Izmjene podataka o e-vinjeti

Nakon obavljene kupnje e-vinjete možete izmijeniti odnosno ispraviti neke njezine podatke. Mogućnosti ispravaka razlikuju se ovisno o početku valjanosti e-vinjete. Ni u kojem slučaju nije moguće mijenjati vrste kupljene e-vinjete i cjenovni razred za koji je kupljena.

Za izmjenu podataka potreban vam je registarski broj vozila i ID broj e-vinjete koja je povezana s tim vozilom (nalazi se na potvrdi o kupnji e-vinjete). Korisnik potvrđuje sve izmjene i točnost novih podataka potpisivanjem obrasca za potvrdu podataka odnosno potvrđivanjem elektroničkog obrasca u mrežnoj trgovini. Potvrda nije valjana dok to ne učini.

E-vinjeta koja još nije počela vrijediti

Određeni podatci e-vinjete za koju je kupac pri kupnji elektroničke vinjete odredio dan početka njezine valjanosti koji nije istovjetan danu njezine kupnje mogu se izmijeniti sve do početka njezine valjanosti. Za to vrijeme u bilo kojem trenutku možete proizvoljno izmijeniti registarsku oznaku s kojom je povezana e-vinjeta, a možete i izmijeniti datum početka njezine valjanosti.

Registrirani korisnici mogu izvršiti izmjene u mrežnoj trgovini, ali isključivo na prodajnome mjestu na kojemu su kupili elektroničku vinjetu.

Ako do početka valjanosti e-vinjete izmijenite registarski broj s kojim je povezana, provjerite je li cjenovni razred vozila s novom registarskom oznakom istovjetan onomu s prethodnom oznakom. U suprotnome morate kupiti novu e-vinjetu odgovarajućega cjenovnog razreda.


E-vinjeta koja je počela važiti

 

Podataka o e-vinjeti, koja je bila kupljena putem internetske trgovine i za koju je bila  odabrana trenutačna valjanost nije moguče promijeniti. U slučaju da je e-vinjeta bila kupljena na prodajnom mjestu DARS ili ovlaštenog prodavača e-vinjeta, moguća je ispravka registarskog broja vozila u roku 15 minuta od same kupnje. Ispravke su moguće samo na prodajnom mjestu, gdje je e-vinjeta bila kupljena.

Preporučujemo da prije potvrde kupnje uvijek pažljivo provjerite unesene podatke o registarskom broju vozila s kojim je povezana e-vinjeta, cjenovnom razredu vozila, vrsti i danu početka valjanosti e-vinjete. Neispravni podatci mogu dovesti do povrede zakona o naplati cestarine, za što je propisana novčana kazna u visini od 300 odnosno 500 EUR, ovisno o vrsti počinjenog prekršaja.

Ispravka podataka o registarskom broju za e-vinjete koje su več počele važiti (stupile na snagu), moguća je u roku 15 minuta od kupnje, samo u slučaju da je e-vinjeta bila kupljena na prodajnom mjestu. U slučaju internetne kupnje ispravka podataka nije moguća.