Az e-matrica díja arányos részének visszaigénylése

Az e-matrica díjának arányos része csak az éves, illetve féléves e-matricák esetében visszaigényelhető. Ha az éves vagy féléves e-matrica érvényességének lejárta előtt az e-matricához rendelt rendszámú járművet törlik a járműnyilvántartásból, akkor a jármű tulajdonosa a díjköteles utak üzemeltetőjétől visszaigényelheti az éves vagy féléves e-matrica díjának a jármű járműnyilvántartásból való törlésének napjától az e-matrica lejártának napjáig terjedő időre eső részét.

Ugyanez vonatkozik arra az esetre is, ha az e-matrica érvényességének lejárta előtt az e-matricához rendelt rendszámú jármű új, de más rendszámot tartalmazó rendszámtáblát kap az illetékes hatóságtól (pl. a rendszámtábla eltulajdonítása vagy elvesztése esetén), mégpedig az új rendszámtábla kiadásának napjától az e-matrica lejártának napjáig terjedő időre.

Vračilo sorazmernega dela
A jármű nyilvántartásból való törlése esetén Ön kérelmezheti 
az éves (vagy féléves) e-matrica díja arányos részének visszafizetését.

A Szlovén Köztársaságban nyilvántartásba vett járművek esetében a díjköteles utak kezelője hivatalból, a járműnyilvántartásba való betekintés útján közvetlenül beszerzi az ehhez szükséges adatokat.

Ha a járművet külföldön jegyezték be, akkor a kérelmezőnek az e-matrica díja arányos részének visszaigényléséhez mellékelnie kell az adott ország illetékes hatósága által kiadott tanúsítványt (annak hiteles szlovén nyelvű fordításával együtt) arról, hogy a járművet törölték a járműnyilvántartásból.

Ha a jármű tulajdonjogát a jármű éves vagy féléves e-matricához rendelt rendszámával együtt egy új tulajdonosra ruházták, akkor a jármű előző tulajdonosa nem tudja érvényesíteni az e-matrica díja arányos részének visszaigényléséhez való jogát. A jármű tulajdonosa akkor sem jogosult az éves vagy féléves e-matrica díja arányos részének visszaigénylésére, ha az e-matrica a jármű ideiglenes próbarendszámához volt rendelve.

Az e-matrica díja arányos részének visszaigénylése iránti kérelmét benyújthatja a webáruházban, amihez regisztrálnia kell. Kérelmét benyújthatja a Dars értékesítési pontjain is (DarsGo servis ügyfélszolgálati pontok), vagy elküldheti postán, ha kitölti a formanyomtatványt, kinyomtatja, aláírja és a megvásárolt e-matrica számlájának másolatával együtt elküldi a következő címre: Dars d.d., Dunajska 7, 1000 Ljubljana. A borítékra írja rá: “Za e-vinjeto".

A díjköteles utak kezelőjeként a Dars az éves vagy féléves e-matrica díja arányos részének visszaigénylése iránti kérelem elbírálásáért kezelési díjat kérhet a jármű tulajdonosától. A díjköteles utak kezelője a jármű tulajdonosa részére az éves vagy féléves e-matrica díja arányos részének kezelési díjjal (6 EUR) csökkentett összegét fizeti vissza.

Ha a Dars helyt ad a kérelemnek, akkor az ügyfél elektronikus levélben vagy postai úton kap tájékoztatást a bankszámlájára visszautalandó összegről. Az e-matrica arányos részének visszautalása legkésőbb a kérelem Dars általi elfogadásának napjától számított 30 napon belül megtörténik.

Az e-matrica díja arányos részének visszaigénylése iránti kérelmet legkésőbb a jármű nyilvántartásból való törlésének, illetve az új, de más rendszámot tartalmazó rendszámtábla kiadásának napjától számított 30 napon belül be kell nyújtani. A kérelemhez kötelező mellékelni a visszafizetési kérelem tárgyát képező e-matrica számláját.