Často kladené dotazy

V následujícím přehledu jsou shrnuty odpovědi na nejčastější otázky, které nám kladou uživatelé e-známek, ovšem v dalších rubrikách těchto webových stránek se o e-známce dozvíte mnohem více. Pokud stále nemůžete najít odpověď, obraťte se na naše zákaznické centrum na telefonním čísle +386 (0)1 518 8 350 nebo na e-mail evinjeta@dars.si. K dispozici jsme vám 24 hodin denně, každý den v roce.

E-známka je digitální verze dálniční známky, která nahradí nálepku (e-známku tak nebudete muset lepit na vozidlo a po skončení její platnosti ji odstraňovat).

Řidiči vozidel s maximální přípustnou hmotností do 3,5 tuny budou moci po dobu platnosti e-známky používat dálnice bez omezení a mýto jim nebude účtováno podle ujetých kilometrů.

Nákup a používání ročních a půlročních (vztahuje se pouze na motocykly) e-známek bude možné od 1. prosince 2021.

Od 1. prosince 2021 již nebude k dispozici roční a půlroční dálniční známka (vztahuje se pouze na motocykly) ve formě nálepky, ale pouze v digitální podobě.

Pro společnosti s větším vozovým parkem je nejjednodušší zakoupit e-známku online prostřednictvím registrace v e-shopu. Po úspěšné registraci budete mít během nákupu možnost importovat registrační čísla všech svých vozidel, pro která pak můžete koupit e-známky najednou. Můžete si vybrat, zda zaplatíte ihned debetní nebo kreditní kartou, nebo zda zaplatíte bankovním převodem na základě nabídky.

Pokud se rozhodnete pro nákup na základě nabídky, ujistěte se, že jste ho provedli včas. V tomto případě je první možný den platnosti e-známky čtyři pracovní dny ode dne vytvoření nabídky.

V případě platby debetní nebo kreditní kartou je možné zadat, aby e-znáka začala platit ihned po uskutečnění nákupu.

Zadejte registrační číslo bez mezer, pomlček nebo jiných znaků. I když máte na svém vozidle registrační značku, kterou lze přenést na jiné vozidlo, platí pro její zápis při nákupu e-známky stejná pravidla.

Jakýkoli druh e-známky lze zakoupit předem, tj. s jiným datem účinnosti než je den nákupu. Datum začátku platnosti dálniční známky lze v den nákupu nastavit až na 30 dní dopředu.

E-známku můžete zakoupit pro jakékoli vozidlo, například i pro vozidlo svého partnera, potomka, bratra nebo kamaráda. Musíte však znát registrační značku jeho vozidla a mýtnou třídu, do které patří. Pokud se pro takový nákup rozhodnete , doporučujeme vám, abyste příjemci předali potvrzení o nákupu e-známky, které obdržíte v okamžiku nákupu, a to bez ohledu na způsob nebo místo, kde jste e-známku zakoupili.

Platnost e-známky je jeden rok od zvoleného data. Například: roční e-známka se zvoleným datem 15. dubna 2022 bude platná do 15. dubna 2023 včetně.

Při prodeji vozidla budete moci uplatnit nárok na vrácení nevyužité hodnoty ročního e-známky (a půlročního e-známky pro motocykly) pouze v případě, že nový majitel nezaregistruje vozidlo se stejnou registrační značkou.

Registrační značky vozidel budou sledovány kamerami instalovanými v dálniční síti, na kontrolních stanovištích a ve vozidlech mýtné kontroly. Jakmile systém ověří vozidlo, pro které byla zakoupena e-známka, budou informace ze systému okamžitě vymazány a v systému nezůstane žádný záznam o použití zpoplatněné silnice.

E-známku bude možno zakoupit online i v kamenných obchodech (čerpací stanice a různí prodejci). Budete potřebovat registrační značku vozidla, pro které bude elektronická dálniční známka zakoupena. Při nákupu online budete potřebovat také e-mailovou adresu a možnost  bezhotovostní platby (platební kartu).

Při nákupu online nebo na prodejních místech společnosti Dars (DarsGo servisy) není nákup na splátky možný. V případě nákupu e-známky u autorizovaného prodejce e-známek odpovídá za způsob a prvidla nákupu výhradně autorizovaný prodejce.

V tomto případě si můžete e-známku zakoupit prostřednictvím jakéhokoli prodejního kanálu, ale musíte znát registrační značku a mýtnou třídu vozidla výherce. V takovém případě doporučujeme, abyste výherci předali také doklad o nákupu e-známky, který obdržíte v okamžiku nákupu.

Pokud lze registrační značku vozidla přenést na jiné vozidlo, platí e-známka i pro toto vozidlo, pokud je vozidlo zařazeno do stejné mýtné třídy jako vozidlo, z něhož byla registrační značka přenesena. V opačném případě je třeba pro nové vozidlo zakoupit odpovídající e-známku.

Nákup e-známky lze zrušit kdykoli do doby, než e-známka nabude platnosti, a lze uplatnit vrácení celé kupní ceny. Pokud tedy vaše el-známka ještě nevstoupila v platnost, můžete požádat o vrácení zaplacené částky. Odstoupení od kupní smlouvy je možné na prodejním místě, kde jste e-známku zakoupili (to znamená, že pokud jste e-známku koupili u autorizovaného prodejce e-známek, nelze od nákupu odstoupit u společnosti Dars). Po nabytí platnosti e-známky již odstoupení od nákupu není možné.

 Rakouskou dálniční známku můžete si koupit:

  • na mýtné stanici Hrušica,
  • na hraničním přechodu  Gruškovje a
  • na hraničním přechodu  Obrežje.

 


Ceník rakouských dálničních známek pro rok 2021 v EUR (včetně DPH)

  Desetidenní
dálniční známka
Dvouměsíční
dálniční známka
Roční dálniční známka
Motocykly 5,50 13,90 36,70
osobní automobily a vozidla s maximální přípustnou hmotností do 3,5 t 9,50 27,80 92,50


Více informací o dálničních známkách získáte na stránkách provozovatele rakouských dálnic - ASFINAG.  

Pokud vytváříte soubor CSV pomocí aplikace Excel, musíte zapsat registrační čísla vozidel do prvního sloupce, každé registrační číslo do vlastní buňky. Registrační značky zadávejte bez mezer a bez speciálních znaků, jako jsou pomlčky (tj. pouze písmena a číslice). Do druhého sloupce uveďte zemi registrace (pro vozidla registrovaná ve Slovinsku/Maďarsku/Rumunsku/Polsku/Slovensku/České republice je to SI/HU/RO/PL/SK/CZ) a do třetího sloupce volitelně mýtnou třídu (2A nebo 2B). Uložte soubor jako CSV a poté jej uploadujte do záložky "Moje vozidla" na ovládacím panelu svého účtu.

Příklad správného zápisu pro import souboru CSV:

LJREG1 SI 2A
LJREG2 SI 2B
KRREG1 SI 2B
KPREG1 SI 2A