Povrat dijela proporcionalnog vrijednosti e-vinjete

Povrat dijela proporcionalnog vrijednosti e-vinjete moguć je isključivo za godišnje i polugodišnje vinjete. Ako se vozilo s registarskom oznakom s kojom je povezana godišnja ili polugodišnja elektronička vinjeta odjavi iz evidencije registriranih vozila prije isteka njezine valjanosti, vlasnik ili imatelj vozila može zatražiti povrat iznosa proporcionalnog vrijednosti godišnje ili polugodišnje elektroničke vinjete za razdoblje od dana kada je vozilo odjavljeno iz evidencije registriranih vozila do dana početka njezine valjanosti.

Isto vrijedi i u slučaju kada je za vozilo s registarskom oznakom s kojom je povezana elektronička vinjeta prije isteka njezine valjanosti nadležno tijelo izdalo novu registarsku tablicu s drukčijom oznakom (npr. zbog krađe ili gubitka registarske tablice) za razdoblje od dana izdavanja nove registarske tablice do dana isteka valjanosti e-vinjete.

Vračilo sorazmernega dela
Ako odjavite vozilo iz evidencije registriranih vozila, možete podnijeti 
zahtjev za povrat dijela vrijednosti godišnje (ili polugodišnje) e-vinjete.

Nadzornik cesta s naplatom cestarine po službenoj će dužnosti izravno prikupiti potrebne podatke za vozila registrirana u Republici Sloveniji izravnim uvidom u evidenciju registriranih motornih vozila.

Ako je vozilo registrirano u inozemstvu, podnositelj zahtjeva za povrat dijela proporcionalnog vrijednosti elektroničke vinjete također mora priložiti potvrdu nadležnog tijela iz te države da je vozilo odjavljeno iz evidencije registriranih motornih vozila i ovjeren prijevod toga dokaza na slovenski jezik.

Ako se vlasništvo vozila, zajedno s registarskom tablicom vozila s kojom je povezana godišnja ili polugodišnja elektronička vinjeta, prenese na novog vlasnika ili imatelja vozila, prethodni vlasnik ili imatelj vozila ne može ostvariti pravo na povrat dijela proporcionalnog vrijednosti elektroničke vinjete. Vlasnik ili imatelj vozila također nema pravo na povrat dijela proporcionalnog vrijednosti godišnje ili polugodišne elektroničke vinjete ako je elektronička vinjeta povezana s privremenom probnom registarskom tablicom vozila.

Zahtjev za povrat dijela proporcionalnog vrijednosti elektroničke vinjete možete podnijeti u mrežnoj trgovini što zahtijeva registraciju. Zahtjev možete podnijeti i na prodajnim mjestima DARS (DarsGo servisima) ili poštom tako da ispunite, ispišete i potpišete obrazac te ga zajedno s preslikom računa za kupnju elektroničke vinjete dostavite na adresu DARS d.d., Dunajska 7, 1000 Ljubljana, s naznakom "Za e-vinjetu".

Kao nadzornik cesta s naplatom cestarine, DARS za obradu zahtjeva za pravo na povrat dijela proporcionalnog vrijednosti godišnje ili polugodišnje elektroničke vinjete ima pravo na naknadu koju plaća vlasnik ili imatelj vozila. Nadzornik cesta s naplatom cestarine vlasniku ili imatelju vozila isplaćuje dio proporcionalan vrijednosti godišnje ili polugodišnje elektroničke vinjete, umanjen za naknadu koja iznosi 6 EUR (s PDV-om).

Ako DARS udovolji zahtjevu, korisnik će elektroničkom ili običnom poštom zaprimiti obavijest o iznosu koji će biti doznačen na njegov bankovni račun. Povrat dijela proporcionalnog vrijednosti e-vinjete bit će izvršen najkasnije u roku od 30 dana od dana kada DARS udovolji zahtjevu.

Zahtjev za povrat dijela proporcionalnog vrijednosti e-vinjete nužno je podnijeti najkasnije u roku od 30 dana od dana odjave vozila iz evidencije registriranih vozila, tj. od dana izdavanja nove registarske tablice s drukčijom oznakom. Zahtjevu obvezno morate priložiti račun za kupnju e-vinjete koja je predmet zahtjeva za povrat.