Popis izmjerenih vozila

test

Visina vozila iznad prve osovine udaljenost je između baze i najviše točke vozila u ravnini koja okomito prolazi kroz simetralu osovine prednjih kotača kako je prikazano na slici gore.

DARS na ovoj mrežnoj stranici odmah ažurira popis svih marki i modela, tj. tipova vozila koja se prodaju ili su se prodavala kod ovlaštenih prodavatelja vozila u Republici Sloveniji te koja po tvorničkim postavkama, odnosno na temelju prethodnog mjerenja takve vrste vozila, pripadaju u drugi cjenovni razred B. Ažurirani popisi izmjerenih vozila primjenjuju se od dana objave pojedinačnog tipa vozila na popisu.

Ako je elektronička vinjeta za takvu vrstu vozila kupljena prije datuma objave tipa vozila na popisu, korisnik može koristiti tu elektroničku vinjetu do isteka njezine valjanosti.

Ako se određena marka, model ili tip vozila ne nalaze na popisu izmjerenih vozila, takva vrsta vozila automatski se uvrštava u cjenovni razred 2A.

Ako se pojedinačna marka, model ili tip vozila uvrste na popis nakon što je korisnik prethodno za nju kupio elektroničku vinjetu za drugi cjenovni razred A, korisnik može koristiti tu elektroničku vinjetu do isteka njezine valjanosti. Da bi nastavio koristiti ceste s naplatom cestarine, korisnik mora kupiti elektroničku vinjetu za cjenovni razred 2B.

U slučaju da je vozilo koje je prema popisu izmjerenih vozila uvršteno u cjenovni razred 2B zbog preinake ili modifikacije moglo pripadati u niži cjenovni razred, nužno je obaviti službeno mjerenje na stalnome mjestu mjerenja Dars na lokaciji Grič 54, Ljubljana. Rezultat mjerenja unosi se u sustav elektroničke vinjete, a u slučaju kada vozilo stvarno pripada nižemu cjenovnom razredu, korisnik će dobiti potvrdu o obavljenome mjerenju.

Mjerenja vozila obavljaju se od ponedjeljka do petka u prijepodnevnom vremenu do 14 sati. Da bismo osigurali ubrzano i neprekinuto mjerenje, molimo vas da nam javite željeni termin za mjerenje vozila na telefonski broj +386 (01) 518 8 350 ili na e-adresu evinjeta@dars.si.

Postupak mjerenja visine vozila iznad prve osovine

Mjerenja svih vozila koja prometuju i koja vozači dovezu na mjerenje DARS d. d. obavlja certificiranim mjernim uređajem (proizvedeno u: LOTRIČ meroslovje, d. o. o.) na stalnome mjestu mjerenja na lokaciji Ljubljana, Grič 54. Kod obavljanja/rezultata mjerenja uzima se u obzir tolerancija certificiranoga mjernog uređaja i moguća odstupanja od optimalnih uvjeta mjerenja visine vozila.

Meritev vozil
Mjerenje vozila obavlja ovlaštena osoba DARS-a certificiranim mjernim uređajem. 

Preinake i modifikacije vozila uzimaju se u obzir nakon odobrenja pojedinačnoga preinačenog vozila koje je potvrdila nadležna tehnička služba upisom u postojeću potvrdu o sukladnosti vozila, odnosno davanjem suglasnosti za registraciju vozila kako je utvrđeno propisima o motornim vozilima.

Propisani uvjeti mjerenja radi utvrđenja visine vozila: vozila moraju biti izmjerena u skladu s odredbama točke 6.3 norme SIST ISO 612-2000 i općim odredbama navedene norme koje se odnose na samo mjerenje visine vozila (mjerenje na vodoravnoj podlozi, mjerenje uobičajeno opremljenih vozila za njihovu upotrebu, tlak u gumama koji je propisan za opterećenje vozila do njegove najveće dopuštene mase, nenatovareno vozilo u stanju kretanja) te odredbama tehničke specifikacije o utvrđivanju masa i mjera utvrđenih kategorija motornih i priključnih vozila (TSV-148 – bez antena i oduzimača struje).


 

Popis izmjerenih vozila