Opći uvjeti korištenja internetske trgovine Društva za autoceste u Republici Sloveniji za kupnju elektroničkih vinjeta

 

Vrijedi od: 1. prosinca 2021

1.    DARS

1.1    Vlasnik i administrator mrežne stranice https://evinjeta.dars.si je Društvo za autoceste u Republici Sloveniji (DARS). DARS je društvo osnovano na temelju Zakona o Društvu za autoceste u Republici Sloveniji (Službeni list RS br. 97/10 i 40/12 – ZDARS-1) te je odgovorno za izgradnju, održavanje i upravljanje autocestama i brzim cestama u Republici Sloveniji. Jedini je osnivač društva Republika Slovenija.

1.2    PDV ID broj društva je SI92473717 sa sjedištem na adresi Cesta XIV. Divizije 4, 3000 Celje, telefonski broj 03 426 40 71, elektronička adresa gp@dars.si. Osnovna je djelatnost tvrtke prema standardnoj klasifikaciji djelatnosti H52.210 – Prateće uslužne djelatnosti u kopnenom prometu.

1.3    U skladu sa Zakonom o naplati cestarine (Službeni glasnik RS br. 24/15, 41/17, 158/20 i 159/21) DARS upravlja i održava najveći dio cesta s naplatom cestarine u Republici Sloveniji, na temelju javne ovlasti izdaje elektroničke vinjete za plaćanje cestarine za određeno vrijeme korištenja cesta s naplatom cestarine.

1.4    E-vinjeta i njezin logotip zaštitni su znakovi društva DARS. Svi podatci i slike na mrežnoj stranici https://evinjeta.dars.si podložni su zaštiti autorskih prava i drugim oblicima zaštite intelektualnog vlasništva. Mogu se reproducirati isključivo u nekomercijalne svrhe, pod uvjetom da zadrže sva navedena upozorenja o autorskim pravima ili drugim pravima. Na svakoj reprodukciji (kopiranje, reprodukcija, objava, prijenos) mora biti naveden DARS d. d. kao izvor.

1.5    Opći uvjeti poslovanja određuju funkcioniranje internetske trgovine DARS, prava i obveze korisnika trgovine te reguliraju poslovni odnos između društva DARS i kupca. Opći uvjeti u skladu su sa Zakonom o naplati cestarine, Zakonom o zaštiti potrošača (Službeni list RS br. 98/04 – službeni pročišćeni tekst, 114/06 – ZUE, 126/07, 86/09, 78/11, 38/14, 19/15, 55/17 – ZKolT i 31/18), Zakonom o zaštiti osobnih podataka (Službeni list RS br. 94/07 – službeni pročišćeni tekst i 177/20), Općom (EU) uredbom o zaštiti podataka 2016/679 od 27. travnja 2016., Zakonom o elektroničkim komunikacijama (Službeni list RS br. 109/12, 110/13, 40/14 – ZIN-B, 54/14 – odl. US, 81/15 i 40/17), Zakonom o općem upravnom postupku (Službeni list RS br. 24/06 – službeni pročišćeni tekst, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13 i 175/20 – ZIUOPDVE) te Općim aktom o naplati cestarine (Službeni list RS br. 178/21). 

2.    Elektronička vinjeta (u daljnjem tekstu e-vinjeta)

2.1    Obveza plaćanja cestarine prilikom naplate cestarine u odnosu na određeno razdoblje korištenja cesta s naplatom nastaje ulaskom vozila do 3500 kg najveće dopuštene mase na cestu s naplatom cestarine. Cestarinu plaća obveznik za plaćanje cestarine kupnjom e-vinjete za odgovarajući cjenovni razred prije ulaska na cestu s naplatom cestarine.

2.2    E-vinjeta je uz registarski broj i državu registracije vozila, čija najveća dopuštena masa ne prelazi 3500 kg, bez obzira na najveću dopuštenu masu prikolice, vezano vremenski ograničeno pravo korištenja ceste s naplatom cestarine.

2.3    E-vinjete se izdaju za različite cjenovne razrede i za dvanaest uzastopnih mjeseci (godišnja e-vinjeta), šest uzastopnih mjeseci (polugodišnja e-vinjeta), mjesec dana (mjesečna e-vinjeta) ili sedam uzastopnih dana (tjedna e-vinjeta).

2.4    Za jednotračna vozila može se koristiti godišnja, polugodišnja ili tjedna e-vinjeta, a za dvotračna godišnja, mjesečna ili tjedna e-vinjeta.

2.5    E-vinjetu je moguće kupiti putem internetske trgovine na e-adresi https://evinjeta.dars.si, na prodajnim mjestima DARS-a i na prodajnim mjestima ovlaštenih prodajnih partnera.

3.    Internetska trgovina i kupnja putem interneta

3.1    Internetska trgovina dostupna je od 1. prosinca 2021. na slovenskom, engleskom, njemačkom, talijanskom i hrvatskom jeziku, a od 1. siječnja 2022. i na mađarskom, poljskom, češkom, slovačkom, rumunjskom i ruskom jeziku. 

3.2    E-vinjete je putem interneta moguće kupiti isključivo u internetskoj trgovini DARS, neovisno o državi u kojoj kupac obavi kupnju.

3.3    E-vinjetu je moguće kupiti u internetskoj trgovini trenutnim plaćanjem debitnom ili kreditnom karticom, e-novčanikom, PayPal uslugom ili plaćanjem po ponudi koja ima ograničenu valjanost. Važeća sredstva plaćanja objavljena su na odgovarajućemu mjestu na mrežnoj stranici https://evinjeta.dars.si.

3.4    U slučaju kupnje s trenutnim plaćanjem, moguće je odrediti također trenutačnu valjanost tako kupljene e-vinjete. Ako za način plaćanja izaberete uplatu na račun, prvi mogući datum početka valjanosti pojedine e-vinjete je četiri (4) radna dana od dana izrade ponude.

3.5    Kupnja e-vinjete u internetskoj trgovini moguća je samo u eurima.

3.6    Za kupnju e-vinjete u internetskoj trgovini nije potrebna registracija, ali kupac mora imati i DARS-u proslijediti valjanu e-adresu te potvrditi namjeru kupnje e-vinjete putem poveznice koju DARS automatski šalje na unesenu e-adresu. U opisanom slučaju DARS treba e-adresu kupca isključivo iz razloga da kupcu pošalje račun za kupnju i potvrdu o kupnji e-vinjete u elektroničkom obliku.

3.7    U postupku kupnje e-vinjete kupac prvo mora odrediti cjenovni razred za vozilo za koje želi kupiti e-vinjetu, odabrati vrstu e-vinjete (tjedna, mjesečna, godišnja, polugodišnja) i odrediti početak njezine valjanosti. Nakon toga slijedi upis zemlje registracije i registarske oznake vozila za koje će kupac kupiti e-vinjetu. Registarska oznaka vozila mora se unijeti dva puta, čime se smanjuje mogućnost da prilikom potvrđivanja podataka dođe do pogreške.

3.8    Valjanost e-vinjete može se odrediti do 30 dana unaprijed od dana kupnje.

3.9    Prije dovršetka postupka kupnje (plaćanja), postupak se može ponoviti u jednoj kupnji do 500 e-vinjeta. Svaka odabrana e-vinjeta dodaje se u košaricu, a plaćanje se obavlja za sve e-vinjete istovremeno.

3.10    Ako za odabranu registarsku oznaku i razdoblje valjanosti već postoji važeća e-vinjeta, sustav upozorava kupca, ali na zahtjev kupca može se bez dodatnih ograničenja kupiti još jedna e-vinjeta.

3.11    Za točnost unesenih podataka odgovoran je isključivo kupac. U slučaju netočnih podataka, DARS ne preuzima nikakvu odgovornost za posljedice koje u skladu sa zakonom nastanu zbog unosa i potvrđivanja netočnih podataka.

4.    Registracija u internetsku trgovinu

4.1    Za korištenje dodatnih funkcionalnosti internetske trgovine potrebna je registracija kupaca. Prilikom registracije, ime i prezime kupca obvezni su podatci za fizičke osobe, a po želji kupac može navesti i svoju adresu. Pravne osobe i samostalni poduzetnici pojedinci odnosno pojedinci koji samostalno obavljaju djelatnost, prilikom registracije moraju navesti podatke o imenu odnosno nazivu kupca, matičnom broju, ID za PDV, ako je kupac obveznik PDV-a, te adresu kupca.

4.2    Registrirani kupac može u bilo kojem trenutku ažurirati svoje podatke kojima se registrirao na svojem profilu.

4.3    Kupnja e-vinjete u slučaju registracije odvija se na isti način kao i za neregistrirane kupce te je opisan u točki 3. ovih Općih uvjeta.

4.4    DARS d. d. će prikupljati, pohranjivati i na drugi način obrađivati osobne podatke korisnika isključivo za potrebe pružanja elektroničkih usluga internetske trgovine koje nudi mrežna stranica https://evinjeta.dars.si, radi poboljšanja korištenja mrežne stranice te u svrhu/svrhe za koje će ih korisnici internetske stranice proslijediti na temelju privole. To je detaljnije navedeno u točki 18. ovih Općih uvjeta i u Politici privatnosti koja je dostupna ovdje.

5.    Plaćanje, sredstva plaćanja i izdavanje računa te potvrda o kupnji e-vinjete

5.1    Nakon završenog odabira e-vinjeta, kupac mora odrediti kojim će sredstvom plaćanja izvršiti kupnju. Kupnja je moguća sljedećim sredstvima plaćanja:
-    platnom ili kreditnom karticom,*
-    e-novčanikom,*
-    uslugom PayPal i
-    uplatom na račun DARS-a po ponudi. **

* Popis kreditnih i debitnih kartica te e-novčanika putem kojih je moguće kupiti e-vinjetu objavljen je na mrežnoj stranici https://evinjeta.dars.si
** Prilikom kupnje uplatom na račun DARS po ponudi, valjanost e-vinjete može se odrediti četiri radna dana od dana izrade ponude.

5.2    Nakon trenutnog plaćanja (plaćanje platnom ili kreditnom karticom odnosno e-novčanikom ili uslugom PayPal), generira se račun za kupnju i za svaku pojedinu kupljenu e-vinjetu potvrda o kupnji. U slučaju kupnje bez registracije, račun i potvrde o kupnji e-vinjete bit će poslani u obliku PDF datoteke na e-adresu koju je kupac naveo prilikom kupnje.

5.3    Ako kupac obavi kupnju kao registrirani kupac, račun i potvrda o kupnji e-vinjete pohranjuju se u elektroničkom obliku izravno u njegov korisnički račun, a na e-adresu dobiva obavijest da su dokumenti dostupni. Uvid i preuzimanje u PDF formatu dostupni su korisnicima kad god se prijave u svoj korisnički račun u zakonski određenom vremenskom razdoblju za pohranu tih dokumenata.

5.4    Registrirani kupci mogu odabrati izdavanje e-računa za svoju kupnju. Ako kupac u svojem korisničkom profilu označi zahtjev za e-račun te je registriran kao fizička osoba, e-račun može preuzeti u skladu s eSLOG-om u svojem korisničkom profilu. Kupac koji je pravna osoba prima e-račun u skladu s eSLOG-om putem Bizbox posrednika, a e-račun može preuzeti također u skladu s eSLOG-om u svojem korisničkom profilu. Uz opciju preuzimanja putem Bizboxa kupac se slaže s Općim uvjetima poslovanja za usluge elektroničkog poslovanja društva ZZI d.o.o.

5.5    Registrirani kupac može izvršiti kupnju također po ponudi, pri čemu kupljene e-vinjete plaća uplatom na račun. U tom je slučaju prvi mogući datum valjanosti e-vinjete četiri (4) radna dana od izrade ponude.

Nakon unosa traženih podataka (cjenovni razred vozila, vrsta e-vinjete, datum početka valjanosti e-vinjete, država registracije i registarska oznaka vozila) kupac odabirom načina plaćanja po ponudi na svoju e-adresu dobiva ponudu u kojoj su navedeni podatci za izvršenje plaćanja (iznos, bankovni podatci, poziv na broj i rok plaćanja). Zadnji rok plaćanja ponude automatski se određuje prema datumu početka valjanosti e-vinjete koju je odredio kupac. 

Kada DARS pravovremeno primi uplatu i poveže ju s ponudom, e-vinjeta postaje važeća na dan koji kupac odredi u postupku kupnje. Tada se također izdaje račun i potvrda o kupnji e-vinjete koji su kupcu dostupni u njegovu korisničkom računu.

Ako kupac prilikom plaćanja ponude ne navede točan poziv na broj, e-vinjete se po ponudi kreiraju same ako DARS, unatoč pogrešno unesenom pozivu na broj, na vrijeme poveže plaćanje s ponudom, odnosno do početka valjanosti e-vinjete. U suprotnom se e-vinjete ne kreiraju i novac se vraća na bankovni račun kupca. 

Iznos uplate mora biti jednak iznosu ponude, u suprotnom se e-vinjete ne kreiraju i novac se vraća na bankovni račun kupca. Sredstva koja je uplatio kupac nakon isteka ponude također se vraćaju na njegov račun. Za troškove nastale u slučaju povrata uplaćenog iznosa, DARS može kupcu izdati račun i vratiti odgovarajući umanjeni iznos. Visina troškova određena je u Cjeniku usluga DARS. 

Ako kupac prilikom plaćanja ponude navede pogrešan iznos i/ili poziv na broj, ako iznos uplati na pogrešan račun ili ako ponudu ne plati na vrijeme, DARS ne preuzima nikakvu odgovornost za posljedice koje u skladu sa zakonom i ovim Općim uvjetima nastanu zbog pogrešnih podataka za plaćanje ili nepravovremeno plaćanje.

6.    Utvrđivanje cjenovnog razreda vozila

6.1    Razvrstavanje vozila, za koja se cestarina plaća e-vinjetom, u cjenovne razrede utvrđeno je Uredbom o cestama za koje se plaća cestarina i cestarini (Službeni list Republike Slovenije br. 77/16, 63/17, 14/18, 74/18, 78/19, 105/20 i 178/21). Vozila su uvrštena u tri cjenovna razreda:
-    cjenovni razred 1: jednotračna motorna vozila s priključnim vozilom ili bez njega;
-    cjenovni razred 2A: motorna vozila za stanovanje i dvotračna motorna vozila visine vozila iznad prve osovine do 1,30 m, čija najveća dopuštena masa ne prelazi 3500 kg, s priključnim vozilom ili bez njega;  
-    cjenovni razred 2B: dvotračna motorna vozila visine vozila iznad prve osovine do 1,30 m ili više, čija najveća dopuštena masa ne prelazi 3500 kg, s priključnim vozilom ili bez njega.

6.2    Za određivanje drugog cjenovnog razreda vozila, za koje kupac želi kupiti e-vinjetu, korisnicima portala https://evinjeta.dars.si dostupan je popis svih marki i modela, tj. tipova vozila koja se prodaju ili su se prodavala kod ovlaštenih prodavatelja vozila u Republici Sloveniji te koja po tvorničkim postavkama, odnosno na temelju prethodnog mjerenja takve vrste vozila, pripadaju u cjenovni razred 2B. DARS popis redovito ažurira.

6.3    Ažuriranja popisa izmjerenih vozila vrijede od datuma objave pojedinog tipa vozila na popisu. Ako je za takvo vozilo prije datuma objave tipa vozila na popisu kupljena e-vinjeta cjenovnog razreda 2A, kupac takvu e-vinjetu može koristiti do isteka valjanosti, čak i ako vozilo nakon objave tipa vozila na popisu spada u cjenovni razred 2B.

6.4    Ako se određena marka, model ili tip vozila ne nalaze na popisu izmjerenih vozila, takva vrsta vozila uvrštava u cjenovni razred 2A.

6.5    Prije svake kupnje nove elektroničke vinjete kupac mora provjeriti u koji se cjenovni razred uvrštava njegovo vozilo.

6.6    Kako bismo poboljšali korisničko iskustvo, kupcima je na mrežnoj stranici https://evinjeta.dars.si i u internetskoj trgovini dostupan alat za određivanje cjenovnog razreda vozila. Kupac s popisa odabire marku, model i po potrebi godinu proizvodnje vozila, a sustav obavještava u koji se cjenovni razred vozilo uvrštava. Ako se određena marka, model ili tip vozila ne nalaze na popisu izmjerenih vozila, takva vrsta vozila automatski se uvrštava u cjenovni razred 2A.

6.7    Prilikom odabira određenih marki, modela odnosno tipova vozila uz korištenje alata sustav može vratiti dodatne obavijesti koje opisuju pojedine posebnosti u vezi s određivanjem cjenovnog razreda za odabranu marku, model odnosno tip vozila. Kupac je prije kupnje dužan uvažiti takvu obavijest i postupiti u skladu s navedenim u obavijesti.

7.    Dodavanje e-vinjeta u korisnički račun i uklanjanje e-vinjeta iz korisničkog računa

7.1    E-vinjete koje je registrirani kupac kupio putem internetske trgovine automatski se dodaju u njegov korisnički račun, a kupac njima može upravljati u skladu s Općim aktom o naplati cestarine i ovim Općim uvjetima.

7.2    Registrirani kupac na svoj korisnički račun može po želji dodati e-vinjete kupljene putem drugih prodajnih kanala ili u sklopu anonimne kupnje u internetskoj trgovini.

7.3    Za dodavanje e-vinjete u svoj korisnički račun, korisnik mora unijeti državu registracije i registarsku oznaku vozila na koje je vezana e-vinjeta, kao i ID oznaku (broj) e-vinjete. U suprotnom dodavanje e-vinjete u korisnički račun nije moguće.

7.4    Ako je e-vinjeta registrirana ili dodana u korisnički račun drugog korisnika, kupac može e-vinjetu dodati u svoj korisnički račun samo uz prethodno odobrenje prethodnog korisnika. Postupak je opisan u točki 12. ovih Općih uvjeta.

7.5    Po istom postupku, korisnik može u bilo kojem trenutku iz svojeg korisničkog računa izbrisati uvid u bilo koju e-vinjetu, dostupnu u korisničkom računu. U tom slučaju gubi mogućnost upravljanja dodatnim funkcijama za tu e-vinjetu.

7.6    Izbrisanu e-vinjetu kupac može u svakom trenutku dodati u svoj korisnički račun, pod uvjetima navedenim u ovoj točki Općih uvjeta.

7.7    Brisanje e-vinjete iz korisničkog računa ni na koji način ne utječe na njezinu valjanost niti bilo koje druge podatke o e-vinjeti.

8.    Izmjene podataka o e-vinjeti

8.1    Registriranim kupcima u internetskoj trgovini dopuštena je promjena podataka na e-vinjeti isključivo za one e-vinjete za koje je kupac odredio datum početka valjanosti koji nije isti kao datum kupnje i još nisu valjane.

8.2    Za e-vinjete iz točke 7.1. moguće je do početka valjanosti e-vinjete u svakom trenutku promijeniti podatak o registarskoj oznaci vozila na koju je vezana e-vinjeta i/ili promijeniti datum početka valjanosti e-vinjete. Prilikom promjene datuma početka valjanosti e-vinjete postoji ograničenje, naime moguće je odrediti novi datum početka valjanosti najviše 30 dana unaprijed od, uključujući dan, kada kupac napravi promjenu.

8.3    Promjenu kupac mora potvrditi u internetskoj trgovini. Nakon potvrde promjene, kupac u svoj korisnički račun dobiva potvrdu o promjeni podataka e-vinjete. DARS obavještava kupca automatskim slanjem poruke na e-adresu koju je kupac naveo u postupku registracije.

8.4    Odredbe ove točke odnose se na sve e-vinjete koje je kupac dodao u svoj korisnički račun sukladno prethodnoj točki ovih Općih uvjeta.

9.    Otkazivanje kupnje

9.1    Ako kupac prilikom kupnje e-vinjete odredi dan početka njezine valjanosti koji nije istovjetan danu njezine kupnje, u bilo kojem trenutku prije početka valjanosti kupljene e-vinjete može otkazati kupnju i zatražiti povrat cijelog iznosa kupnje.

9.2    Zahtjev za odustajanje od kupnje podnosi se DARS-u isključivo za e-vinjete koje su kupljene putem internetske trgovine ili na bilo kojemu prodajnome mjestu DARS. Zahtjev se podnosi putem korisničkog računa registriranog kupca internetske trgovine, usmeno na bilo kojemu prodajnome mjestu DARS-a tijekom radnog vremena ili pisanim putem na adresu DARS d. d., Dunajska 7, 1000 Ljubljana. 

9.3    Za e-vinjete kupljene na prodajnim mjestima ovlaštenih trgovaca, odustajanje od kupnje moguće je samo na prodajnome mjestu na kojem je kupac kupio e-vinjetu, bez obzira na to je li registrirani kupac internetske trgovine takvu e-vinjetu naknadno, u skladu s točkom 7. ovih Općih uvjeta, dodao u svoj korisnički račun. Uvjete i način povrata novca u tom slučaju utvrđuje ovlašteni prodavatelj.

9.4    U postupku podnošenja zahtjeva putem internetske trgovine kupac mora unijeti odnosno navesti:
-    ime i prezime ili naziv tvrtke s poreznim brojem, adresu, poštanski broj i državu prebivališta ili sjedišta tvrtke;
-    ID oznaku e-vinjete koja je predmet otkazivanja kupnje;
-    broj račun za kupnju e-vinjete koja je predmet otkazivanja kupnje;
-    registarsku oznaku i državu registracije vozila za koju je kupljena e-vinjeta koja je predmet otkazivanja kupnje;
-    naziv i adresu banke, TRR broj (IBAN) na koji se uplaćuje iznos kupnje te BIC (SWIFT) kod banke;
-    podatke o kontaktu po želji (telefonski broj, e-adresa) radi lakšeg i bržeg izvršenja postupka povrata novca.

Kupac mora zahtjevu obvezno priložiti račun ili presliku računa za kupnju e-vinjete koja je predmet otkazivanja kupnje.

9.5    Ako je zahtjev za odustajanje od kupnje opravdan, DARS će vratiti kupoprodajnu cijenu na račun koji je kupac naveo najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je zahtjev odobren. 

9.6    DARS ne preuzima nikakvu odgovornost za točnost unesenih podataka o bankovnom računu kupca. Ako kupac u postupku otkazivanja kupnje e-vinjete navede pogrešan bankovni račun, mora sam podmiriti sve posljedične troškove koji nastanu tijekom postupka povrata novca.

9.7    Ako je početak valjanosti e-vinjete već nastupio, nije moguće odustati od njezine kupnje.

10.    Postavljanje podsjetnika za početak ili istek valjanosti e-vinjete

10.1    Registrirani kupci internetske trgovine mogu za bilo koju e-vinjetu koja im je dostupna u korisničkom računu odrediti primanje podsjetnika za početak i/ili istek valjanosti e-vinjete.

10.2    Podsjetnike je moguće primati na dva načina: putem e-pošte i/ili putem SMS poruka na odabrani telefonski broj.

10.3    Podsjetnici se postavljaju za svaku e-vinjetu zasebno i mogu se poslati na bilo koju e-adresu i/ili broj telefona.

10.4    Za svaki podsjetnik moguće je navesti jednu, dvostruku ili trostruku obavijest, u bilo kojim intervalima. Ako kupac ne navede broj podsjetnika i njihove intervale, oni će biti poslani prema zadanim vrijednostima. Za početak valjanosti e-vinjete to su: dan početka valjanosti, tri (3) dana prije početka valjanosti i šest (6) dana prije početka valjanosti e-vinjete. Za prestanak važenja e-vinjete to su: datum isteka, tri (3) dana prije isteka valjanosti i šest (6) dana prije isteka valjanosti e-vinjete.

10.5    Tekst podsjetnika, poslan putem SMS poruka, na telefonske brojeve sa slovenskim pozivnim brojem (+386) šalje se na slovenskom, a na sve ostale na engleskom jeziku.

10.6    Podsjetnik na početak valjanosti e-vinjete kupca obavještava o prvom danu kada e-vinjeta postaje važeća ili kada kupac može koristiti autoceste i brze ceste s vozilom s registarskom oznakom na koju je vezana e-vinjeta.

10.7    Podsjetnik e-vinjete podsjeća kupca na zadnji dan kada je e-vinjeta još uvijek važeća odnosno kada korisnik još može koristiti autoceste i brze ceste s vozilom s registarskom oznakom na koju je vezana e-vinjeta.

10.8    Podsjetnici su samo informativnog karaktera i kupci ni u kojem slučaju nisu obvezni kupiti novu e-vinjetu. Podsjetnik isteka e-vinjete upozorava kada je kupnja nove e-vinjete nužna za daljnje korištenje cesta s naplatom cestarine s vozilom s registarskom oznakom na koju je vezana ova e-vinjeta. Usluga je besplatna.

11.    Uređivanje vozila (moja vozila)

11.1    Registrirani kupci imaju opciju Moja vozila u koju mogu unijeti registarske oznake vozila i organizirati ih u pojedinačne grupe za kasniju kupnju novih e-vinjeta, povezivati s postojećim e-vinjetama ili samo pregledavati vozni park kupca.

11.2    Funkcionalnost opcije Moja vozila ograničena je na olakšavanje pregleda vozila kupcima koji upravljaju većim voznim parkom. Svrha je pružiti bolje korisničko iskustvo prilikom korištenja portala https://evinjeta.dars.si odnosno internetske trgovine.

11.3    Vozila je moguće dodavati i brisati s popisa te mijenjati pojedine njihove podatke bez ograničenja, čak i ako već imaju dodijeljene e-vinjete.

11.4    Dodavanje ili brisanje vozila s popisa i promjena podataka o vozilu ni na koji način ne utječu na valjanost kupljenih e-vinjeta ili bilo kojih drugih podataka o pojedinoj e-vinjeti.

12.    Prijenos prava uvida u e-vinjete

12.1    Registrirani kupac internetske trgovine može u svakom trenutku pravo uvida u e-vinjetu, koju je dodao u svoj korisnički račun sukladno točki 7. ovih Općih uvjeta, prenijeti na drugog registriranog korisnika internetske trgovine.

12.2    Kupac, koji želi prenijeti pravo na uvid u e-vinjetu na drugog registriranog korisnika internetske trgovine, mora unijeti e-adresu na koju će biti poslana sigurna poveznica za potvrdu prijenosa. Nakon potvrde prenesena e-vinjeta bit će dodana u njegov korisnički račun, a korisnik koji je prenio uvid o uspješnom prijenosu bit će obaviješten e-poštom.

12.3    Prijenosom prava uvida u e-vinjetu na drugog registriranog korisnika internetske trgovine, na njega se isključivo prenosi pravo upravljanja ovom e-vinjetom sukladno odredbama ovih Općih uvjeta. Time će drugi registrirani korisnik imati uvid u sve podatke o e-vinjeti koja će biti prenesena na njega. Prijenos nije moguće poništiti.

12.4    Pravo na uvid u e-vinjetu natrag izvornom korisniku može ponovno prenijeti samo sadašnji nositelj ovog prava.

12.5    Prijenos prava na uvid u e-vinjetu ni na koji način ne utječe na njezinu valjanost, cjenovni razred ili registarsku oznaku vozila na koje je vezana e-vinjeta niti na bilo koje druge podatke o e-vinjeti.

13.    Povrat razmjernog dijela vrijednosti e-vinjete

13.1    Ako se vozilo s registarskom oznakom, na koju je vezana godišnja ili polugodišnja e-vinjeta, odjavi iz evidencije registriranih vozila prije isteka njezine valjanosti ili je registarska pločica ukradena, vlasnik ili imatelj vozila može zatražiti povrat iznosa razmjernog dijela vrijednosti godišnje ili polugodišnje e-vinjete za razdoblje od dana kada je vozilo odjavljeno iz evidencije registriranih vozila odnosno za vozilo su izdane nove registarske pločice, do dana isteka njezine valjanosti.

Vlasnik registarskih oznaka po izboru ima pravo na povrat razmjernog dijela vrijednosti godišnje ili polugodišnje e-vinjete ako je novo vozilo, na koje se postavlja registarska oznaka po izboru, drugog cjenovnog razreda.  

13.2    Zahtjev za povrat razmjernog dijela vrijednosti e-vinjete moguće je podnijetu samo DARS-u. Registrirani kupci mogu predati zahtjev putem svojeg korisničkog računa u internetskoj trgovini, usmeno na bilo kojemu prodajnome mjestu DARS-a tijekom radnog vremena ili pisanim putem na adresu DARS d. d., Dunajska 7, 1000 Ljubljana.

13.3    Prilikom podnošenja zahtjeva za povrat razmjernog dijela vrijednosti e-vinjete, kupac mora navesti sljedeće podatke:
-    ime i prezime ili naziv tvrtke s poreznim brojem/ID za PDV, adresu, poštanski broj i državu prebivališta ili sjedišta tvrtke;
-    ID oznaku e-vinjete koja je predmet povrata razmjernog dijela njezinog iznosa; 
-    registarsku oznaku i državu registracije vozila za koju je kupljena e-vinjeta koja je predmet povrata razmjernog dijela njezina iznosa;
-    naziv i adresu banke, TRR broj (IBAN) na koji se uplaćuje povrat razmjernog dijela vrijednosti e-vinjete, BIC (SWIFT) kod banke; 
-    podatke o kontaktu po želji (telefonski broj, e-adresa) radi lakšeg i bržeg izvršenja postupka povrata novca.

Kupac mora zahtjevu obvezno priložiti presliku računa za kupnju e-vinjete koja je predmet zahtjeva za povrat razmjernog dijela njezine vrijednosti. 

U slučaju podnošenja zahtjeva putem internetske trgovine, kupac također mora navesti broj i izdavatelja računa za kupnju e-vinjete koja je predmet zahtjeva za povrat razmjernog dijela njezine vrijednosti. Obvezno je potrebno priložiti presliku računa, inače podnošenje zahtjeva na opisani način nije moguće.

13.4    Kupac može zatražiti povrat razmjernog dijela vrijednosti godišnje ili polugodišnje e-vinjete u roku od 30 dana od dana odjave vozila iz evidencije registriranih vozila, tj. od dana izdavanja novih registarskih pločica s drukčijom oznakom ili od dana registracije novog vozila s registarskom oznakom po izboru. Ako kupac ne podnese zahtjev pravovremeno, zahtjev će biti odbijen.

13.5    DARS ima pravo na naknadu u iznosu od 6 EUR (s PDV-om) za obradu zahtjeva za povrat razmjernog dijela vrijednosti e-vinjete. Naknada se obračunava ako DARS djelomično ili u cijelosti udovolji zahtjevu za povrat razmjernog dijela vrijednosti e-vinjete. U tom se slučaju kupcu na njegov bankovni račun uplaćuje iznos razmjernog dijela vrijednosti e-vinjete, umanjen za naknadu DARS-u. Ako iznos naknade prelazi razmjerni dio vrijednosti e-vinjete, postupak se povrata razmjernog dijela vrijednosti e-vinjete i obračuna naknade ne provodi, a e-vinjeta ostaje važeća do isteka njezine valjanosti. 

13.6    Ako kupac podnese zahtjev putem korisničkog računa u internetskoj trgovini i ako DARS u potpunosti udovolji zahtjevu, kupac će primiti obavijest o iznosu razmjernog dijela vrijednosti e-vinjete, knjižno odobrenje i račun za naknadu za obradu zahtjeva u svoj korisnički račun, o čemu će biti obaviješten e-poštom. 

Ako kupac podnese zahtjev putem pošte ili na prodajnome mjestu DARS-a i ako DARS u potpunosti udovolji zahtjevu, kupac će primiti obavijest o iznosu razmjernog dijela, knjižno odobrenje i račun za naknadu za obradu zahtjeva u elektroničkom obliku (datoteka PDF) na e-adresu koju je naveo u zahtjevu. DARS će isto učiniti ako kupac podnese zahtjev putem e-pošte na adresu evinjeta@dars.si.

U ostalim će slučajevima na poštansku adresu kupca biti poslani obavijest o iznosu razmjernog dijela, knjižno odobrenje i račun za naknadu za obradu zahtjeva.

13.7    Bez obzira na način podnošenja zahtjeva, DARS će sve upravne dokumente u postupku poslati preporučenom poštom uz potvrdu primitka prema Zakonu o općem upravnom postupku ako rok počne teći od njihova uručenja. Registriranim kupcima internetske trgovine dokumenti će biti dostupni također u njihovu korisničkom računu.

13.8    Ako DARS djelomično ili u cijelosti udovolji zahtjevu i ako je kupac naveo točne podatke o bankovnom računu za uplatu, iznos povrata bit će isplaćen najkasnije u roku od 30 dana od dana kada DARS zahtjev djelomično ili u cijelosti odobri.

13.9    DARS ne preuzima nikakvu odgovornost ako se uplata povrata razmjernog dijela vrijednosti e-vinjete izvrši na račun druge osobe zbog netočno navedenih podataka o bankovnom računu. Posljedice u ovom slučaju u potpunosti snosi kupac.

13.10    Korisnicima portala https://evinjeta.dars.si dostupan je informativni izračun iznosa povrata razmjernog dijela vrijednosti e-vinjete gdje kupac upisuje tražene podatke potrebne za izračun. Izračun iznosa isključivo je informativan i temelji se na podatcima koje je u alat za izračun unio korisnik portala https://evinjeta.dars.si. Ako kupac ostvaruje pravo na povrat razmjernog dijela vrijednosti e-vinjete, a DARS udovolji zahtjevu, iznos utvrđen tijekom postupka obrade zahtjeva može se razlikovati od navedenog izračuna ako se u postupku utvrdi drukčije stvarno stanje.

14.    Oslobađanje od plaćanja cestarine

14.1    Plaćanja cestarine oslobođena su sljedeća vozila odnosno prijevozi:
-    prijevoz vozilima koja imaju prednost i za prateća vozila uključujući vozila u pratnji, 
-    prijevoz vojnim vozilima Slovenske vojske, 
-    prijevoz inozemnim vojnim vozilima radi izvršenja zadataka obrane države, međunarodnih mirovnih snaga i drugih obrambenih i sigurnosnih zadataka ako je tako utvrđeno međunarodnim ugovorima,
-    prijevoz vozilima za pružanje humanitarne pomoći pogođenima u miru ili ratu, zbog prirodnih i drugih katastrofa ili oružanih sukoba,
-    prijevoz vozilima nadzornika cesta s naplatom cestarine radi obavljanja djelatnosti održavanja cesta s naplatom cestarine i naplate cestarine.

14.2    Vozilima kojima se obavljaju prijevozi za koje se ne plaća cestarina ne trebaju e-vinjete, ali moraju biti registrirana u sustavu e-vinjete prije početka korištenja ceste s naplatom cestarine.

Registraciju takvih vozila u sustav e-vinjeta kupac može obaviti sam ako se registrira kao korisnik internetske trgovine.

Nakon registracije vozila u sustavu e-vinjeta korisnik mora podnijeti zahtjev za oslobađanje od plaćanja cestarine i navesti razlog zbog kojega podnosi zahtjev. Priložiti mora sve dokaze potrebne za odlučivanje o oslobađanju od plaćanja cestarine s obzirom na vrstu prijevoza, na koji se oslobađanje od cestarine odnosi, te navesti sve potrebne podatke (vrijeme prijevoza, ruta prijevoza i sl.).

14.3    O rješenju zahtjeva korisnik će biti obaviješten e-poštom, a dokument kojim se odobrava ili odbija oslobađanje od plaćanja cestarine također će biti dostupan u njegovu korisničkom računu.

14.4    Zahtjev za oslobađanje od plaćanja cestarine može se podnijeti također pisanim putem ili usmeno na bilo kojemu prodajnome mjestu DARS-a tijekom radnog vremena ili na adresu DARS, d. d., Dunajska 7, 1000 Ljubljana. Ako korisnik u zahtjevu navede svoju e-adresu, o rješavanju zahtjeva bit će obaviješten e-poštom.

14.5    Ako se prije ili tijekom razdoblja valjanosti oslobađanja od plaćanja cestarine promijene bilo kakvi podatci ili činjenice o pojedinom vozilu ili prijevozu, koji je izuzet od plaćanja cestarine, korisnik koji traži oslobađanje od plaćanja cestarine mora o tome odmah obavijestiti DARS. Poruka se šalje putem korisničkog računa u internetskoj trgovini, na e-adresu occn@dars.siili poštom na adresu DARS d.d., Dunajska 7, 1000 Ljubljana.

15.    Podnošenje zahtjeva

15.1    Registriranim je kupcima putem internetske trgovine omogućeno slanje raznih zahtjeva, pitanja i prijedloga.

15.2    Reklamacije su podijeljene u kategorije od kojih kupac može birati. Te kategorije su: zahtjev za povrat razmjernog dijela vrijednosti e-vinjete (vidi točku 13.), odustajanje od kupnje e-vinjete (vidi točku 9.), zahtjev za oslobađanje od plaćanja cestarine (vidi točku 14.), zahtjev za izdavanje zamjenskog računa, zahtjev za oslobađanje plaćanja PDV-a i opće pitanje.

15.3    Podnositelj može svoj zahtjev povezati s određenom e-vinjetom ili izdanim računom što se utvrđuje u postupku prijave. Precizno definiranje i opis zahtjeva mogu skratiti vrijeme njegova rješavanja i osigurati da korisnik brže dobije odgovor.

15.4    Nakon potvrde slanja zahtjeva, zahtjev se prosljeđuje nadležnom odjelu DARS-a na rješavanje. O uspješnom podnošenju zahtjeva korisnik se obavještava e-poštom.

15.5    O zahtjevima koji se rješavaju u skladu sa zakonom, kojim se uređuje opći upravni postupak, DARS će odlučivati u propisanim rokovima, a o svim ostalim zahtjevima u najkraćem mogućem roku nakon zaprimanja potpune dokumentacije.

15.6    Status zahtjeva može se vidjeti u korisničkom računu kupca u internetskoj trgovini. Obavijest o statusu zahtjeva informativne je prirode.

16.    Kolačići

16.1    Mrežna stranica https://evinjeta.dars.si koristi kolačiće. To su male datoteke koje tijekom posjeta preuzimamo na vaše računalo ili mobilni uređaj. Tako prilikom vašeg ponovnog posjeta mrežnoj stranici https://evinjeta.dars.si možemo prepoznati vaš povratak i omogućiti vam bolje funkcioniranje i korištenje stranice uz pomoć kolačića. Kolačići ne sadrže osobne podatke ili informacije koje bi vas mogle identificirati. Vlastite kolačiće nećemo proslijediti trećim osobama.

16.2    Mrežna stranica https://evinjeta.dars.si koristi sljedeće kolačiće:
 

IzvorNaziv kolačićaSvrhaTrajanje
Drupal SESS<hash>Pohrani podatke o prijavljenom korisniku.24 dana
Drupal cookie-agreed Određuje slaže li se korisnik s korištenjem kolačića ili ne.100 dana
Drupal cookie-agreed-version Pohranjuje verziju kolačića o slaganju ili neslaganju korisnika s korištenjem kolačića.100 dana
Google analytics gid  Prikuplja podatke o statistici korištenja mrežne stranice (broj posjeta, posjećenost podstranica itd.).1 dan
Sustav e-vinjeteSc59AccessToken Autorizacijski kolačić za prijavljenog korisnika.Prema konfiguraciji aplikacije.
Sustav e-vinjetexsrf-token-sc59 Sprječava neovlašteno postavljanje sadržaja mrežne stranice (tzv. Cross-Site-Request-Forgery). Ne sadrži nikakve podatke o korisniku.Vrijeme trajanja sesije
Sustav e-vinjetecookieconsent_status  Potvrda korištenja kolačića.100 dana

 

16.3    Kada prvi put posjetite mrežnu stranicu https://evinjeta.dars.si, natpisom na dnu stranice upozoravamo vas da mrežna stranica za svoj rad koristi kolačiće, a ujedno vam nudimo mogućnost slažete li se s uporabom kolačića ili ne.

16.4    Čak i ako ste dopustili njihovu uporabu, uvijek možete potpuno izbrisati ili onemogućiti kolačiće s postavkama u svojem pregledniku. Upute se nalaze u odjeljku Pomoć vašeg preglednika. U slučaju potpunog isključivanja kolačića, pojedine funkcionalnosti na mrežnoj stranici https://evinjeta.dars.si možda neće raditi.

17.    Zaštita osobnih podataka

Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, d. d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje u skladu s odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u pogledu obrade osobnih podataka daje informacije o obradi osobnih podataka prilikom korištenja internetske trgovine.

Voditelj obrade osobnih podataka:Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, d. d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje
Podatci o kontaktu ovlaštene osobe za zaštitu osobnih podataka:

Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, 
d. d., Dunajska cesta 7, 1000 Ljubljana

Elektronička adresa: dpo@dars.si

Svrha obrade osobnih podataka:
 • Registracija korisnika sustava e-vinjete,
 • kupnja određene vrste (dospijeća) e-vinjete za vozilo/vozila s točno određenom registarskom oznakom, za određeni cjenovni razred s određivanjem prvog dana valjanosti s:
  • trenutnim plaćanjem platnom karticom ili
  • izradom ponude za uplatu na bankovni račun,
 • naručivanje obavijesti o početku i isteku valjanosti e-vinjete,  
 • podnošenje zahtjeva za povrat razmjernog dijela vrijednosti e-vinjete,
 • podnošenje zahtjeva za otkazivanje kupnje e-vinjete,
 • podnošenje zahtjeva za prijenos e-vinjete na ili s drugog korisnika,
 • izmjena korisničkih podataka (npr. adresa ili kontakti).
Kategorije ispitanika na koje se odnose osobni podatci:Korisnici odnosno posjetitelji mrežne stranice https://evinjeta.dars.si i korisnici koji se registriraju u sustav.
Pravna osnova za obradu osobnih podataka:
 • a) točka članka 6. stavka 1. i članak 7. Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća (osobna privola ispitanika);
 • b) točka članka 6. stavka 1. Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća (obrada je nužna za izvršavanje ugovora ili provođenje mjera prije sklapanja ugovora na zahtjev ispitanika koji je ugovorna strana i na kojega se odnose podatci);
 • c) točka članka 6. stavka 1. Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća (obrada je nužna radi poštovanja pravnih obveza voditelja obrade);
 • točka 3. stavak 2. članak 46. Zakona o naplati cestarine (koji podatci se smiju obrađivati u evidenciji).
Korisnici ili kategorije korisnika osobnih podataka, ako postoji:
 • ugovorni izvršitelj obrade podataka za održavanje poslužitelja;
 • ugovorni izvršitelj obrade podataka za održavanje aplikacije;
 • ugovorni izvršitelj obrade podataka za održavanje mrežne stranice;
 • ugovorni izvršitelj obrade za prodaju e-vinjeta.
Razdoblje pohranjivanja osobnih podataka ili, ako to nije moguće, kriteriji koji se primjenjuju za određivanje tog razdoblja:Dvije godine nakon isteka e-vinjeta.
Podatak o IP adresi uređaja s kojeg je izvršena kupnja putem internetske trgovine bit će izbrisani u roku od 30 dana od prodaje e-vinjete.
Podatci o postojanju prava pojedinca na zahtjev za pristup osobnim podatcima i ispravak ili brisanje osobnih podataka ili ograničenja, odnosno postojanje prava na prigovor i prava na prenosivost podataka:Pisanim zahtjevom od voditelja obrade možete zatražiti pristup svojim osobnim podatcima, dopunu, ispravak, ograničenje obrade, brisanje svojih osobnih podataka ili prigovoriti na obradu vaših podataka.
Podatci o prijenosu osobnih podataka u treću državu ili međunarodnu organizaciju:Podatci se ne prenose u treće države ili međunarodne organizacije.
Podatci o postojanju automatiziranog donošenja odluka, uključujući profiliranje:Automatizirano donošenje odluka i/ili profiliranje se ne provodi.
Informacija o pravu na podnošenje pritužbe nadzornom tijelu:Prigovor Povjereniku za informiranje možete podnijeti pisanim putem na adresu: Dunajska 22, 1000 Ljubljana ili e-poštom na na: gp.ip@ip-rs.si

 

Voditelj obrade Vaših osobnih podataka obrađivati će dostavljene osobne podatke samo za potrebe naplate cestarine (detaljnije navedeno u tablici iznad) i čuvati ih do zakonom određenog roka ili do opoziva privole. Molimo vas da iskoristite pravo na pristup podatcima, ispravak, ograničenje obrade, prigovor i prenosivost podataka. Ako imate pritužbe, obratite se na kontakte navedene u točki 19. ovih Općih uvjeta.

Više o tome kako DARS d.d. postupa s osobnim podacima možete pročitati u Politici privatnosti DARS d.d. koja je dostupna ovdje.

18.    Kontakt

18.1    Posjetiteljima portala https://evinjeta.dars.si i korisnicima internetske trgovine za rješavanje eventualnih problema ili pitanja dostupna je stalna podrška Pozivnog centra za naplatu cestarina. Dostupan je 24 sata dnevno i sve dane u godini na telefonskom broju +386 (0)1 518 8 350 ili putem e-pošte na evinjeta@dars.si. Na ovu e-adresu šalje se također poruka koja se kreira putem kontaktnog obrasca na mrežnoj stranici https://evinjeta.dars.si.

18.2    Ako su svi operateri pozivnih centara za naplatu cestarine zauzeti u trenutku telefonskog poziva korisnika, poziv korisnika bit će stavljen u red čekanja i korisnik će biti obaviješten gdje se nalazi u redu čekanja.

18.3    Na poruku poslanu na e-adresu evinjeta@dars.si DARS će odgovoriti najkasnije u roku od dva (2) radna dana.

Politika privatnosti