Spremembe podatkov o e-vinjeti

Po opravljenem nakupu e-vinjete je mogoče nekatere njene podatke spreminjati oziroma popravljati. Možnosti popravkov se razlikujejo glede na to, ali e-vinjeta še ne velja, ali pa je že začela veljati. V nobenem primeru pa ni mogoče spreminjati vrste kupljene e-vinjete in cestninskega razreda, za katerega je bila kupljena.

Za spremembo podatkov potrebujete registrsko številko vozila in ID številko e-vinjete, ki je vezana na to vozilo (najdete jo na potrdilu o nakupu e-vinjete). Vsako spremembo in pravilnost novih podatkov stranka potrdi s podpisom obrazca za potrditev podatkov oziroma s potrditvijo elektronskega obrazca v spletni trgovini. Dokler tega ne stori, sprememba ne more začeti veljati. 

E-vinjeta, ki še ni začela veljati

Za e-vinjeto, za katero je kupec ob nakupu elektronske vinjete določil dan začetka njene veljavnosti, ki ni enak dnevu njenega nakupa, je možno spreminjanje nekaterih podatkov vse do začetka njene veljavnosti. Kadar koli v tem času je možno poljubno spremeniti registrsko označbo, na katero je e-vinjeta vezana, mogoča pa je tudi sprememba datuma začetka njene veljavnosti.

Spremembe lahko registrirane stranke opravijo v spletni trgovini, ali pa na tistem prodajnem mestu, na katerem so kupile elektronsko vinjeto.

Če do začetka veljavnosti e-vinjete spremenite registrsko številko na katero bo vezana, preverite, ali je cestninski razred vozila z novo registrsko označbo enak tistemu s prejšnjo. V nasprotnem primeru morate kupiti novo e-vinjeto ustreznega cestninskega razreda.


E-vinjeta, ki že velja

 

Podatkov o e-vinjeti, ki jo je stranka kupila preko spletne trgovine in za katero je določila takojšnjo veljavnost, ni mogoče spreminjati. Če je bil nakup opravljen na prodajnem mestu Darsa ali pooblaščenega prodajalca e-vinjet, pa je v roku 15 minut od nakupa možno popraviti morebitne napake v registrski označbi. Popravki so mogoči samo na tistem prodajnem mestu, na katerem so stranke e-vinjeto kupile.

Priporočamo, da pred potrditvijo nakupa vselej pozorno preverite vnesene podatke o registrski številki vozila, na katerega bo vezana e-vinjeta, cestninskem razredu vozila, vrsti in dnevu začetka veljavnosti e-vinjete. Napačni podatki lahko povzročijo kršitev cestninske zakonodaje, za kar je predpisana globa v višini 300 oziroma 500 EUR, odvisno od vrste storjenega prekrška.

Popravek podatkov o registrski številki za e-vinjete, ki so že začele veljati, je možen zgolj v 15 minutah od nakupa e-vinjete, če je bila e-vinjeta kupljena na prodajnem mestu. V primeru spletnega nakupa popravek podatkov o veljavnih e-vinjetah ni mogoč.