Často kladené dotazy

V následujícím přehledu jsou shrnuty odpovědi na nejčastější otázky, které nám kladou uživatelé e-známek, ovšem v dalších rubrikách těchto webových stránek se o e-známce dozvíte mnohem více. Pokud stále nemůžete najít odpověď, obraťte se na naše zákaznické centrum na telefonním čísle +386 (0)1 518 8 350 nebo na e-mail evinjeta@dars.si. K dispozici jsme vám 24 hodin denně, každý den v roce.

E-známka je digitální verze dálniční známky, která nahradila dálniční známku v podobě nálepky. E-známku nemusíte na vozidlo lepit a po uplynutí její platnosti ji odstraňovat.

E-známku můžete koupit v internetovém obchodě a na prodejních místech (čerpací stanice a u různých prodejců – seznam je k dispozici zde). K nákupu budete potřebovat registrační značku vozidla, pro které budete e-známku kupovat, a při nákupu online budete potřebovat ještě e-mailovou adresu a zvolený způsob bezhotovostní platby (platební kartu).

Jakýkoli typ e-známky lze zakoupit i předem, tj. s jiným datem platnosti, než je den nákupu. Začátek platnosti každé dálniční známky lze ode dne nákupu nastavit až na 30 dní předem. Například roční e-známku lze zakoupit (při nákupu je třeba uvést datum, kdy začne platit) maximálně 30 dní před začátkem její platnosti.

Každé e-známka představuje jednotlivou položku s konkrétním datem začátku a konce platnosti. Prodloužení platnosti není podle právních předpisů možné. Po vypršení platnosti vaší e-známky si musíte zakoupit novou e-známku, u které si znovu určíte začátek její platnosti.

Při online nákupu nebo na prodejních místech společnosti Dars (servisní střediska DarsGo) není nákup na splátky možný. Pokud si zakoupíte e-známku na prodejním místě některého z autorizovaných prodejců e-známky, je politika splácení výhradně v kompetenci jednotlivých autorizovaných prodejců.

Platnost roční e-známky je jeden rok od zvoleného data. Příklad: roční e-známka s vybraným datem 15. dubna 2023 je platná do 15. dubna 2024 včetně.

Pokud jste u e-známky zvolili nebo nastavili možnost upozornění na vypršení platnosti, budete dostávat upozornění, pokud jej sami nevypnete. Každá e-známka je samostatnou "položkou" a výběrem možnosti, že chcete být informováni o vypršení její platnosti, s tímto informováním souhlasíte. Pokud souhlas neodvoláte, bude vám systém podle vašeho výběru tyto zprávy zasílat i nadále, bez ohledu na to, zda jste si již zakoupili novou e-známku.

Registrační značku vozidla registrovaného ve Slovinsku zadejte bez mezer, pomlček nebo jiných znaků, například: LJ03SAZ, NMAN195, KPRK403. I když máte na vozidle registrační značku, kterou lze přenést na jiné vozidlo, platí pro její zadání při nákupu e-známky stejná pravidla (např. NMLEPLA, KPPLUSOV atd.). Při zadávání dbejte zejména na to, abyste zadali registrační oblast (tj. LJ, KP, NM, KR, KK, SG, MB, GO, CE, MS nebo PO) a správné znaky a jejich pořadí.

Podobné pravidlo platí pro registrační značky vozidel registrovaných ve všech ostatních zemích s výjimkou Rakouska a Německa. Pokud má vaše vozidlo rakouskou nebo německou registrační značku, musíte v místě, kde je na značce vyobrazen státní znak, zadat pomlčku.

Dars nemůže ověřit přesný důvod neúspěšné platby, to může provést pouze banka vydávající bankovní kartu, která musí kontaktovat společnost Bankart. Často se však ukáže, že zákazníci nemají ve svém mobilním telefonu nainstalovanou příslušnou bankovní aplikaci pro potvrzování online plateb, která je při nákupu e-známky povinná. Příčinou může být také překročení limitu zůstatku na kartě, zadání nesprávných údajů, jako je kód CVC nebo datum ukončení platnosti karty, apod. 

Pokud kupujete e-známku prostřednictvím mobilního telefonu a transakce se nezdaří, může to být také proto, že jste během procesu potvrzování online platby v bankovní aplikaci zavřeli webovou stránku evinjeta.dars.si. V takovém případě nebude nákup zpracován a transakce bude zrušena. Webovou stránku evinjeta.dars.si musíte mít na pozadí aktivní po celou dobu až do dokončení nákupu.

V takovém případě si musíte e-známku zakoupit znovu. Přestože byla platba přes online platební rozhraní úspěšně provedena, e-známka nebyla vytvořena, což znamená, že pro své vozidlo nemáte platnou e-známku.

Žádáme vás, abyste nás pak kontaktovali e-mailem evinjeta@dars.si nebo telefonicky na 00386 1 518 8 350. Každým případem se budeme zabývat individuálně a přeplatek vám vrátíme."

Pokud jste neobdrželi e-mail k obnovení hesla, pak jste se pravděpodobně nikdy neregistrovali do internetového obchodu a všechny předchozí nákupy e-známky jste provedl jako neregistrovaný zákazník. Pokud se chcete stát registrovaným uživatelem portálu e-známka, musíte se zaregistrovat hned na začátku, ale můžete samozřejmě nakupovat také jako neregistrovaný zákazník.

Doporučujeme, abyste ve své e-mailové schránce vždy zkontrolovali i nevyžádanou poštu, protože mnoho poskytovatelů e-mailových služeb automaticky přesměrovává obecné zprávy do této složky.

Ne, převod na jinou registrační značku není možný, protože e-známka není podle platných právních předpisů přenosná.

Při prodeji vozidla můžete požádat o vrácení nevyužité hodnoty roční e-známky (a půlroční e-známky pro motocykly) pouze v případě, že jste vozidlo odhlásili z registru registrovaných motorových vozidel a nový majitel jej nebude registrovat pod stejnou registrační značkou. Žádost musíte podat do 30 dnů od odhlášení vozidla.

Pokud nový majitel zaregistroval vozidlo se stejnými registračními značkami, nevyužitá hodnota se nevrací, ale e-známka zůstává pro danou registrační značku platná až do konce její platnosti.

Vrácení poměrné části hodnoty týdenních nebo měsíčních e-známek není možné.

"Nejrychleji bude vaše žádost zpracována, pokud ji podáte prostřednictvím internetového obchodu e-známka, k čemuž je potřebná registrace. Po registraci vyberte možnost "ovládací panel" (vpravo nahoře) a poté klikněte na záložku "moje žádosti" a proveďte všechny potřebné kroky.

Žádost můžete zaslat také e-mailem na adresu evinjeta@dars.si nebo doporučeně poštou na adresu Dars d.d., Dunajska cesta 7, 1000 Ljubljana, s označením "za e-vinjeto". Podrobnější pokyny si můžete přečíst zde.

Jedná se o povinnost vyplývající ze Zákona o mýtném, který ukládá povinnost přiložit k žádosti o vrácení poměrné části e-známky fakturu o jejím nákupu. Pokud ji žadatel nepřiloží, je žádost neúplná a nemůže být zpracována, mimo jiné i z účetních důvodů. V případě, že společnost Dars žádosti vyhoví, je nutné ve vystaveném dobropisu uvést fakturu, ke které se dobropis vztahuje.

Kopii faktury o nákupu e-známky vám může poskytnout pouze prodejce, u kterého jste e-známku zakoupili. Chcete-li získat kopii faktury, musíte se obrátit na služby podpory jednotlivého prodejce. Doporučujeme vám, abyste si předem připravili informace, které budete muset obchodníkovi poskytnout, aby mohl ve své databázi fakturu vyhledat a vystavit vám kopii. Jedná se především o datum a co nejpřesnější čas nákupu e-známky a prodejní místo, kde jste e-známku zakoupili.

Všechny tyto informace jsou uvedeny také na potvrzení o nákupu e-známky (potvrzení o nákupu e-známky je jiný dokument než faktura o nákupu e-známky). Pokud jste ztratili také toto potvrzení, kontaktujte nás na 00386 1 518 8 350, kde se dohodneme, jak vám můžeme zajistit jeho kopii.

Kupující může od nákupu e-známky kdykoli odstoupit do doby, než e-známka začne platit a má nárok na vrácení celé kupní ceny. Pokud tedy vaše e-známka ještě nezačala platit, můžete požádat o vrácení uhrazené částky. Od kupní smlouvy můžete odstoupit na prodejním místě, kde jste e-známku zakoupili (pokud jste e-známku zakoupili u autorizovaného prodejce e-známek, od nákupu nemůžete odstoupit u společnosti Dars). Po nabytí platnosti e-známky již není možné od nákupu odstoupit.

Pokud jste si zakoupili roční nebo půlroční e-známku pro nesprávnou registrační značku, musíte si pro jízdu po zpoplatněných komunikacích zakoupit e-známku stejného typu pro správnou registrační značku. Po provedení nákupu nám prosím zašlete e-mail na adresu evinjeta@dars.si a požádejte o vrácení poměrné části hodnoty nesprávně zakoupené e-známky. Popište, jak a z jakého důvodu k omylu nebo chybě došlo, a nezapomeňte přiložit kopii potvrzení o nákupu a faktur o nákupu obou e-známek, tj. nesprávné i správné. Uveďte také své údaje (jméno, příjmení, adresu, PSČ) a číslo vašeho bankovního účtu (IBAN).

Pokud oprávněné osoby vaší žádosti vyhoví, DARS vám na váš bankovní účet vrátí poměrnou část hodnoty nesprávně zakoupené e-známky. V tomto případě bude částka snížena o poplatek za zpracování žádosti ve výši 6 EUR.

Za nesprávně zakoupené týdenní nebo měsíční e-známky nelze vrátit poměrnou část peněz. Pokud chcete využívat zpoplatněné silnice, musíte si zakoupit novou e-známku se správnou registrační značkou.

E-známku můžete zakoupit pro jakékoli vozidlo, například i pro vozidlo svého partnera, potomka, bratra nebo kamaráda. Musíte však znát registrační značku jeho vozidla a třídu mýtného, do které spadá. Pokud se pro takový nákup rozhodnete, doporučujeme, abyste příjemci předali fakturu a účtenku k e-známce, kterou obdržíte v okamžiku nákupu, bez ohledu na prodejní kanál, přes který jste e-známku zakoupili.

Registrační značky vozidel sledují kamery instalované na dálniční síti, na kontrolních stanovištích a ve vozidlech kontroly mýtného. Jakmile systém zkontroluje vozidlo, pro které byla e-známka zakoupena, jsou tyto informace ze systému okamžitě vymazány a v systému nezůstanou žádné stopy o použití zpoplatněné silnice.

Pokud použijete zpoplatněnou silnici bez platné e-známky, dopustíte se přestupku podle Zákona o mýtném, za který hrozí pokuta ve výši 300 EUR. Váš přestupek budou řešit pouze oprávněné osoby Policie, Finanční správy nebo mýtné kontroly Dars.

Zahájení přestupkového řízení je v kompetenci pověřeného úředníka, který přestupek řeší. Řízení je zahájeno na základě zjištění přestupku, který je obvykle výsledkem zaznamenání události technickým zařízením, nebo v jednotlivých případech osobním zjištěním policisty, kontrolora Finanční správy nebo mýtným kontrolorem.

Přestupce je informován vydáním platebního příkazu zaslaného doporučeně s dodejkou, a to nejpozději do jednoho měsíce ode dne spáchání přestupku. Přestupkové řízení je obvykle zahájeno nejpozději do 20 dnů ode dne, kdy byl přestupek spáchán.

Opatření za spáchaný přestupek je v kompetenci pověřeného úředníka, který vede řízení. Pokud víte, že jste se dopustili přestupku a použili jste zpoplatněnou silnici bez platné e-známky, doporučujeme vám, abyste si co nejdříve zakoupili e-známku pro registrační značku vozidla, se kterým jste se přestupku dopustili. Orgán může nákup e-známky zohlednit jako polehčující okolnost před vydáním platebního rozkazu nebo později v průběhu řízení o žádosti o soudní ochranu.

Pro společnosti s větším vozovým parkem je nejjednodušší zakoupit e-známku online registrací v internetovém obchodě. Po úspěšné registraci budete mít možnost importovat registrační čísla všech svých vozidel, pro která si můžete během procesu nákupu zakoupit e-známky najednou. Můžete si vybrat, zda zaplatíte ihned debetní nebo kreditní kartou, nebo zda zaplatíte až po nabídce bankovním převodem.

Pokud se rozhodnete pro nákup na základě nabídky, ujistěte se, že ho provedete včas. V takovém případě je první možný den platnosti e-známky čtyři pracovní dny ode dne vytvoření nabídky.

V případě platby debetní nebo kreditní kartou je možné nastavit, aby e-známka začala platit ihned po uskutečnění nákupu.

U velkého počtu převozních registračních značek je třeba dbát na to, aby značky, pro které jsou zakoupeny dálniční známky 2A nebo 2B, byly umístěny na vozidla příslušné mýtné třídy.

Je přípustné, pokud je kovová převozní registrační značka, pro kterou byla zakoupena dálniční známka pro mýtnou třídu 2B, umístěna na vozidlo patřící do mýtné třídy 2A, ale ne naopak. Pokud použijete kovovou převozní registrační značku na vozidle mýtné třídy 2B, pro které byla zakoupena dálniční známka 2A, bude mýtné považováno za nezaplacené.

Pokud soubor CSV vytváříte pomocí aplikace Excel, musíte do prvního sloupce zadat registrační značky vašich vozidel, každou registrační značku do vlastní buňky. Registrační značky zadejte bez mezer a bez speciálních znaků, jako jsou pomlčky (příklad KPRK403). Do druhého sloupce zadejte zemi registrace (pro vozidla registrovaná ve Slovinsku je to SI) a do třetího sloupce volitelně třídu mýtného (2A nebo 2B). Uložte soubor jako CSV a poté jej nahrajte do záložky Moje vozidla na ovládacím panelu vašeho uživatelského účtu.

Příklad odpovídajícího záznamu pro import souboru CSV:

0XY0000 CZ 2A
0XZ0000 CZ 2B
0YX0000 CZ 2B
0ZY0000 CZ 2A

 

V takovém případě si můžete e-známku zakoupit prostřednictvím jakéhokoli prodejního kanálu, ale musíte znát registrační značku a třídu mýtného vozidla výherce. V takovém případě doporučujeme, abyste výherci předali také fakturu a potvrzení o nákupu e-známky, které obdržíte v okamžiku nákupu.

 Rakouskou dálniční známku můžete si koupit:

  • na mýtné stanici Hrušica,
  • na hraničním přechodu  Gruškovje a
  • na hraničním přechodu  Obrežje.

 


Ceník rakouských dálničních známek v EUR (včetně DPH)

 Roční dálniční známkaDvouměsíční
dálniční známka
Desetidenní
dálniční známka
1denní dálniční známka
Motocykly38,5011,504,603,40
osobní automobily a vozidla s maximální přípustnou hmotností do 3,5 t96,4028,9011,508,60


Více informací o dálničních známkách získáte na stránkách provozovatele rakouských dálnic - ASFINAG.