Prijevozi oslobođeni od plaćanja cestarine

Zakonom o naplati cestarine utvrđene su određene iznimke u vezi s obvezama plaćanja cestarine. Kako je utvrđeno člankom 9. zakona, cestarina se ne plaća za:

  • prijevoz vozilima koja imaju prednost i za prateća vozila uključujući vozila u pratnji,
  • prijevoz vojnim vozilima Slovenske vojske,
  • prijevoz inozemnim vojnim vozilima radi izvršenja zadataka obrane države, međunarodnih mirovnih snaga i drugih obrambenih i sigurnosnih zadataka ako je tako utvrđeno međunarodnim ugovorima,
  • prijevoz vozilima za pružanje humanitarne pomoći pogođenima u miru ili ratu, zbog prirodnih i drugih katastrofa ili oružanih sukoba i
  • prijevoz vozilima nadzornika cesta s naplatom cestarine radi obavljanja djelatnosti održavanja cesta s naplatom cestarine i naplate cestarine.

To znači da e-vinjete nisu potrebne za takva vozila, ali moraju biti registrirana u sustavu e-vinjete prije početka korištenja ceste s naplatom cestarine. U nastavku pročitajte kako izvršiti navedeni postupak.

Korisnik koji je oslobođen plaćanja cestarine dužan je obavijestiti nadzornika cesta s naplatom cestarine o svim izmjenama koje se odnose na pojedinačno oslobađanje od plaćanja cestarine. 

Vozila s prednostjo

Vozila koja imaju prednost

Vozila koja imaju prednost i prateća vozila, uključujući vozila u pratnji, sva su vozila, bez obzira na državu registracije, koja su opremljena posebnim signalnim svjetiljkama prema propisima koji uređuju pravila cestovnog prometa ili koji u skladu s navedenim propisima koriste posebne svjetlosne i zvučne signale pri pružanju pomoći u hitnim slučajevima. Tijelo koje vozila koja imaju prednost koristi za izvršenje svojih zadataka registrira takva vozila u sustav elektroničke vinjete putem internetskog portala (nužna je registracija) ili prosljeđuje njihov popis u elektroničkom obliku ispunjavanjem obrasca "Prosljeđivanje popisa vozila koja imaju prednost, prateća vozila i vozila u pratnji" Operativnom centru nadzora naplate cestarine na adresu elektroničke pošte occn@dars.si koji ih zatim registrira u sustavu elektroničke vinjete.

Vozila Slovenske vojske

To su sva vozila označena registarskim tablicama za vozila Slovenske vojske. Tijelo koje takva vozila koristi za izvršenje svojih zadataka registrira takva vozila u sustav elektroničke vinjete putem internetskog portala (nužna je registracija) ili prosljeđuje njihov popis u elektroničkom obliku ispunjavanjem obrasca "Prosljeđivanje popisa vozila koja imaju prednost, prateća vozila i vozila u pratnji" Operativnom centru za nadzor naplate cestarine na adresu elektroničke pošte occn@dars.si koji ih zatim registrira u sustavu elektroničke vinjete.

Humanitarni prevozi

Prijevozi humanitarne pomoći

Vozila za pružanje humanitarne pomoći pogođenima u miru ili ratu, zbog prirodnih i drugih katastrofa ili oružanih sukoba, također su oslobođena od plaćanje cestarine. Za prijevoz humanitarne pomoći nužno je u mrežnoj trgovini ispuniti elektronički zahtjev za oslobađanje od plaćanja cestarine radi prijevoza humanitarne pomoći, što zahtijeva registraciju, ili proslijediti obrazac zajedno s traženim prilozima na e-adresu occn@dars.si ili putem telefaksa na broj: +386 5 700 25 08. Nakon potvrde Operativnog centra za nadzor naplate cestarine vozila će biti registrirana u sustavu elektroničke vinjete i neće im trebati elektroničke vinjete dok je oslobađanje od plaćanja cestarine na snazi. Ako Operativni centar za nadzor naplate cestarine odbije zahtjev ili je zahtjev podnesen prekasno, vozila moraju imati valjanu elektroničku vinjetu za korištenje cesta s naplatom cestarine, kao i za njihovo korištenje izvan razdoblja tijekom kojeg su bili oslobođeni od plaćanja cestarine.

Tuja vojaška vozila

Inozemna vojna vozila

Inozemna vojna vozila također mogu biti oslobođena od plaćanja cestarine radi izvršenja zadataka obrane države, međunarodnih mirovnih snaga i drugih obrambenih i sigurnosnih zadataka ako je tako utvrđeno međunarodnim ugovorima. Nadležno tijelo ispunjavanjem obrasca mora najaviti prijevoz takvim vozilima najmanje 24 sata prije ulaza inozemnih vojnih vozila u mrežu cesta s naplatom cestarine "Najava prijevoza inozemnih vojnih snaga" i proslijediti ga Operativnom centru za nadzor naplate cestarine na adresu elektroničke pošte occn@dars.si. Nakon potvrde Operativnog centra za nadzor naplate cestarine, vozila će biti registrirana u sustavu elektroničke vinjete dok je oslobađanje od plaćanja cestarine na snazi. Ako Operativni centar za nadzor naplate cestarine odbije zahtjev ili je zahtjev podnesen prekasno, vozila moraju imati valjanu elektroničku vinjetu za korištenje cesta s naplatom cestarine, kao i za njihovo korištenje izvan razdoblja tijekom kojeg su bili oslobođeni od plaćanja cestarine.

Vozila za vzdrževanje avtocest

Vozila nadzornika cesta s naplatom cestarine

Vozila nadzornika cesta s naplatom cestarine radi obavljanja djelatnosti održavanja cesta s naplatom cestarine i naplate cestarine također su oslobođena od plaćanja cestarine. Ovlaštena osoba nadzornika cesta s naplatom cestarine unosi takva vozila u sustav e-vinjete.