Nadzor nad uporabo e-vinjete

Kontrola používání e-známek

Na správné používání e-vinět dohlíží Slovinská dálniční agentura (DARS), Finanční správa Slovinské republiky a policie. Provozovatel zpoplatněných silnic kontroluje e-známky pomocí kamer instalovaných v dálniční síti, na kontrolních bodech a ve vozidlech pro výběr mýta.

Jakmile systém zkontroluje vozidlo, pro které byla zakoupena e-známka, se tato informace v případě dodržení podmínek výběru mýta ze systému okamžitě vymaže a v systému nezůstane o použití zpoplatněné silnice žádný záznam. Pokud je zjištěno porušení pravidel, zůstanou informace v systému  až do konce řízení o přestupku.

Užívání dálnic a rychlostních silnic bez platné e-známky představuje porušení Zákona o výběru mýta, které se trestá pokutou ve výši 300 EUR. Pokud však mýtný poplatník neoprávněně přesune registrační značku vozidla, na které je připevněna platná e-známka, na jiné vozidlo nebo ji použije na vozidle, které není zařazeno do stejné mýtné třídy jako vozidlo, z něhož byla registrační značka přenesena, činí pokuta 500 EUR.

Zákazníkovi, mýtnému poplatníkovi, který použil zpoplatněnou silnici bez platné e-známky, se současně s  přestupkovým řízením vydá e-známka s datem účinnosti ke dni spáchání přestupku, která začne platit až po zaplacení. Vydá se takový druh e-známky nebo  e-známek, aby pokryl  dobu trvání všech zjištěných přestupků. Pokud je možné na dobu zjištěných přestupků vydat více různých druhů e-známek , budou vydány takové, které jsou pro zákazníka cenově nejvýhodnější. Současně bude zákazníkovi vystaven účet k zaplacení takto vydaných e-známek a bude vydán zákaz užívání zpoplatněné silnice , až do zaplacení všech vystavených účtů.

Zákazník je povinen uhradit částku ve lhůtě uvedené na účtu.

Další informace o práci mýtných kontrolorů (video je ve slovinském jazyce)

Cestninski nadzorniki