Změna údajů o e-známce

Po zakoupení e-známky lze některé jeho údaje změnit nebo opravit. Možnosti změn se liší podle toho, zda e-známka již vstoupila v platnost nebo ještě ne. V žádném případě není možné změnit druh zakoupené e-známky a a mýtnou třídu, pro kterou byla zakoupena.

Pro změnu údajů budete potřebovat registrační číslo vozidla a identifikační číslo e-známky výzané na určité vozidlo (najdete jej na potvrzení o nákupu e-známky). Každou změnu a správnost nových údajů zákazník potvrdí podpisem formuláře pro potvrzení údajů nebo potvrzením v elektronickém formuláři v e-shopu. Dokud se tak nestane, nebudou změny platit. 

E-známka, která ještě nezačala platit

U e-známky, u které kupující při jejím nákupu zadal jiné datum nabytí platnosti, než je datum nákupu, je možné měnit některé údaje dokud e-známka nezačne platit. Kdykoli během tohoto období lze jakkoli změnit registrační značku, na níž je e-známka vázána, a rovněž lze zadat jiné datum začátku platnosti.

Změny mohou registrovaní zákazníci provádět v e-shopu nebo na prodejním místě, kde si zakoupili elektronickou dálniční známku.

Pokud změníte registrační značku, na kterou bude e-známka vázána, dříve než e-známka vstoupí v platnost, zkontrolujte, zda je mýtná třída registrovaného vozidla stejná jako u předchozího vozidla. V opačném případě si musíte zakoupit novou e-známku odpovídající mýtné třídy.


E-známka, která je již platná

 

Údaje o e-známce, zakoupené v internetovém obchodě, u které zákazník zadal okamžitou platnost, nelze měnit. Pokud však byl nákup proveden na prodejním místě Dars nebo u autorizovaného prodejce e-známek, lze do 15 minut od nákupu opravit případné chyby v registrační znančce. Opravy lze provádět pouze na prodejním místě, kde zákazník zakoupil e-známku.

Před potvrzením nákupu doporučujeme vždy pečlivě zkontrolovat zadané údaje o registrační značce vozidla, na nějž bude e-známka vázána, o mýtné třídě vozidla, druhu a datu začátku platnosti e-známky. Nesprávné údaje mohou způsobit porušení právních předpisů o mýtu, které se trestá pokutou ve výši 300 nebo 500 EUR v závislosti na typu spáchaného přestupku.

U e-známek, které již vstoupily v platnost, je možné opravit údaje o registrační značce pouze do 15 minut od zakoupení e-známky, pokud byla elektronická jízdenka zakoupena na prodejním místě. V případě nákupu online není možné údaje na již platných e-známkách opravovat.