Jak kupić e-winietę?

Przy wjeździe na drogę płatną każdy pojazd silnikowy o maksymalnej dopuszczalnej masie do 3,5 tony musi posiadać ważną e-winietę właściwej klasy. Oznacza to, że za e-winietę należy zapłacić przed wjazdem na autostradę lub drogę ekspresową.

E-winietę można bez problemu kupić, nie ruszając się z fotela, czyli za pośrednictwem  sklepu internetowego. Proces jest szybki i bardzo prosty. Możliwe jest również kupno e-winiety w punktach sprzedaży Dars, punktach DarsGo Servis lub u autoryzowanych sprzedawców e-winiet.

E-winieta online w pięciu krokach

Proces zakupu e-winiety online jest niezwykle prosty i szybki. Nie wymaga rejestracji, wystarczy karta bankowa, za pomocą której możliwa jest płatność online, oraz ważny adres e-mail, którego potrzebujemy, aby móc przesłać Państwu elektroniczną kopię faktury i potwierdzenie zakupu e-winiety. Rejestracja nie jest konieczna, ale zalecamy jej przeprowadzenie (w dowolnym momencie, przed zakupem lub po nim), ponieważ daje dostęp do dodatkowych funkcji sklepu internetowego, takich jak zarządzanie zakupionymi e-winietami oraz możliwość opłacenia winiety przelewem bankowym.

ZAREJESTRUJ SIĘ

1

Prosimy kliknąć przycisk kup
e-winietę

Przycisk znajduje się w prawym górnym rogu na pomarańczowym pasku. Po kliknięciu zostaną Państwo przekierowani do sklepu internetowego.

2

Prosimy wybrać klasę opłaty pojazdu i rodzaj e-winiety

Należy określić, do której klasy opłat należy pojazd, dla którego kupują Państwo e-winietę, a następnie wybrać, czy chcą Państwo kupić e-winietę roczną, półroczną, miesięczną czy tygodniową.

3

Prosimy wpisać swój adres e-mail

Po wpisaniu adresu e-mail wyślemy Państwu wiadomość potwierdzającą z linkiem, po kliknięciu którego będzie możliwa kontynuacja zakupu.

4

Prosimy wprowadzić numer rejestracyjny pojazdu i określić pierwszy dzień ważności
e-winiety

Prosimy wprowadzić kraj rejestracji i numer rejestracyjny pojazdu, dla którego kupują Państwo e-winietę. Należy to zrobić dwukrotnie, aby zmniejszyć możliwość popełnienia ewentualnych błędów. Radzimy dokładnie sprawdzić, czy numer rejestracyjny pojazdu został wpisany prawidłowo. Jeżeli numer rejestracyjny podany w systemie nie zgadza się z numerem rejestracyjnym pojazdu, opłata drogowa nie zostanie uiszczona, co jest wykroczeniem, za popełnienie którego może zostać nałożona grzywna. Prosimy wybrać, od ma się rozpocząć okres ważności winiety. Mogą Państwo zdecydować się natychmiastowe rozpoczęcie okresu ważności lub określić dowolny dzień z maksymalnie 30-dniowym wyprzedzeniem, licząc od dnia, w którym dokonają Państwo zakupu.

5

Prosimy opłacić zamówienie i odebrać fakturę oraz dowód zakupu

Prosimy wybrać metodę płatności i wprowadzić wymagane informacje. Po potwierdzeniu zakupu mailowo otrzymają Państwo fakturę oraz potwierdzenie zakupu e-winiety. Jeśli są już Państwo zarejestrowani w sklepie internetowym, oba dokumenty będą dostępne bezpośrednio na Państwa koncie użytkownika. To koniec procesu kupna e-winiety.


Środki płatnicze

Płatność za zakup e-winiety w sklepie internetowym jest możliwa tylko w euro, za pomocą następującymi sposobów płatności:

 

Karty debetowe i kredytowe:

Diners

 

 

 

Maestro

 

 

 

Mastercard

 

 

 

Visa kartica

 

 

 

Przelewanie środków elektronicznych online:

PayPal

Przelew bankowy (tylko dla zarejestrowanych klientów)

SEPA

 

 

 

Zakup z oferty za pomocą przelewu

Zarejestrowani klienci mają możliwość zakupu jednej lub więcej e-winiet z oferty i rozliczenia się za pomocą przelewu bankowego. Klient otrzymuje na swój adres e-mail ofertę ze wszystkimi informacjami niezbędnymi do dokonania płatności.

E-winieta zakupiona z oferty nie może zacząć obowiązywać w dniu zakupu. Pierwsza możliwa data rozpoczęcia okresu ważności winiety elektronicznej to w tym przypadku cztery dni robocze od utworzenia oferty, gdyż e-winieta zacząć obowiązywać dopiero wtedy, gdy Dars otrzyma wpłatę na rachunek transakcyjny i połączy ją z ofertą. W takim przypadku za dzień rozpoczęcia okresu ważności e-winiety uznaje się dzień wskazany przez klienta w procesie zakupu. Klient ma dostęp do faktury i potwierdzenia zakupu e-winiety za pośrednictwem swojego konta użytkownika w sklepie internetowym.

Data ważność oferty jest podana w ofercie. W przypadku braku zapłaty w terminie oferta zostanie anulowana, a wszelkie płatności otrzymane po wygaśnięciu oferty zostaną zwrócone przez Dars (pomniejszone o koszty realizacji zwrotu) na konto bankowe klienta. Koszt realizacji zwrotu został określony w cenniku usług DARS.

Wykonując przelew bankowy, prosimy zwrócić szczególną uwagę na wpisanie prawidłowego numeru referencyjnego  i kwoty do zapłaty. Jeśli wpisany numer referencyjny płatności będzie niepoprawny, może się zdarzyć, że przelew nie zostanie na czas powiązany z ofertą, a Państwa e-winiety nie zostaną utworzone. Ponadto e-winiety nie zostaną utworzone, jeśli wprowadzą Państwo niewłaściwą kwotę do zapłaty.

W przypadku zakupu za pomocą karty kredytowej, debetowej lub za pomocą usługi PayPal, okres ważności e-winiety może rozpocząć się natychmiast po dokonaniu płatności. W przypadku płatności za pomocą przelewu bankowego, pierwszy możliwy dzień ważności e-winiety to cztery (4) dni robocze od dnia stworzenia oferty.


Podczas zakupu jest szczególnie ważne, aby:

1. wprowadzili Państwo PRAWIDŁOWY kraj rejestracji i numer rejestracyjny pojazdu, dla którego chcą Państwo kupić e-winietę.

Radzimy, aby przed ostatecznym potwierdzeniem zakupu sprawdzili Państwo wprowadzone dane. Jeśli nie będą się one zgadzać z numerem rejestracyjnym pojazdu, opłata drogowa nie zostanie uiszczona, co zgodnie z Ustawą o opłatach drogowych stanowi wykroczenie, za popełnienie którego grozi grzywna w wysokości 300 EUR.

2. wybrali Państwo PRAWIDŁOWĄ klasę opłat dla pojazdu, dla którego zostanie zakupiona e-winieta.

W przypadku zakupu e-winiety o niewłaściwej klasie opłaty drogowej, opłata drogowa nie zostanie uiszczona, co zgodnie z Ustawą o poborze opłat drogowych jest wykroczeniem, za które przewidziana jest grzywna w wysokości 300 EUR. Jeśli nie masz pewności, w jakiej klasie opłat jest sklasyfikowany Twój pojazd, skorzystaj z narzędzia do określania klasy opłaty lub sprawdź listę zmierzonych pojazdów.

3. wprowadzić PRAWIDŁOWĄ datę rozpoczęcia okresu ważności e-winiety.

Z chwilą rozpoczęcia okresu ważności e-winiety stracą Państwo prawo do odstąpienia od jej zakupu i nie będą już mieli możliwości przesunięcia daty rozpoczęcia okresu ważności na inny termin. W opisanym przypadku nie jest również możliwa zmiana numeru rejestracyjnego, z którym powiązana jest e-winieta.

Po zakupie e-winiety otrzymasz potwierdzenie jej zakupu, które należy zachować do upływu terminu jej ważności, gdyż może ono stanowić dowód uzyskania e-winiety.

DarsGo servis

Zakup w punktach
sprzedaży DARS


E-winietę można również kupić w dowolnym punkcie sprzedaży Dars (DarsGo Servis). 

Kupujący musi poinformować pracownika:

 • dla której klasy opłat drogowych chce kupić winietę elektroniczną,

 • który rodzaj winiety elektronicznej chce kupić (tygodniowa, miesięczna, półroczna lub roczna),

 • jaki jest kraj rejestracji i numer rejestracyjny pojazdu, dla którego chce kupić e-winietę, oraz

 • określić datę rozpoczęcia okresu ważności e-winiety.

Przekazanie pracownikowi prawidłowych informacji jest niezwykle ważne. Po wprowadzeniu ich do systemu sprzedawca wydrukuje formularz potwierdzający poprawność wprowadzonych danych, aby kupujący mógł sprawdzić i potwierdzić dane własnoręcznym podpisem. Następnie generowana jest e-winieta. Klient otrzymuje  a fakturę i potwierdzenie zakupu.

DarsGo servise in Prodajni mesti e-vinjet najdete na naslednji lokacijah:

 • DarsGo Servis Lublana - Grič 54, 1000 Lublana
 • Punkt sprzedaży MP Šentillj - przejście graniczne Šentilj (wjazd do kraju)
 • DarsGo servis Hrušica - Hrušica 223, 4276 Hrušica
 • DarsGo servis Obrežje - Przejście graniczne Obrežje (wjazd na terytorium Słowenii)
 • DarsGo servis Fernetiči - parking Fernetiči - jug (wjazd do kraju)
 • Punkt sprzedaży Fernetiči - parking Fernetiči - jug (wjazd do kraju)
 • DarsGo Servis Gruškovje - Przejście graniczne Gruškovje (wjazd na terytorium Słowenii).

Podpisując formularz potwierdzający poprawność danych, Klient przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność za poprawność wprowadzonych danych oraz za ewentualne skutki wprowadzenia błędnych danych.

Autoryzowane punkty sprzedaży

E-winietę można również kupić w punktach sprzedaży partnerów DARS, których znajdziesz w poniższej wyszukiwarce.

Państwo Miejscowość Partner handlowy Punkt sprzedaży Adres Kod pocztowy
Austria ST. MICHAEL I.O ASFINAG ASFINAG - RST ORTNERHOF NORD A9 KM 135,6 8770
Austria ST. MICHAEL ASFINAG ASFINAG - MAUTSTELLE ST. MICHAEL HÖF 55 5582
Austria ROSENBACH ASFINAG ASFINAG - MAUTSTELLE ROSENBACH ROSENBACH 130, KARAWANKENAUTOBAHN A 11 9183
Austria ST.MICHAEL/STMK. ASFINAG ASFINAG - MAUTSTELLE GLEINALM VORDERLAINSACH 34 8770
Austria REITTHAL ASFINAG ASFINAG - MAUTSTELLE BOSRUCK REITTHAL 38 8940
Słowenia HRUŠICA DARS D.D. DARS D.D. - DARSGO SERVIS HRUŠICA MEJNI PREHOD HRUŠICA 4267
Słowenia ŠENTILJ V SLOVENSKIH GORICAH DARS D.D. DARS D.D. - DARSGO PM ŠENTILJ MEJNI PREHOD ŠENTILJ 2212
Słowenia SEŽANA DARS D.D. DARS D.D. - DARSGO PM FERNETIČI MEJNI PREHOD FERNETIČI 6210
Słowenia SEŽANA DARS D.D. DARS D.D. - DARSGO SERVIS FERNETIČI POČIVALIŠČE FERNETIČI_JUG 6210
Słowenia OBREŽJE (JESENICE NA DOLENJSKEM) DARS D.D. DARS D.D. - DARSGO SERVIS OBREŽJE MEJNI PREHOD OBREŽJE 8261