E-známka. Jednoduchost má přednost.

CZ.mp4

Druhy e-známek a jejich platnost

Při placení mýta na určitou dobu používání dálnic a rychlostních silnic  si můžete vybrat ze čtyř různých dob platnosti e-známky. Během zaplaceného období můžete  využívat všechny zpoplatněné silnice bez omezení. Abyste mohli pokračovat v jízdě po dálnici nebo rychlostní silnic po skončení platnosti e-známky, musíte zakoupit novou e-známku pro správnou mýtnou třídu.

1 rok

Roční
e-známka

Roční e-známka platí od počátečního data stanoveného kupujícím do konce stejného dne následujícího roku. Příklad: pokud při nákupu zadáte, že roční e-známka vstoupí v platnost 15. dubna 2022, budete moci s touto e-známkou používat dálnice a rychlostní silnice až do 15. dubna 2023 včetně, tedy do 24:00 hodin tohoto dne. Jedinou výjimkou je případ roční e-známky v přestupném roce - pokud kupující uvede jako datum zahájení platnosti 29. únor a toto datum není v kalendáři následujícího roku, roční e-známka pak vyprší 28. února následujícího roku. KOUPIT

6 měsíců

Půlroční
e-známka

Půlroční e-známka platí od počátečního data stanoveného kupujíím do konce stejného dne o šest měsíců později, nebo pokud takový den v šestém měsíci není, do posledního dne tohoto měsíce. Příklad: pokud zadáte, že půlroční e-známka začne platit 15. dubna 2022, budete moci s touto e-známkou používat dálnice a rychlostní silnice až do 15. října 2022 včetně, tj. do 24:00 hodin tohoto dne. Pokud však jako počáteční datum stanovíte 31. květen 2022, platnost půlroční e-známky vyprší 30. listopadu. Půlroční e-známka je k dispozici pouze pro první třídu mýtného, tedy pro jednostopá motorová vozidla (motocykly). KOUPIT

1 měsíc

Měsíční
e-známka

Měsíční e-známka platí od počátečního dne stanoveného kupujícím do konce stejného dne následujícího měsíce, nebo pokud takový den v následujícím měsíci není, do posledního dne tohoto měsíce. Příklad: pokud zadáte, že měsíční e-známka vstoupí v platnost 15. dubna 2022, budete moci s touto e-známkou používat dálnice a rychlostní silnice až do 15. května 2022 včetně, tedy do 24:00 hodin tohoto dne. Pokud však jako počáteční datum stanovíte 31. květen 2022, platnost měsíční e-známky vyprší 30. června. KOUPIT

1 týden

Týdenní
e-známka

Týdenní e-známka platí sedm po sobě jdoucích dnů od data platnosti stanoveného kupujícím. První den platnosti týdenní e-známky se vždy započítává (týdenní e-známka tedy platí první stanovený den platnosti a následujících šest dní). Příklad: Pokud se při nákupu rozhodnete, že má týdenní e-známka platit v pátek 15. dubna 2022, budete moci s touto e-známkou používat dálnice a rychlostní silnice až do půlnoci čtvrtka 21. dubna 2022. KOUPIT

Všechny druhy e-známek lze zakoupit i s pozdějším datem zahájení platnosti. To znamená, že při koupi e-známky můžete první den platnosti stanovit maximálně na 30 dní dopředu (včetně dne nákupu).

Kde je použití e-známky povinné?

 

Platnou dálniční e-známku  příslušné třídy musí mít při vjezdu na zpoplatněnou silnici každé motorové vozidlo s maximální přípustnou hmotností do 3 500 kg. To znamená, že zakoupit e-známku a nastavit datum její platnosti musíte ještě před vjezdem na dálnici nebo rychlostní silnici.

Kje potrebujem e-vinjeto?
Zpoplatněné silnice, na kterých je e-známka povinná.

 

E-známku potřebujete pro jízdu po všech dálnicích a rychlostních silnicích spravovaných společností Dars, s výjimkou vybraných úseků:

  • na dálnici A2 – ve směru z Rakouska do vnitrozemí Slovinska -  od rakouské hranice ke sjezdu Hrušica, a ve směru Rakouska - od nájezdu Hrušica k rakouské hranici. Mýto za tento úsek je uhrazeno spolu s mýtem za tunel Karavanky a platí mezi prvními dvěma dálničními sjezdy na obou stranách hranice (ve Slovinsku sjezd Hrušica, v Rakousku sjezd Podrožca - Rosenbach).
  • Na rychlostní silnici H6 u Kopru – od nájezdu Koper (Semedela) do konce rychlostní silnice H6 Koper-Lucija (v obou směrech). Z důvodu uzavření pobřežní silnice mezi městy Koper a Izola se jako objízdná trasa používá  rychlostní silnice, pro jízdu po tomto úseku (tunelem Markovec) e-známka není potřeba.
  • Na rychlostní silnici H2 u Mariboru – mezi sjezdy Pesnica a Tezno. Vzhledem k tomu, že byl statut silnice změněn na regionální silnici, je tím vyňata i z elektronického mýtného systému.