Rýchlo. Jednoducho. A pri troche šťastia s vrátením peňazí.

Všetci používatelia internetového obchodu, ktorí si v našom internetovom obchode zakúpia ročnú e-vignetu kedykoľvek v období od 5. decembra 2023 do 31. decembra 2024, sa môžu zúčastniť žrebovania o ceny. Sto výhercom prevedieme celú sumu kúpnej ceny za e-vignetu na ich bankový účet. Používatelia, ktorí si v tomto období zakúpia viac ročných e-vignet, získajú pri každom nákupe jednu dodatočnú šancu na výhru.

Kto sa môže zúčastniť?

Účastníci musia spĺňať nasledujúce podmienky:

  • musí to byť fyzická osoba,
  • musí byť registrovaným používateľom internetového obchodu, ktorý udelil súhlas s účasťou v hre o ceny,
  • nesmie byť zamestnancom ani členom dozorného orgánu v spoločnosti DARS,
  • sa nemôže zúčastniť na príprave alebo vykonaní tohto žrebovania o ceny.
Kedy prebieha žrebovanie?

Účasť v jednotlivých žrebovaniach závisí od dátumu zakúpenia ročnej e-vignety. Žrebovanie bude prebiehať:

  • 5. apríla 2024 pre ročné e-vignety zakúpené v období od 5. decembra 2023 do 31. marca 2024;
  • 11. júla 2024 pre ročné e-vignety zakúpené v období od 1. apríla 2024 do 30. júna 2024;
  • 4. októbra 2024 pre ročné e-vignety zakúpené v období od 1. júla 2024 do 30. septembra 2024;
  • 3. januára 2025 pre ročné e-vignety zakúpené v období od 1. októbra 2024 do 31. decembra 2024.

V každom jednotlivom žrebovaní sa bude žrebovať 25 sériových čísel ročných e-vignet, celkovo sa vo všetkých žrebovaniach vyžrebuje 100 sériových čísel ročných e-vignet.

Ako sa vykonáva vrátenie kúpnej ceny?

Po každom žrebovaní zverejníme informácie o výsledku žrebovania na webovej stránke. O výsledku budeme šťastných výhercov informovať aj e-mailom a požiadame ich o poskytnutie údajov, ktoré potrebujeme na výpočet a zaplatenie preddavku na daň z príjmu a vyplatenie výhry. Výhercom, ktorí včas poskytnú všetky potrebné údaje, prevedieme sumu kúpnej ceny e-vignety na ich bankový účet do 20 dní od žrebovania.

Účastníkom pripomíname, že v dôsledku získania ceny môžu byť zaradení do vyššej daňovej skupiny. S osobnými údajmi účastníkov výhernej hry budeme zaobchádzať šetrne a spracovávať ich výlučne na účel, na ktorý udelili súhlas, v súlade s platnou legislatívou v oblasti ochrany osobných údajov.

Podrobné pravidlá účasti v žrebovaní o ceny si môžete prečítať tu.