Ako kúpiť e-vignetu?

Každé motorové vozidlo s maximálnou prípustnou hmotnosťou do 3 500 kilogramov musí mať pri vjazde na spoplatnenú cestu platnú e-vignetu príslušnej mýtnej triedy. To znamená, že e-vignetu je potrebné zaplatiť pred jazdou po diaľnici alebo rýchlostnej ceste.

E-vignetu si môžete jednoducho kúpiť z pohodlia svojej domácej obývačky prostredníctvom internetového obchodu, pričom tento proces je rýchly a veľmi jednoduchý. Nákup je možný aj na predajných miestach Dars, DarsGo servisoch alebo u autorizovaných predajcov e-vignet.

K e-vignete cez ineternet len v piatich krokoch

Proces nákupu elektronickej diaľničnej známky online je mimoriadne jednoduchý a vyžaduje len niekoľko chvíľu vášho času. Registrácia nie je potrebná, potrebujete iba bankovú kartu, s ktorou je možná platba online, a platnú e-mailovú adresu, ktorú potrebujeme, aby sme vám mohli zaslať elektronickú kópiu faktúry za nákup a potvrdenie o kúpe e-vignety. Odporúčame vám však zaregistrovať sa, a to kedykoľvek pred nákupom alebo po ňom, pretože tak získate prístup k ďalším funkcionalitám internetového obchodu, čo vám umožní dodatočnú správu zakúpených e-vignet a možnosť nákupu podľa ponuky bankovým prevodom.

ZAREGISTRUJTE SA

1

Kliknite na tlačidlo kúpiť
e-vignetu

Tlačidlo sa nachádza vpravo hore v oranžovom banneri. Po kliknutí budete presmerovaný do internetového obchodu.

2

Vyberte mýtnu triedu vozidla a typ e-vignety

Určite, do ktorej mýtnej triedy patrí vozidlo, pre ktoré kupujete e-vignetu a vyberte si, či si chcete kúpiť ročnú, polročnú, mesačnú alebo týždennú e-vignetu.

3

Zadajte svoju emailovú adresu

Po zadaní vašej e-mailovej adresy vám zašleme potvrdzujúcu správu s odkazom, prostredníctvom ktorého budete pokračovať v nákupe.

4

Zadajte evidenčné číslo vozidla a uveďte prvý deň platnosti
e-vignety

Zadajte krajinu registrácie a evidenčné číslo vozidla, pre ktoré kupujete e-vignetu. Musíte tak urobiť dvakrát, aby ste znížili možnosť možných chýb pri zadávaní. Odporúčame vám pozorne skontrolovať, či je správne zadané evidenčné číslo vozidla. Ak sa evidenčné číslo v systéme nezhoduje s evidenčným číslom vozidla, mýto za vozidlo nie je zaplatené, čo znamená priestupok, za ktorý možno uložiť pokutu. Vyberte si, kedy má nadobudnúť účinnosť vaša e-vigneta. Môžete sa rozhodnúť pre okamžitú platnosť alebo zadať ktorýkoľvek deň až 30 dní vopred odo dňa, keď ste nákup uskutočnili.

5

Zaplaťte a obdržíte faktúru a doklad o kúpe

Vyberte spôsob platby a zadajte požadované informácie. Po potvrdení nákupu vám na vašu e-mailovú adresu príde faktúra a potvrdenie o kúpe e-vignety, no ak ste už zaregistrovaný, oba dokumenty budú dostupné priamo vo vašom užívateľskom účte v internetovom obchode. Týmto je postup ukončený.


Platobné prostriedky

Platba nákupu e-vignety v internetovom obchode je možná len v eurách s nasledujúcimi platobnými prostriedkami:

 

Debetné a kreditné karty:

Diners

 

 

 

Maestro

 

 

 

Mastercard

 

 

 

Visa kartica

 

 

 

 

Online odosielanie elektronických peňazí:

PayPal

Bankový prevod (len pre registrovaných zákazníkov)

SEPA

 

 

 

Nákup podľa ponuky
s bankovým prevodom

Registrovaní zákazníci majú možnosť zakúpiť si jednu alebo viac e-vignet podľa ponuky, ktoré následne uhradia bankovým prevodom. Zákazník dostane na svoju e-mailovú adresu ponuku so všetkými údajmi potrebnými k platbe.

E-vignety s okamžitou platnosťou nie je možné zakúpiť na základe ponuky. Prvým možným dátumom nadobudnutia platnosti elektronickej diaľničnej známky sú v tomto prípade štyri pracovné dni od vytvorenia ponuky, keďže e-vigneta môže nadobudnúť platnosť až po prijatí platby na transakčný účet Darsa a jej pripojení k ponuke. E-vigneta sa v tomto prípade stáva platnou dňom určeným zákazníkom v nákupnom procese a zákazník má prístup k faktúre a potvrdeniu o kúpe e-vignety prostredníctvom svojho užívateľského účtu v internetovom obchode.

Platnosť ponuky je uvedená v ponuke. Ak táto nebude zaplatená včas, ponuka bude zrušená a všetky platby prijaté po uplynutí platnosti ponuky vráti Dars znížené o náklady na spracovanie vrátenia peňazí na bankový účet zákazníka. Výška nákladov je určená v cenníku služieb DARS.

Pri bankovom prevode venujte zvláštnu pozornosť zadávaniu správnej referencie a sumy, ktorú treba zaplatiť. Ak uvediete nesprávnu referenciu platby, môže sa stať, že platba nebude včas spojená s ponukou a vaše e-vignety nebudú vytvorené. E-vignety sa taktiež nevytvoria, ak zadáte nesprávnu sumu na zaplatenie.

V prípade nákupu kreditnou alebo debetnou kartou alebo cez PayPal môže e-vigneta nadobudnúť účinnosť ihneď po vykonaní platby. Pri nákupe podľa ponuky bankovým prevodom je prvým možným dátumom nadobudnutia platnosti e-vignety štyri (4) pracovné dni od vytvorenia ponuky.


Pri kúpe e-vignety je mimoriadne dôležité:

1. zadať SPRÁVNU krajinu registrácie a evidenčného čísla vozidla, na ktoré si chcete e-vignetu zakúpiť.

Pred konečným potvrdením nákupu vám odporúčame ešte raz dôkladne skontrolovať zadané údaje. Ak sú údaje nesprávne alebo sa nezhodujú s evidenčným číslom vozidla, mýto nie je zaplatené, čo podľa zákona o výbere mýta znamená priestupok, za ktorý je predpísaná pokuta vo výške 300 eur.

2. vybrať SPRÁVNU mýtnu triedu vozidla, pre ktoré si chcete zakúpiť e-vignetu.

Ak si zakúpite e-vignetu nesprávnej mýtnej triedy, mýto nie je zaplatené, čo podľa zákona o výbere mýta znamená priestupok, za ktorý je predpísaná pokuta vo výške 300 eur. Ak si nie ste istí, do ktorej mýtnej triedy je vaše vozidlo zaradené, použite nástroj na určenie mýtnej triedy alebo si pozrite zoznam odmeraných vozidiel.

3. zadať SPRÁVNE nadobudnutie platnosti e-vignety.

Nadobudnutím platnosti e-vignety strácate právo odstúpiť od jej kúpy a nadobudnutie účinnosti už nie je možné posunúť na neskorší dátum. V opísanom prípade nie sú možné ani zmeny evidenčného čísla, na ktoré je e-vigneta viazaná.

Po zakúpení e-vignety dostanete potvrdenie o jej kúpe, ktoré uschovávajte do uplynutia jej platnosti, pretože môže slúžiť ako doklad o nadobudnutí e-vignety.

DarsGo servis

Nákup na predajných
miestach DARS

E-vignetu si môžete zakúpiť aj na ktoromkoľvek predajnom mieste Dars (DarsGo servise).

Kupujúci musí informovať zamestnanca o:

 • mýtnej triede vozidla, pre ktoré si chce zakúpiť e-vignetu,

 • ktorý typ elektronickej diaľničnej známky si chce kúpiť (týždennú, mesačnú, polročnú alebo ročnú),

 • krajine registrácie a evidenčnom čísle vozidla, na ktoré si chce e-vignetu zakúpiť, a

 • dátume nadobudnutia účinnosti e-vignety.

Je mimoriadne dôležité, aby zákazník oznámil zamestnancovi správne informácie. Po ich zadaní do systému predávajúci vytlačí formulár na potvrdenie správnosti zadaných údajov a kupujúci si údaje musí skontrolovať a potvrdiť podpisom. Následne je vytvorená e-vigneta a zákazníkovi je vystavená faktúra a potvrdenie o jej kúpe.

DarsGo servisy a Predajné miesta nájdete na nasledujúcich lokalitách:

 • DarsGo servis Ľubľana - Grič 54, 1000 Ľubľana
 • Predajné miesto HP Šentilj - hraničný priechod Šentilj (vstup do krajiny)
 • DarsGo servis Hrušica - Hrušica 223, 4276 Hrušica
 • DarsGo servis Obrežje - Hraničný priechod Obrežje (vstup do krajiny)
 • DarsGo servis Fernetiči - odpočívadlo Fernetiči - juh (vstup do krajiny)
 • Predajné miesto Fernetiči - odpočívadlo Fernetiči - juh (vstup do krajiny)
 • DarsGo servis Gruškovje - Hraničný priechod Gruškovje (vstup do krajiny)

Zákazník podpísaním formulára na potvrdenie správnosti údajov preberá všetku zodpovednosť za správnosť zadaných údajov a za prípadné následky nesprávnych údajov.

Autorizované predajné miesta

E-vignetu si môžete kúpiť aj na predajných miestach obchodných partnerov spoločnosti DARS. Nájdete ich vo vyhľadávači nižšie.

Online nákup e-vignety je možný len v internetovom obchode Dars na https://evinjeta.dars.si/sk a v internetových obchodoch autorizovaných predajcov (ADAC). Dars zakazuje predaj e-vignet neoprávneným predajcom na fyzických predajných miestach alebo v internetových obchodoch. DARS nepreberá žiadnu zodpovednosť za e-vignety zakúpené na neautorizovaných predajných miestach.

Štát Mesto Predajný partner Predajné miesto Adresa PSČ
Slovinsko CELJE TOBAČNA 3DVA 6116 - SHELL CE AERO DEČKOVA CESTA 39 3000
Slovinsko LJUTOMER TOBAČNA 3DVA 6120 - SHELL LJUTOMER KOLODVORSKA ULICA 2A 9240
Slovinsko KOPER TOBAČNA 3DVA 6124 - SHELL BERTOKI CESTA MED VINOGRADI 52 6000
Slovinsko MARIBOR BOCHOVA TOBAČNA 3DVA 6110 - SHELL MB BOCHOVA TRŽAŠKA CESTA 83 2000
Slovinsko NOVA GORICA TOBAČNA 3DVA 6117 - SHELL AJŠEVICA LOKE 40 5000
Slovinsko KOČEVJE - STARA CERKEV TOBAČNA 3DVA 6114 - SHELL STARA CERKEV GORNJE LOŽINE 1A 1332
Slovinsko MARIBOR TOBAČNA 3DVA 6113 - SHELL MB VZHOD PTUJSKA CESTA 225 2000
Slovinsko KOMENDA TOBAČNA 3DVA 6109 - SHELL KOMENDA POTOK PRI KOMENDI 8 1218
Slovinsko TRBOVLJE TOBAČNA 3DVA 6131 - SHELL TRBOVLJE VODENSKA CESTA 28A 1420
Slovinsko DRNOVO TOBAČNA 3DVA 6130 - SHELL DRNOVO VELIKA VAS PRI KRŠKEM 69 8273