozila prvega cestninskega razreda katerih največja dovoljena masa ne presega 3500 kg. Rok veljavnosti je naveden tudi na prednji strani karte.

 • Iste karte ni dovoljeno uporabiti za plačilo cestnine več vozil hkrati.
 • Razknjiženje vrednosti je v skladu z veljavnim cenikom in se lahko v času veljavnosti karte spremeni.

 • Veljavnosti karte ni mogoče podaljševati. 

 • Neizkoriščene vrednosti ni mogoče unovčiti.

 • Izgubljene karte ne nadomestimo z novo.

Prepis točk na točkovno karto z drugo registrsko številko je možen v naslednjih primerih:

 • vozilo je v nevoznem stanju (uporabnik predloži zapisnik policije o prometni nezgodi),
 • vozilo je prodano (uporabnik predloži kupoprodajno pogodbo),
 • vozilo je na servisu (uporabnik predloži originalni delovni nalog),
 • vozilo je odjavljeno iz evidence registriranih vozil (uporabnik predloži ustrezno uradno dokazilo).

Za prepis točk na točkovno karto z drugo registrsko številko mora uporabnik poleg ustreznih dokazil predložiti tudi račun o nakupu točkovne karte. Prepis v nobenem primeru ni možen pred predložitvijo dokazila, obnovitev točkovne karte pa je možna največ enkrat v času njene veljavnosti. V primeru zlorabe karta izgubi veljavnosti in se jo odvzame.

Karte ne izpostavljajte vročini in vplivom magnetnih polj, je ne prepogibajte in bodite pozorni na rok veljavnosti.

Preostalo vrednost karte vam lahko sporoči blagajnik na cestninski postaji Hrušica.