Predor Karavanke

Tunel Karavanke

Tunel Karavanke koji povezuje Sloveniju i Austriju, dužine 7864 metara, najduži je cestovni tunel u Republici Sloveniji. Izuzet je iz sustava naplate cestarine s e-vinjetom što znači da se njegovo korištenje vozilima do 3500 kilograma najveće dopuštene mase mora zasebno plaćati.

Visina iznosa tunelarine utvrđena je Uredbom o naplati cestarine za korištenje cestovnog tunela Karavanke. Tunelarina za vozila iz cjenovnog razreda R1, u koji ubrajamo sva vozila najveće dopuštene mase do 3500 kilograma, iznosi 8,20 EUR (6,72 EUR bez PDV-a).

Plaćanje se obavlja na naplatnoj postaji Hrušica. Raspoloživa su sljedeća sredstva plaćanja:

 • gotovina,
 • kreditna kartica,
 • debitna kartica.

Tunelarina se može platiti i kupnjom bodovne kartice. VIŠE

E-vinjeta nije valjana za tunel Karavanke jer je tunel izuzet iz sustava naplate cestarine za određeno razdoblje korištenja ceste s naplatom cestarine. Korisnik na naplatnoj postaji Hrušica mora zasebno platiti korištenje tunela vozilom do 3500 kilograma najveće dopuštene mase.

CP Hrušica

Bodovna kartica

Bodovna kartica sredstvo je plaćanja tunelarine za cestovni tunel Karavanke za sve česte korisnike tunela. Kupnjom bodovne kartice korisnik si omogućuje 14 prolaza kroz tunel Karavanke po povoljnijoj cijeni u iznosu od 36,70 EUR (30,08 EUR bez PDV-a). Bodovna kartica ne može se prenositi te je povezana s registarskim brojem vozila i vrijedi 30 dana od dana njezina izdavanja. Možete ju kupiti na naplatnoj postaji Hrušica.

Za korištenje bodovne kartice primjenjuju se sljedeći uvjeti:

 • vrijednosna kartica vrijedi za vozila prvog cjenovnog razreda čija najveća dopuštena masa ne prelazi 3500 kg. Rok valjanosti naveden je na prednjoj strani kartice.

 • Nije dopuštena upotreba iste kartice za plaćanje cestarine za više vozila odjednom.
 • Rasknjiženje vrijednosti usklađeno je s primjenjivim cjenikom i može se izmijeniti tijekom razdoblja valjanosti kartice.
 • Nije moguće produljiti valjanost kartice.

 • Nije moguće unovčiti neiskorištene vrijednosti.

 • Izgubljena kartica ne zamjenjuje se novom.

Prijenos bodova na bodovnu karticu drugog registarskog broja moguć je u sljedećim slučajevima:

 • vozilo nije u voznom stanju (korisnik prilaže zapisnik policije o prometnoj nesreći),
 • vozilo je prodano (korisnik prilaže ugovor o kupoprodaji),
 • vozilo je na servisu (korisnik prilaže izvorni radni nalog),
 • vozilo je odjavljeno iz evidencije registriranih vozila (korisnik prilaže odgovarajući službeni dokaz).

Da bi se bodovi prenijeli na bodovnu karticu drugog registarskog broja, korisnik je uz odgovarajuće dokaze dužan priložiti račun za kupnju bodovne kartice. Prijenos bodova ni u kojem slučaju nije moguć prije predočenja dokaza, dok je nadopuna bodovne kartice moguća najviše jednom za vrijeme razdoblja njezine valjanosti. U slučaju zloupotrebe kartica gubi valjanost i oduzima se.

Nemojte izlagati karticu visokim temperaturama i utjecaju magnetnih polja, nemojte ju savijati i obratite pozornost na rok valjanosti.

Za preostalu vrijednost upitajte blagajnika na naplatnoj postaji Hrušica.