Szybko. Łatwo. I przy odrobinie szczęścia zwrot ceny zakupu.

Wszyscy użytkownicy sklepu internetowego, którzy zakupią roczną e-winietę w naszym sklepie internetowym w dowolnym momencie między 5.12.2023 r. a 31.12.2024 r., mogą wziąć udział w losowaniu nagród. Stu szczęśliwych zwycięzców otrzyma zwrot pełnej kwoty ceny zakupu e-winiety na swoje konto bankowe. Użytkownicy, którzy zakupią w tym okresie kilka rocznych e-winiet, otrzymają przy każdym zakupie jedną dodatkową szansę na losowanie.

Kto może wziąć udział?

Uczestnicy muszą spełniać następujące warunki:

  • musi to być osoba fizyczna,
  • musi być zarejestrowanym użytkownikiem sklepu internetowego, który wyraził zgodę na udział w losowaniu nagród,
  • nie może to być pracownik ani członek organu nadzorczego w spółce DARS,
  • nie może to być osoba, która bierze udział w przygotowaniu lub realizacji niniejszego losowania nagród.
Kiedy odbywają się losowania?

Udział w poszczególnych losowaniach uzależniony jest od daty zakupu e-winiety rocznej. Losowania odbędą się:

  • 5 kwietnia 2024 r. dla rocznych e-winiet zakupionych w okresie od 5 grudnia 2023 r. do 31 marca 2024 r.;
  • 11 lipca 2024 r. dla rocznych e-winiet zakupionych w okresie od 1 kwietnia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r.;
  • 4 października 2024 r. dla rocznych e-winiet zakupionych w okresie od 1 lipca 2024 r. do 30 września 2024 r.;
  • 3 stycznia 2025 r. dla rocznych e-winiet zakupionych w okresie od 1 października 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

W każdym poszczególnym losowaniu zostanie wylosowanych 25 numerów seryjnych rocznych e-winiet, łącznie we wszystkich losowaniach zostanie wylosowanych 100 numerów seryjnych rocznych e-winiet.

W jaki sposób następuje zwrot ceny zakupu?

Po każdym losowaniu opublikujemy informację o wyniku losowania na stronie internetowej. Powiadomimy również szczęśliwych zwycięzców pocztą elektroniczną i poprosimy ich o dostarczenie nam informacji potrzebnych do obliczenia i zapłacenia zaliczki na podatek dochodowy oraz do wypłaty nagrody. Zwycięzcy, którzy w terminie przekażą wszystkie niezbędne informacje, dostaną zwrot ceny zakupu e-winiety na ich konto bankowe w ciągu 20 dni od losowania.

Przypominamy uczestnikom, że w wyniku otrzymania nagrody istnieje możliwość, że zostaną umieszczeni w wyższym progu podatku dochodowego. Dane osobowe uczestników losowania nagród będziemy traktować z należytą starannością i przetwarzać je wyłącznie w celu, na który wyrazili zgodę, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych.

Ze szczegółowym regulaminem udziału w losowaniu nagród możesz zapoznać się tutaj.