Nadzor nad uporabo e-vinjete

Nadzor nad upotrebom e-vinjete

Nadzor pravilne upotrebe e-vinjeta provodi Društvo za autoceste u Republici Sloveniji (DARS), Financijska uprava Republike Slovenije i Policija. Nadzornik cesta s naplatom cestarine provodi nadzor e-vinjeta pomoću kamera postavljenih na mreži autocesta, na kontrolnim točkama i u vozilima za nadzor autocesta.

Kada sustav provjeri vozilo za koji je kupljena vinjeta, taj se podatak u slučaju utvrđene sukladnosti naplate cestarine odmah briše iz sustava i o upotrebi ceste na kojoj se plaća cestarina u sustavu ne ostane trag. Ako je utvrđena nesukladnost naplate cestarine, podatci se čuvaju u sustavu do okončanja prekršajnog postupka.

Korištenje autocesta i brzih cesta bez valjane e-vinjete predstavlja kršenje Zakona o naplati cestarine, za što je propisana kazna od 300 EUR. Novčana kazna iznosi 500 EUR za obveznika plaćanja cestarine koji neovlašteno prenese registarsku tablicu vozila s kojim je povezana valjana e-vinjeta na drugo vozilo ili ju prenese na vozilo koje nije uvršteno u istovjetni cjenovni razred kao i vozilo s kojeg je prenesena registarska tablica.

Korisniku, obvezniku plaćanje cestarine, koji cestu za koju se plaća cestarina koristi bez valjane e-vinjete, istovremeno s prekršajnim postupkom izdaje se e-vinjeta s datumom početka valjanosti na dan kada je prekršaj počinjen, a počinje vrijediti tek nakon što je plati. Izdaje se ona vrsta e-vinjete ili više e-vinjeta koje su valjane u vrijeme svih utvrđenih prekršaja. Ako je za vrijeme utvrđenih prekršaja moguće izdati više različitih vrsta e-vinjeta, izdaju se one e-vinjete koje su za kupca cjenovno najpovoljnije. Ujedno se korisniku izdaje račun za plaćanje tako izdanih e-vinjeta i izdaje se rješenje o zabrani korištenja ceste s naplatom cestarine koje vrijedi do plaćanja svih izdanih računa.

Korisnik je dužan platiti iznos u roku navedenom na računu.

Više o radu nadzornika naplate cestarine

Cestninski nadzorniki