E-vinjeta. Enostavnost ima prednost.

DARS_E-Vinjeta_45sec_50mbps_v01.mp4

Vrste in veljavnost e-vinjet

Za plačilo cestnine za določen čas uporabe avtocest in hitrih cest so na voljo štiri različna obdobja, v katerih lahko ob nakupu e-vinjete neomejeno uporabljate vse cestninske ceste. Po izteku veljavnosti e-vinjete morate za nadaljevanje vožnje po avtocesti ali hitri cesti kupiti novo e-vinjeto za pravilen cestninski razred.

1 leto

Letna
e-vinjeta

Letna e-vinjeta velja od dneva začetka veljavnosti, ki ga določi kupec, do konca istega dne v naslednjem letu. Primer: če za letno e-vinjeto ob nakupu določite, da začne veljati 15. aprila 2022, boste avtoceste in hitre ceste s to e-vinjeto lahko uporabljali do vključno 15. aprila 2023, torej do 24. ure tega dne. Edina izjema pri letni e-vinjeti se zgodi ob prestopnem letu – če namreč kot datum začetka veljavnosti kupec določi 29. februar, ki ga v naslednjem letu ni v koledarju, se veljavnost letne e-vinjete v tem primeru izteče 28. februarja naslednje leto. KUPI

6 mesecev

Polletna
e-vinjeta

Polletna e-vinjeta velja od dneva začetka veljavnosti, ki ga določi kupec, do konca istega dne čez šest mesecev, če tega dne v šestem mesecu ni, pa do zadnjega dne v tem mesecu. Primer: če za polletno e-vinjeto določite, da začne veljati 15. aprila 2022, boste avtoceste in hitre ceste s to e-vinjeto lahko uporabljali do vključno 15. oktobra 2022, torej do 24. ure. Če pa kot datum začetka veljavnosti določite 31. maj 2022, se veljavnost polletne e-vinjete izteče 30. novembra. Polletna e-vinjeta je na voljo samo za prvi cestninski razred, torej za enosledna motorna vozila (motorna kolesa). KUPI

1 mesec

Mesečna
e-vinjeta

Mesečna e-vinjeta velja od dneva začetka veljavnosti, ki ga določi kupec, do konca istega dne v naslednjem mesecu, če tega dne v naslednjem mesecu ni, pa do zadnjega dne v tem mesecu. Primer: če za mesečno e-vinjeto določite, da začne veljati 15. aprila 2022, boste avtoceste in hitre ceste s to e-vinjeto lahko uporabljali do vključno 15. maja 2022, torej do 24. ure. Če pa kot datum začetka veljavnosti določite 31. maj 2022, se veljavnost mesečne e-vinjete izteče 30. junija. KUPI

1 teden

Tedenska
e-vinjeta

Tedenska e-vinjeta velja sedem zaporednih dni od dneva začetka veljavnosti, ki ga določi kupec. Prvi dan veljavnosti tedenske e-vinjete je vedno vključen v štetje (to pomeni, da tedenska e-vinjeta velja na dan začetka veljavnosti in še šest naslednjih dni) Primer: če se za tedensko e-vinjeto ob nakupu odločite, da naj začne veljati v petek, 15. aprila 2022, boste lahko avtoceste in hitre ceste s to e-vinjeto uporabljali do četrtka, 21. aprila 2022, do polnoči. KUPI

Vse vrste e-vinjet je možno kupiti tudi s kasnejšim začetkom njihove veljavnosti. To pomeni, da lahko prvi dan veljavnosti e-vinjete določite do največ 30 dni vnaprej (vključno z dnevom nakupa).

Kje je e-vinjeta obvezna?

 

Veljavno e-vinjeto ustreznega cestninskega razreda mora imeti ob vstopu na cestninsko cesto vsako motorno vozilo z največjo dovoljeno maso do 3500 kilogramov. To pomeni, da morate e-vinjeto kupiti in ustrezno določiti datum začetka njene veljavnosti preden zapeljete na avtocesto ali hitro cesto.

Kje potrebujem e-vinjeto?
Cestninske ceste, na katerih je obvezna e-vinjeta

 

E-vinjeto potrebujete za vožnjo po vseh avtocestah in hitrih cestah v upravljanju DARS, izjema so le nekateri določeni odseki:

  • Na gorenjski avtocesti (A2) – iz smeri Avstrije do priključka Hrušica proti notranjosti Slovenije in od priključka Hrušica do meje v smeri Avstrije. Cestnina za ta odsek se plača skupaj s plačilom cestnine za uporabo za predora Karavanke in velja med prvima avtocestnima priključkoma na obeh straneh državne meje (v Sloveniji priključek Hrušica, v Avstriji priključek Podrožca – Rosenbach).
  • Na koprski hitri cesti (H6) – od priključka Koper (Semedela) do konca hitre ceste H6 Koper-Lucija (v obe smeri). Zaradi zaprtja obalne ceste med Koprom in Izolo je obvoz urejen po hitri cesti, zato za uporabo omenjenega odseka (skozi predor Markovec) e-vinjeta ni potrebna. 
  • Na mariborski hitri cesti (H2) – med Pesnico in Teznim. Zaradi prekategorizacije ceste v regionalno cesto je ta cesta izvzeta iz sistema e-vinjetnega cestninjenja.