Az https://evinjeta.dars.si honlap és a Szlovén Köztársaság Autópálya-Kezelő Részvénytársasága elektronikus matrica-webáruháza használatának általános feltételei

 

Hatálybalépés napja: 2021. december 1.

1.    DARS

1.1    Az https://evinjeta.dars.si honlap tulajdonosa és üzemeltetője a Szlovén Köztársaság Autópálya-Kezelő Részvénytársasága (DARS). A DARS a Szlovén Köztársaság Autópálya-Kezelő Részvénytársaságáról szóló törvény (SZK Hivatalos Lapja, 97/10. és 40/12. szám – ZDARS-1) alapján alapított gazdasági társaság, amely a Szlovén Köztársaságban lévő autópályák és gyorsforgalmi utak építéséért, fenntartásáért és kezeléséért felelős. A társaság egyetlen alapítója a Szlovén Köztársaság. 

1.2    A társaság közösségi adószáma SI92473717, székhelyének címe: Cesta XIV. Divizije 4, 3000 Celje, Szlovénia, telefonszáma: +386 3 426 40 71, e-mail címe: gp@dars.si. A Gazdasági Tevékenységek Egységes Ágazati Osztályozási Rendszere szerint a társaság fő tevékenysége: H52.210 - Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás.

1.3    Az útdíjszedésről szóló törvény (SZK Hivatalos Lapja, 24/15., 41/17., 158/20. és 159/21. szám) alapján a DARS a Szlovén Köztársaságban lévő díjköteles utak túlnyomó részét kezeli és fenntartja, közhatalmi jogköre alapján elektromos matricákat bocsát ki a díjköteles utak meghatározott ideig történő használatáért fizetendő útdíj gyanánt.

1.4    Az e-matrica és annak logója a DARS társaság márkanevei. Az https://evinjeta.dars.si honlapon lévő minden információ és kép szerzői jogvédelem alatt áll és a szellemitulajdon-jog által védett. Reprodukálásuk kizárólag nem kereskedelmi célból engedélyezett, melynek során kötelező figyelembe venni a szerzői és egyéb jogokról szóló összes fenti figyelmeztetést. Minden reprodukción (másolat, reprodukció, közzététel, továbbítás) forrásként fel kell tüntetni a DARS d.d. nevét.

1.5    Az Általános Üzletszabályzat meghatározza a DARS webáruházának működését, a vevők jogait és kötelezettségeit, valamint rendelkezik a DARS társaság és a vevők közti üzleti kapcsolatról. Az Általános Feltételek megfelelnek az útdíjszedésről szóló törvény, a fogyasztók védelméről szóló törvény (SZK Hivatalos Lapja, 98/04. szám – egységes szerkezetbe foglalt szöveg, 114/06. szám – ZUE, 126/07., 86/09., 78/11., 38/14., 19/15., 55/17. szám – ZKolT és 31/18. szám), a személyes adatok védelméről szóló törvény (SZK Hivatalos Lapja, 94/07. szám – egységes szerkezetbe foglalt szöveg és 177/20. szám), az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 általános adatvédelmi rendelete (2016. április 27.), az elektronikus hírközlésről szóló törvény (SZK Hivatalos Lapja, 109/12., 110/13., 40/14. szám – ZIN-B, 54/14. szám – AB határozat, 81/15. és 40/17. szám), az általános közigazgatási eljárásról szóló törvény (SZK Hivatalos Lapja, 24/06. szám – egységes szerkezetbe foglalt szöveg, 105/06. szám – ZUS-1, 126/07., 65/08., 8/10., 82/13. és 175/20. szám – ZIUOPDVE) és az útdíjszedésről szóló általános szabályzat (SZK Hivatalos Lapja, 178/21. szám) rendelkezéseinek. 

2.    Elektronikus matrica (a továbbiakban: e-matrica)

2.1    Az időalapú útdíjfizetési kötelezettség a legfeljebb 3.500 kg megengedett legnagyobb össztömegű jármű díjköteles útra történő belépésekor keletkezik. Az útdíjat a díjfizetésre kötelezett az útdíjköteles útra való felhajtás előtt a megfelelő díjkategóriába tartozó e-matrica vásárlásával fizeti meg.

2.2    Az e-matrica a legfeljebb 3.500 kg megengedett legnagyobb össztömegű jármű rendszámához és nyilvántartásba vételének országához kötődő - a pótkocsi megengedett legnagyobb össztömegétől független -, időben korlátozott jogot biztosít a díjköteles út használatához.

2.3    Az e-matrica különböző útdíjkategóriákban tizenkét egymást követő hónapra (éves e-matrica), hat egymást követő hónapra (féléves e-matrica), egy hónapra (havi e-matrica) vagy hét egymást követő napra (heti e-matrica) vásárolható.

2.4    Az egynyomtávú járművek éves, féléves vagy heti e-matricát, a kétnyomtávú járművek pedig éves, havi vagy heti e-matricát használhatnak.

2.5    Az e-matricát a DARS https://evinjeta.dars.si honlapján lévő webáruházban, a DARS értékesítési pontjain és a meghatalmazott viszonteladók értékesítési pontjain lehet megvásárolni.

3.    Webáruház és online vásárlás

3.1    A Dars webáruháza 2021. december 1-től szlovén, angol, német, olasz és horvát nyelven áll a vevők rendelkezésére, 2022. január 1-től pedig a magyar, lengyel, cseh, szlovák, román és orosz nyelvű vásárlói felületek is elérhetők. 

3.2    A vásárlás országától függetlenül az e-matrica online kizárólag a Dars webáruházában vásárolható meg.

3.3    A webáruházban az e-matrica bankkártyával vagy hitelkártyával, elektronikus pénzzel vagy PayPal rendszeren keresztül történő azonnali fizetéssel, illetve határidős ajánlat alapján átutalással vásárolható meg. Az érvényes fizetőeszközök listája a https://evinjeta.dars.si honlapon van közzétéve.

3.4    Azonnali fizetéssel történő vásárlás esetén az így vásárolt e-matrica azonnali érvényességét is meg lehet jelölni. Banki átutalással történő fizetés esetén az e-matrica érvényességének lehetséges kezdőnapja az ajánlattétel napját követő negyedik (4.) munkanap.

3.5    A webáruházban az e-matrica csak euróban fizethető ki.

3.6    Az e-matrica webáruházban történő vásárlásához nem szükséges regisztráció, ugyanakkor az ügyfélnek rendelkeznie kell érvényes e-mail címmel és azt köteles közölni a DARS társasággal, majd a DARS-tól az általa megadott e-mail címre automatikusan elküldött linken keresztül meg kell erősítenie az e-matrica vásárlása iránti szándékát. Ebben az esetben a DARS-nak kizárólag azért van szüksége az ügyfél e-mail címére, hogy elektronikus formában elküldje részére az e-matrica számláját és vásárlási bizonylatát.

3.7    Az e-matrica vásárlása során az ügyfélnek először meg kell jelölnie a jármű díjkategóriáját, amelyre az e-matricát veszi, majd ki kell választania az e-matrica típusát (heti, havi, éves, féléves) és megjelölnie az érvényesség kezdőnapját. Ezután be kell írni a jármű nyilvántartásba vételének országát és rendszámát, amelyre az e-matricát vásárolja. A jármű rendszámát kétszer kell beírni, amivel minimalizálható annak a veszélye, hogy az adatok megerősítésekor tévedés történik.

3.8    Az e-matrica érvényességének kezdeteként legfeljebb a vásárlás napjától számított 30. nap jelölhető meg.

3.9    A vásárlás befejezése (fizetés) előtt további, maximum 500 db e-matrica vásárlását lehet kezdeményezni. Minden kiválasztott e-matricát hozzá kell adni a bevásárlókosárhoz, majd az összes e-matrica kifizetése egyidejűleg történik.

3.10    Ha a kiválasztott rendszámra és érvényességi időre már létezik érvényes e-matrica, akkor a rendszer figyelmezteti erre az ügyfelet, aki ennek ellenére is korlátozás nélkül vásárolhat másik e-matricát.

3.11    A beírt adatok helyességéért kizárólag az ügyfél felelős. Helytelen adatok megadása esetén a DARS semmilyen felelősséget nem vállal a téves adatok közléséből és megerősítéséből adódó törvényi következményekért.

4.    A webáruházba történő regisztráció

4.1    A webáruház további funkcióinak használatához a vásárló regisztrációja szükséges. Természetes személyek regisztrációja esetén a vásárló köteles megadni utónevét és családi nevét, ezen kívül lakcímét is feltüntetheti (opció). Jogi személyek, egyéni vállalkozók, illetve önálló tevékenységet végző magánszemélyek esetében a regisztráció során kötelezően megadandó az ügyfél neve, illetve elnevezése, cégjegyzékszáma, adószáma, illetve közösségi adószáma (ha áfafizetésre kötelezett), valamint címe.

4.2    A regisztrált ügyfél bármikor frissítheti profilja létrehozásakor megadott adatait.

4.3    Regisztráció esetén az e-matrica vásárlása a jelen Általános Feltételek 3. pontjában ismertetett móddal azonos módon történik, mint a nem regisztrált ügyfeleknél.

4.4    A Dars d. d. a felhasználók személyes adatait kizárólag a https://evinjeta.dars.si honlapon lévő webáruház elektronikus szolgáltatásainak nyújtása és a honlap használatának javítása érdekében gyűjti, tárolja és más módon kezeli, valamint olyan cél(ok)ra, mely(ek)hez a honlap felhasználói hozzájárulnak. Erről részletesebben a jelen Általános Feltételek 18. pontja és az Adatvédelmi politika rendelkezik, amely itt olvasható.

5.    Fizetés, fizetőeszközök, az e-matrica számlájának és vásárlási bizonylatának kiadása

5.1    Az e-matricák kiválasztása után az ügyfélnek meg kell jelölnie, hogy milyen fizetőeszközzel kíván fizetni. A vásárlás az alábbi fizetőeszközökkel lehetséges:

 • bankkártyával vagy hitelkártyával,*
 • elektronikus pénzzel,*
 • PayPal rendszeren keresztül és
 • a kapott ajánlat alapján átutalással a DARS bankszámlájára.**

* az e-matrica vásárlására alkalmas hitelkártyák, bankkártyák és elektronikus pénzek listája megtekinthető a https://evinjeta.dars.si honlapon
** az ajánlat alapján a DARS bankszámlájára átutalással történő vásárlásnál az e-matrica érvényességének kezdete az ajánlattétel napjától számított 4. munkanap lehet.

5.2    Az azonnali fizetés (bankkártyával vagy hitelkártyával, illetve elektronikus pénzzel vagy PayPal rendszeren keresztül) teljesítése után a rendszer számlát generál a vásárlásról és az ügyfél által vásárolt összes e-matricához vásárlási bizonylatot mellékel. Regisztráció nélkül történő vásárlás esetén az e-matrica számláját és vásárlási bizonylatát az ügyfél PDF fájl formájában kapja meg a vásárlás során megadott e-mail címén.

5.3    Regisztrált ügyfélként történő vásárlás esetén az e-matrica számlája és vásárlási bizonylata közvetlenül felhasználói fiókjában kerül tárolásra elektronikus formában, e-mailben pedig értesítést kap róla, hogy ott mindkét dokumentum rendelkezésére áll. Az ezen okmányok tárolására vonatkozó jogszabályok által előírt időtartam alatt az ügyfél felhasználói fiókjában bármikor betekinthet e dokumentumokba és PDF fájl formátumban letöltheti őket onnan.

5.4    A regisztrált ügyfelek e-számlát kérhetnek vásárlásukról. Ha a természetes személyként regisztrált ügyfél felhasználói profilján keresztül e-számlát igényel, akkor az eSLOG elektronikus számlázási rendszernek megfelelően felhasználói profiljából letöltheti e-számláját. Jogi személyiségű ügyfél az e-számlát az eSLOG elektronikus számlázási rendszernek megfelelően a BizBox platformon keresztül kapja meg, illetve saját felhasználói fiókjából töltheti le. A Bizbox platformon keresztül történő letöltés lehetősége esetén az ügyfél egyetért A ZZI d.o.o. társaság elektronikus üzleti szolgáltatásai nyújtásának általános feltételeivel.

5.5    A regisztrált ügyfél ajánlat alapján is vásárolhat e-matricát, amikor is a vételárat banki átutalással fizeti ki. Ebben az esetben az e-matrica érvényességi idejének kezdőnapja az ajánlattételtől számított negyedik (4.) munkanap lehet.

A kért adatok (a jármű díjkategóriája, az e-matrica típusa, az érvényesség kezdete, a jármű nyilvántartásba vételének országa és rendszáma) beírása után az ügyfél az ajánlat alapján történő fizetési mód kiválasztása után kap egy ajánlatot e-mail címére, melyben fel vannak tüntetve a fizetési adatok (összeg, banki adatok, a kifizetés hivatkozási száma, fizetési határidő). Az ajánlatban meg van jelölve a legkésőbbi fizetési határidő - az e-matrica ügyfél által meghatározott érvényességi idejének kezdőnapjától függően. 

Miután a vételár a díjköteles utak kezelőjének az ajánlatában megadott bankszámláján határidőn belül jóváírásra került, és azt a rendszer hozzárendelte az ajánlathoz, az e-matrica érvényessé válik az ügyfél által a vásárlás során megjelölt naptól. Ekkor kiadásra kerül az e-matrica számlája és vásárlási bizonylata is, melyek az ügyfél felhasználói fiókjában állnak rendelkezésére.

Ha a fizetés során az ügyfél hibásan tünteti fel az ajánlat hivatkozási számát, akkor a rendszer csak akkor hozza létre az e-matricát, ha a téves hivatkozási szám ellenére a DARS még időben, tehát az e-matrica érvényességi idejének kezdetéig egymáshoz rendeli a fizetést és az ajánlatot. Ellenkező esetben az e-matrica generálása nem történik meg, a vételárát pedig visszautalják az ügyfél bankszámlájára. 

A befizetett összegnek azonosnak kell lennie az ajánlatban szereplő összeggel, mivel ellenkező esetben az e-matrica generálása nem történik meg, a vételárát pedig visszautalják az ügyfél bankszámlájára. Az ügyfél számlájára ugyanígy visszautalják az ajánlat lejárta után befizetett összeget is. A befizetett összeg visszautalásának költségeiről a DARS számlát állíthat ki az ügyfél részére, és e költségekkel csökkentett összeget fizeti vissza részére. A költségeket A Dars szolgáltatásainak árjegyzéke tartalmazza. 

Ha az ügyfél az ajánlati ár kifizetése során helytelen összeget és/vagy hivatkozási számot tüntet fel, ha a vételárat téves számlaszámra utalja, vagy ha az ajánlati árat nem fizeti ki időben, akkor a jogszabályok és a jelen Általános Feltételek rendelkezései alapján a DARS semmilyen felelősséget nem vállal a téves fizetési adatok vagy a késedelmes fizetés okozta következményekért.

6.    A jármű díjkategóriájának meghatározása

6.1    Az útdíjat e-matricával lerovandó járművek útdíjkategóriákba való sorolásáról a díjköteles autópályákról és útdíjakról szóló rendelet (SZK Hivatalos Lapja, 77/16., 63/17., 14/18., 74/18., 78/19., 105/20. és 178/21. szám) rendelkezik. A járművek az alábbi három útdíjkategóriába vannak sorolva:

 • 1. díjkategória: egynyomtávú járművek vontatmánnyal vagy anélkül;
 • 2A díjkategória: lakóautók és a legfeljebb 3.500 kg megengedett legnagyobb össztömegű kétnyomtávú járművek, melyek első tengely feletti magassága legfeljebb 1,3 m, vontatmánnyal vagy anélkül;
 • 2B díjkategória: a legfeljebb 3.500 kg megengedett legnagyobb össztömegű kétnyomtávú járművek, melyek első tengely feletti magassága legalább 1,3 m, vontatmánnyal vagy anélkül.

6.2    Ha az ügyfél nem tudja eldönteni, hogy díjköteles járműve melyik díjkategóriába tartozik, akkor az https://evinjeta.dars.si honlapon regisztrált felhasználóként megtekintheti a Szlovén Köztársaságban a meghatalmazott járműkereskedők által korábban vagy jelenleg forgalmazott járművek összes gyártmányának, modelljének, illetve típusának listáját, melyek gyári jellemzőik, illetve a járművek korábbi mérése alapján a 2B díjkategóriába tartoznak. A DARS e listát folyamatosan frissíti.

6.3    A Lemért járművek listájának frissítése az adott járműtípusnak a listán való közzététele napjától érvényes. Ha egy ilyen járműhöz az ügyfél a 2A díjkategóriájú e-matricát a járműtípus listán való közzétételének napja előtt vásárolta, akkor azt akkor is az érvényességi idő lejártáig használhatja, ha a közzétett lista alapján a járműtípus a 2B díjkategóriába tartozik.

6.4    Ha egy jármű gyártmánya, modellje vagy típusa nem szerepel a listán, akkor úgy minősül, hogy e jármű a 2A díjkategóriába tartozik.

6.5    Új e-matrica vásárlása előtt az ügyfél köteles ellenőrizni, hogy járműve melyik díjkategóriába van sorolva.

6.6    A felhasználói élmény javítása érdekében az https://evinjeta.dars.si honlapon és a webáruházban a jármű díjkategóriájának meghatározására szolgáló alkalmazás is az ügyfelek rendelkezésére áll. Az ügyfél a listából kiválasztja a jármű gyártmányát és modelljét, szükség esetén a gyártási évét is, a rendszer pedig meghatározza, hogy melyik díjkategóriába tartozik. Ha egy jármű gyártmánya, modellje, illetve típusa nem szerepel a legördülő listán, akkor e jármű a 2A díjkategóriába tartozik.

6.7    Egyes gyártmányok, modellek, illetve típusok díjkategória-meghatározó alkalmazással történő kiválasztásakor a rendszer megadja a kiválasztott gyártmány, modell, illetve típus néhány további jellegzetességét, melyek befolyásolják a díjkategória kiválasztását. Az e-matrica megvásárlása előtt az ügyfél köteles a kapott információt figyelembe venni és annak megfelelően eljárni.

7.    E-matricák hozzáadása a felhasználói fiókhoz és e-matricák eltávolítása a felhasználói fiókból

7.1    A regisztrált ügyfél által a webáruházban vásárolt e-matricák automatikusan bekerülnek felhasználói fiókjába, ahol az útdíjszedésről szóló általános szabályzat és jelen Általános Feltételek rendelkezéseinek megfelelően kezelheti őket.

7.2    A regisztrált ügyfél akár egy másik beszerzési csatornán keresztül vagy a webáruházban anonim módon vásárolt e-matricáit is hozzáadhatja felhasználói fiókjához.

7.3    Az e-matrica felhasználói fiókhoz való hozzáadásához az ügyfélnek be kell írnia azon jármű nyilvántartásba vételének országát és rendszámát, amelyhez az e-matrica hozzá van rendelve, valamint az e-matrica ID azonosítóját (számát). Ellenkező esetben az e-matrica nem adható hozzá a felhasználói fiókhoz.

7.4    Ha az e-matrica egy másik ügyfél felhasználói fiókjához van hozzáadva, illetve regisztrálva, akkor az ügyfél ezt az e-matricát csak e másik ügyfél előzetes hozzájárulásával adhatja hozzá saját felhasználói fiókjához. Ennek menetét jelen Általános Feltételek 12. pontjában ismertetjük.

7.5    Ugyanilyen módon az ügyfél bármikor törölheti felhasználói fiókjából a felhasználói fiókjában lévő bármelyik e-matricába való betekintés lehetőségét. Ebben az esetben elveszti annak a lehetőségét, hogy az e-matrica további kezelési funkcióit használhassa.

7.6    Az e-matricába való betekintés lehetőségének törlése után az e-matricába való betekintés lehetőségét az ügyfél bármikor újra hozzáadhatja felhasználói fiókjához az Általános Feltételek ezen pontjában foglalt feltételek betartásával.

7.7    Az e-matricába való betekintés lehetőségének felhasználói fiókból való törlése semmilyen hatással nincs annak érvényességi idejére, illetve bármilyen más jellemzőjére.

8.    Az e-matrica adatainak módosítása

8.1    A regisztrált ügyfelek a webáruházban csak azon e-matricák adatait módosíthatják, melyeknél a vásárló megjelölte az érvényesség kezdőnapját - ami nem azonos a vásárlás napjával -, és még nem léptek érvénybe.

8.2    A 7.1. pontban nevezett e-matricák esetében az érvényesség kezdetéig bármikor módosítható a jármű rendszáma, amelyhez az e-matrica hozzá van rendelve, és/vagy az e-matrica érvényességének kezdőnapja. Az e-matrica érvényesége kezdőnapjának módosítása esetén az új érvényesség kezdőnapja maximum a vásárló által végrehajtott módosítás napjától számított 30 nap lehet.

8.3    A módosítást a vásárló köteles a webáruházban megerősíteni. A módosítás megerősítése után a vevő felhasználói fiókjában megkapja az e-matrica adatainak módosításáról szóló igazolást. A DARS erről a regisztráció során megadott e-mail címére automatikusan elküldött elektronikus üzenetben értesíti a vásárlót.

8.4    Jelen pont rendelkezései a vásárló által a felhasználói fiókjához a jelen Általános Feltételek előző pontja szerint hozzáadott összes e-matricára vonatkoznak.

9.    A vásárlásától való elállás

9.1    Ha az e-matrica vásárlása során az ügyfél megjelölte az érvényesség kezdetét - ami nem azonos a vásárlás napjával -, akkor az e-matrica érvényességének kezdőnapjáig bármikor felmondhatja az értékesítési szerződést és kérheti a vételár visszatérítését.

9.2    A vásárlástól való elállásról szóló kérelme kizárólag a webáruházban vagy a DARS bármely értékesítési pontján vásárolt e-matricára vonatkozóan nyújtható be a DARS-hoz. A kérelem a webáruház regisztrált ügyfelének felhasználói fiókján keresztül, illetve írásban nyújtható be, vagy szóban jegyzőkönyvbe mondható a DARS bármely értékesítési pontján munkaidőben, illetve beküldhető postai úton a Dars, d. d., Dunajska 7, 1000 Ljubljana, Szlovénia, címre.

9.3    A meghatalmazott viszonteladó értékesítési pontján vásárolt e-matricák esetében a vevő csak a vásárlás helyét jelentő értékesítési ponton állhat el a vásárlástól, függetlenül attól, hogy a webáruház regisztrált ügyfeleként ezt az e-matricát jelen Általános Feltételek 7. pontja szerint hozzáadta-e később saját felhasználói fiókjához. Ebben az esetben a vételár visszafizetésének feltételeit és módját a viszonteladó szabja meg.

9.4    A kérelem webáruházon keresztül történő benyújtása során az ügyfél az alábbi adatokat köteles megadni:

 • a természetes személy neve, vagy cégnév és adószám, postai cím, lakóhely vagy székhely szerinti ország;
 • az elállás tárgyát képező e-matrica ID azonosítója;
 • az elállás tárgyát képező e-matrica megvásárlását igazoló számla száma;
 • a jármű rendszáma és nyilvántartásba vételének országa, amelyre az elállás tárgyát képező e-matricát vette;
 • a bank neve és címe, folyószámlája száma (IBAN), ahová a vételár visszautalását kéri, és a bank BIC (SWIFT) kódja;
 • elérhetőségek (telefonszám, e-mail cím) a vételár könnyebb és gyorsabb visszautalása érdekében (opcionális).

Az ügyfél kérelméhez köteles mellékelni az elállás tárgyát képező e-matrica megvásárlását igazoló számlát vagy annak másolatát.

9.5    Ha a vásárlástól való elállás iránti kérelem jogos, akkor a DARS a kérelemnek való helyt adás napjától számított 14 napon belül visszautalja a vételárat az ügyfél által megadott számlaszámra. 

9.6    A DARS semmilyen felelősséget nem vállal az ügyfél beírt banki adatainak helyességéért. Ha az ügyfél az e-matrica vásárlásától való elállás során hibás számlaszámot ad meg, akkor az ennek következményeként a vételár visszatérítése során keletkező összes költség őt terheli.

9.7    Ha az e-matrica már érvénybe lépett, akkor nem lehet elállni vásárlásától.

10.    Az e-matrica érvényességi idejének kezdetére vagy lejártára való emlékeztetők beállítása

10.1    A webáruház regisztrált ügyfelei a felhasználói fiókjukban lévő bármelyik e-matricára beállíthatnak az e-matrica érvényességi idejének kezdetére és/vagy lejártára vonatkozó emlékeztetőt.

10.2    Az emlékeztetők kézbesítése két módon lehetséges: e-mailben és/vagy SMS üzenetben a megadott telefonszámra.

10.3    Emlékeztető minden e-matricára külön-külön beállítható és bármilyen e-mail címre és/vagy telefonszámra kézbesíthető.

10.4    Minden emlékeztető esetében meg lehet jelölni, hogy tetszőleges intervallumban, egyszer, kétszer vagy háromszor kézbesítsék. Ha az ügyfél nem határozza meg az emlékeztetők számát és kézbesítési intervallumát, akkor azokat az alapbeállítás szerint kézbesítjük. Az e-matrica érvényességének kezdőnapja esetén ez: az érvényesség kezdőnapja, három (3) nappal az e-matrica érvénybelépése előtt és hat (6) nappal az e-matrica érvénybelépése előtt. Az e-matrica érvényességének lejárta esetén ez: a lejárat napja, három (3) nappal az e-matrica lejárta előtt és hat (6) nappal az e-matrica lejárta előtt.

10.5    A szlovéniai előhívó számot (+386) tartalmazó telefonszámokra SMS üzenetben küldött emlékeztetők szövege szlovén nyelvű, míg az összes többi angol nyelvű.

10.6    Az e-matrica érvényességének kezdetére vonatkozó emlékeztető az ügyfelet értesíti az e-matrica érvényesége kezdőnapjáról, tehát arról, hogy az ügyfél az e-matricához rendelt rendszámú járművel mikortól használhatja az autópályákat és gyorsforgalmi utakat.

10.7    Az e-matrica érvényességének lejáratára vonatkozó emlékeztető az ügyfelet értesíti az e-matrica érvényességének utolsó napjáról, illetve arról, hogy meddig használhatóak az autópályák és gyorsforgalmi utak az e-matricához rendelt rendszámú járművel.

10.8    Az emlékeztetők csupán tájékoztató jellegűek és az ügyfelet semmiképp se kötelezik új e-matrica vásárlására, ugyanakkor az e-matrica érvényességének lejáratára vonatkozó emlékeztető figyelmezteti, mikor kell új e-matricát vennie a díjköteles utaknak az e-matricához rendelt rendszámú járművel való további használatához. A szolgáltatás díjmentes.

11.    A járművek kezelése (Járműveim)

11.1    A regisztrált ügyfelek részére rendelkezésre áll a Járműveim menüpont, ahová az ügyfelek beírhatják járműveik rendszámát és az új e-matricák későbbi megvásárlása érdekében különböző csoportokba rendezhetik őket, összekapcsolhatják őket a meglévő e-matricákkal vagy áttekinthetik benne járműparkjukat.

11.2    A Járműveim menüpont célja elsősorban az, hogy a nagyobb járműparkkal rendelkező ügyfeleknek megkönnyítse járműveik áttekintését. A menüpont célja, hogy jobb felhasználói élményt nyújtson az https://evinjeta.dars.si portál, illetve a webáruház használata során.

11.3    A listához korlátozás nélkül hozzáadhatók és törölhetők onnan járművek, valamint egyes adataik akkor is módosíthatók, ha már rendelkeznek e-matricával.

11.4    A járművek listához való hozzáadása vagy onnan való törlése, illetve az adatok módosítása semmiképpen sem befolyásolja a megvásárolt e-matricák érvényességét vagy az adott e-matrica egyéb adatait.

12.    Az e-matricákba való betekintés jogának átruházása

12.1    Jelen Általános Feltételek 7. pontja alapján a webáruház regisztrált ügyfele a felhasználói fiókjához hozzáadott e-matricába való betekintés jogát bármikor átruházhatja a webáruház egy másik regisztrált felhasználójára.

12.2    Az e-matricába való betekintés jogát a webáruház egy másik regisztrált felhasználójára ruházni kívánó ügyfélnek meg kell adnia e felhasználó e-mail címét, amelyre biztonságos linket küldünk az átruházás megerősítéséhez. A megerősítés után az átruházott e-matrica hozzá lesz adva felhasználói fiókjához, a betekintés jogát átruházó ügyfél pedig e-mailben értesítést kap a sikeres átruházásról.

12.3    Az e-matricába való betekintés jogának a webáruház egy másik regisztrált felhasználójára történt átruházásával a jelen Általános Feltételek rendelkezései alapján az e-matrica kezelésének kizárólagos joga is átkerül hozzá. Ennek következtében a másik regisztrált felhasználó az átruházott e-matrica összes adatába betekinthet. E művelet nem vonható vissza.

12.4    Az e-matricákba való betekintés jogát csak e jog aktuális birtokosa ruházhatja át újra az eredeti birtokosára.

12.5    Az e-matricába való betekintés jogának átruházása semmilyen hatással nincs annak érvényességére, az e-matricához tartozó jármű díjkategóriájára vagy rendszámára, vagy bármilyen más adatára.

13.    Az e-matrica díja arányos részének visszaigénylése

13.1    Ha az éves vagy féléves e-matrica érvényességének lejárta előtt az e-matricához rendelt rendszámú járművet törlik a járműnyilvántartásból, vagy a rendszámot ellopták, megsemmisült, illetve elvesztett, akkor a jármű tulajdonosa a díjköteles utak kezelőjétől visszaigényelheti az éves vagy féléves e-matrica díjának a jármű járműnyilvántartásból való törlésének, illetve egy új rendszámtábla átvételének napjától az e-matrica lejárta napjáig terjedő időszakra eső részét.

Egyedi rendszám tulajdonosa akkor jogosult az éves vagy féléves e-matrica arányos részének visszaigénylésére, ha az egyedi rendszámmal ellátott új jármű másik díjkategóriába tartozik.

13.2    Az e-matrica díja arányos részének visszaigénylése iránti kérelem csak a DARS-hoz nyújtható be. A kérelmet a regisztrált ügyfelek a webáruházban lévő felhasználói fiókjukon keresztül, illetve írásban nyújthatják be, vagy szóban jegyzőkönyvbe mondhatják a DARS bármely értékesítési pontján munkaidőben, illetve beküldhetik postán a Dars, d. d., Dunajska 7, 1000 Ljubljana, Szlovénia, címre.

13.3    Az e-matrica díja arányos részének visszaigénylése iránti kérelemben az ügyfélnek az alábbi adatokat kell megadnia:

 • a természetes személy neve, vagy cégnév és adószám/közösségi adószám, postai cím, lakóhely vagy székhely szerinti ország;
 • a vételár arányos részének visszaigénylése tárgyát képező e-matrica ID azonosítója; 
 • a jármű rendszáma és nyilvántartásba vételének országa, melyre a vételár arányos részének visszaigénylése tárgyát képező e-matricát vette;
 • a bank neve és címe, a folyószámla száma, ahová az e-matrica díja arányos részének visszautalását kéri, és a bank BIC (SWIFT) kódja; 
 • elérhetőségek (telefonszám, e-mail cím) a vételár arányos részének könnyebb és gyorsabb visszautalása érdekében (opcionális).

Az ügyfél kérelméhez köteles mellékelni a vételár arányos részének visszaigénylése tárgyát képező e-matrica megvásárlását igazoló számla másolatát. 

A kérelem webáruházon keresztül történő benyújtása esetén az ügyfél köteles a vételár arányos részének visszaigénylése tárgyát képező e-matrica megvásárlását igazoló számla számát és kiadóját is feltüntetni. A számla másolatát is kötelező mellékelni, mivel ellenkező esetben a kérelem nem nyújtható be a leírt módon.

13.4    Az éves vagy féléves e-matrica díja arányos részének visszaigénylését az ügyfél legkésőbb a jármű nyilvántartásból való törlésének, illetve az új, de más rendszámot tartalmazó rendszámtábla kiadásának napjától, vagy az egyedi rendszámmal rendelkező új jármű bejegyzésének napjától számított 30 napon belül kérelmezheti. Ha az ügyfél kérelmét nem nyújtja be határidőben, akkor kérelme elutasításra kerül.

13.5    Az e-matrica díja arányos része visszatérítése iránti kérelem elbírálásáért a DARS 6 EUR (+ áfa) összegű kezelési díjra jogosult. A kezelési díj akkor kerül felszámításra, ha a DARS az e-matrica díja arányos részének visszaigénylése iránti kérelemnek részben vagy teljes egészében helyt ad. Ebben az esetben az e-matrica díja arányos részének a díjköteles utak kezelője kezelési díjával csökkentett összegét utalják vissza az ügyfél bankszámlájára. Ha a kezelési díj összege meghaladja az e-matrica díjának arányos részét, akkor az e-matrica díja arányos részének visszafizetése és a kezelési díj felszámítása nem történik meg, hanem az e-matrica érvényessége lejártáig érvényben marad.

13.6    Ha az ügyfél kérelmét a webáruházban lévő felhasználói fiókján keresztül nyújtotta be, akkor - ha a DARS teljes egészében helyt ad kérelmének - az e-matrica díja arányos részéről szóló tájékoztatást, a jóváírást, valamint a kérelem elbírálási díjáról szóló számlát is felhasználói fiókjában kapja meg, amiről e-mailben kap értesítést. 

Ha az ügyfél kérelmét postán vagy a DARS egyik értékesítési pontján nyújtotta be, és kérelmében feltüntette e-mail címét, akkor - ha a DARS teljes egészében helyt ad kérelmének - az e-matrica díja arányos részéről szóló tájékoztatást, a jóváírást, valamint a kérelem elbírálási díjáról szóló számlát elektronikus formában (PDF dokumentum) küldik meg e-mail címére. A DARS ugyanígy jár el akkor is, ha az ügyfél kérelmét e-mailben az evinjeta@dars.si címre küldte be.

Egyéb esetekben a vételár arányos részéről szóló tájékoztatást, a jóváírást, valamint a kérelem elbírálási díjáról szóló számlát postai úton, az ügyfél címére kézbesítik.

13.7    A kérelem benyújtásának módjától függetlenül az általános közigazgatási eljárásról szóló törvény alapján az eljárás során a DARS ajánlott postai küldeményben elküldi az ügyfélnek az összes hivatalos dokumentumot, ha azok kézhezvételének napjától számítják a határidőt. Ugyanakkor a regisztrált ügyfeleknek az okmányok a webáruházban lévő felhasználói fiókjukban is rendelkezésére állnak.

13.8    Ha a DARS részben vagy teljes egészében helyt adott az ügyfél kérelmének, és ő pontosan adta meg banki adatait, akkor a visszafizetendő összeg legkésőbb a kérelemnek való részben vagy teljes egészében történt helyt adás napjától számított 30 napon belül visszautalásra kerül.

13.9   A DARS semmilyen felelősséget nem vállal azért, ha az e-matrica díja arányos részének átutalása során az ügyfél által hibásan megadott bankszámla adatok miatt az összeg más személy számlájára kerül. Ennek következményei teljes egészében az ügyfelet terhelik.

13.10    Az https://evinjeta.dars.si portálon a felhasználók rendelkezésére áll egy tájékoztató jellegű kalkulátor, amely az ügyfél által beírt adatok alapján kiszámítja az e-matrica vételárának visszaigényelhető részét. Az összeg kiszámítása csupán informatív jellegű és az https://evinjeta.dars.si portál felhasználója által a kalkulátorba bevitt adatokon alapszik. Ha az ügyfél érvényesíteni kívánja az e-matrica díja arányos részének visszaigényléséhez való jogát, és a díjköteles utak kezelője helyt ad kérelmének, akkor a kérelem elbírálása során megállapított összeg különbözhet ettől a számítástól, ha az eljárás során eltérő tényállás kerül megállapításra.

14.    Útdíjfizetési mentesség

14.1   Az útdíjfizetés alól kizárólag az alábbi járművek, illetve szállítások mentesülnek:

 • a megkülönböztető jelzés használatára jogosult járművek és kísérőjárművek, beleértve a kíséretükben lévő járműveket is, 
 • a Szlovén Honvédség katonai járművei, 
 • azok a külföldi katonai járművek, melyek nemzetközi szerződések alapján honvédelmi feladatokat, nemzetközi békefenntartói, valamint egyéb védelmi és biztonsági feladatokat látnak el,
 • a békében vagy háborúban természeti és más csapások vagy fegyveres konfliktusok által érintett területekre humanitárius segélyt szállító járművek,
 • a díjköteles autópályák kezelője által üzemben tartott, a kezelt útszakaszon karbantartási munkálatokat és útdíjszedési tevékenységet végző járművek.

14.2    Az útdíjfizetési mentességre jogosult szállító járműveket nem kell ellátni e-matricával, de a díjköteles utak használata előtt regisztrálni kell őket az e-matrica rendszerbe.

E járművek e-matrica rendszerbe történő regisztrációját az ügyfél önállóan is elvégezheti, ha a webáruház felhasználójaként regisztrál.

A járművek e-matrica rendszerbe történt regisztrációja után az ügyfélnek be kell nyújtania egy útdíjfizetési mentesség iránti kérelmet, melyen fel kell tüntetnie az útdíjfizetési mentesség indokát. Mellékelnie kell az érintett jármű útdíjfizetési mentesség iránti kérelme elbírálásához szükséges összes igazolást, és meg kell adnia minden szükséges adatot (szállítás időpontja, tervezett útvonal stb.).

14.3    Kérelme elbírálásának eredményéről az ügyfél e-mailben kap értesítést, és az útdíjfizetési mentesség iránti kérelme elfogadásáról, illetve elutasításáról szóló határozat felhasználói fiókjában lesz elérhető.

14.4    Az útdíjfizetési mentesség iránti kérelem írásban is benyújtható, vagy szóban jegyzőkönyvbe mondható a DARS bármely értékesítési pontján munkaidőben, illetve beküldhető postai úton a Dars, d. d., Dunajska 7, 1000 Ljubljana, Szlovénia, címre. Ha az ügyfél kérelmében megadja e-mail címét, akkor kérelme elbírálásának eredményéről e-mailben kap értesítést.

14.5    Ha az útdíjfizetési mentesség érvényességi idejének kezdete előtt vagy alatt a díjfizetés alól mentesülő járműre vagy szállításra vonatkozó bármilyen adat vagy tény módosul, akkor az útdíjfizetési mentességre jogosult ügyfél erről köteles a DARS-ot haladéktalanul értesíteni. Az értesítést a webáruházban lévő felhasználói fiókján keresztül az occn@dars.si e-mail címre vagy postai úton a Dars d.d., Dunajska 7, 1000 Ljubljana, Szlovénia, címre kell elküldeni.

15.    A kérelmek benyújtása

15.1    A regisztrált ügyfelek a webáruházon keresztül különböző kérelmeket, kérdéseket és javaslatokat nyújthatnak be.

15.2    A kérelmek különböző kategóriákra vannak osztva, melyek közül az ügyfél választhat. A kategóriák az alábbiak: az e-matrica díja arányos részének visszaigénylése iránti kérelem (lásd a 13. pontot), az e-matrica vásárlásától való elállás (lásd a 9. pontot), útdíjfizetési mentesség iránti kérelem (lásd a 14. pontot), pótszámla kiadása iránti kérelem, áfafizetés alóli mentesítés iránti kérelem, valamint általános kérdések.

15.3    A kérelem benyújtása során a kérelmező pontosan meghatározhatja, hogy kérelme melyik e-matricára vagy kiadott számlára vonatkozik. A kérelem tárgyának pontos meghatározása és leírása csökkenti az elbírálás idejét és biztosítja, hogy az ügyfél gyorsabban kapjon rá választ.

15.4    A benyújtás megerősítése után a kérelmet továbbítják a DARS illetékes osztályához elbírálásra. A kérelem sikeres benyújtásáról az ügyfelet e-mailben értesítik.

15.5    Az általános közigazgatási eljárásról szóló törvény rendelkezései alapján elbírált kérelmeket a DARS az előírt határidőn belül elbírálja, az összes többi kérelemről pedig a teljes dokumentáció kézhezvételétől számított legrövidebb határidőn belül dönt.

15.6    A kérelem státusza az ügyfelek webáruházban lévő felhasználói fiókjában nyomon követhető. A kérelem státuszáról szóló tájékoztatás csupán informatív jellegű.

16.    Sütik

16.1    A https://evinjeta.dars.si honlap sütiket használ. A sütik apró szövegfájlok, melyeket a honlapunkon történő látogatása során számítógépén vagy mobilkészülékén elhelyezünk. Ennek eredményeképpen az https://evinjeta.dars.si honlapra való legközelebbi látogatása alkalmával fel tudjuk Önt ismerni és a sütik segítségével javítani tudjuk a honlap működését és használatát. A sütik nem tartalmaznak személyes adatokat, illetve olyan információkat, melyek alapján Ön azonosítható lenne. A saját sütiket nem továbbítjuk harmadik személyek részére.

16.2    A https://evinjeta.dars.si honlap az alábbi sütiket használja:

ForrásA süti neveRendeltetéseIdőtartama
Drupal SESS<hash>Információkat tárol a bejelentkezett felhasználóról.24 nap
Drupal cookie-agreed Megmutatja, hogy a felhasználó hozzájárult-e a sütik használatához vagy sem.100 nap
Drupal cookie-agreed-version Tárolja a felhasználónak a sütik használatához való hozzájárulásáról, illetve hozzá nem járulásáról szóló süti egy változatát.100 nap
Google analytics gid  Információkat gyűjt a honlap használatának statisztikájáról (látogatások száma, látogatott aloldalak stb.)1 nap
E-matrica rendszerSc59AccessToken Autorizációs süti a bejelentkezett felhasználó számára.Az alkalmazás konfiguráció-jának megfelelően.
E-matrica rendszerxsrf-token-sc59 Megakadályozza a honlap tartalmának jogosulatlan beállítását (ú.n. Cross-Site-Request-Forgery). Semmilyen adatot nem tartalmaz a felhasználóról.Ülés időtartama
E-matrica rendszercookieconsent_status  A sütik használatának megerősítése.100 nap

 

16.3    Amikor Ön először látogatja meg az https://evinjeta.dars.si honlapot, akkor az oldal alsó részén lévő feliratban figyelmeztetjük, hogy a jobb működés érdekében a honlap sütiket használ, s egyúttal megkérdezzük, hogy hozzájárul-e a sütik használatához vagy sem.

16.4    Mégha Ön engedélyezte is a sütik használatát, később a keresője beállításaiban a sütiket teljesen ki is törölheti, illetve letilthatja. Ennek útmutatója a kereső Súgó (help) menüpontjában található. A sütik teljes kikapcsolása esetén megtörténhet, hogy az https://evinjeta.dars.si honlapon néhány funkció nem fog működni.

17.    A személyes adatok védelme

A Szlovén Köztársaság Autópálya-Kezelő Részvénytársasága, Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje, az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak (EU) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 2016. április 27-én kelt 2016/679 rendelete alapján információkat szolgáltat a személyes adatok webáruház használata során történő kezeléséről.

Adatkezelő:Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji (a Szlovén Köztársaság Autópálya-Kezelő Részvénytársasága), Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje, Szlovénia
A személyes adatok védelméért felelős meghatalmazott személy elérhetősége:

Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, 
d. d., Dunajska cesta 7, 1000 Ljubljana

E-mail: dpo@dars.si

A személyes adatok kezelésének célja:
 • Az e-matrica rendszer felhasználóinak regisztrálása,
 • egy bizonyos típusú (érvényességi idejű), meghatározott díjkategóriájú e-matrica vásárlása egy meghatározott rendszámú járműre/járművekre, az érvényesség kezdőnapjának megjelölésével:
  • bankkártyával vagy hitelkártyával történő azonnali fizetéssel, vagy
  • ajánlattétel alapján banki átutalással,
 • értesítés megrendelése az e-matrica érvényességi időszakának kezdő- és zárónapjáról,
 • az e-matrica díja arányos részének visszaigénylése iránti kérelmek benyújtása,
 • az e-matrica vásárlásától való elállás iránti kérelmek benyújtása,
 • az e-matrica másik felhasználóra vagy másik felhasználóról való átruházása iránti kérelmek benyújtása,
 • a felhasználói adatok (pl. cím vagy elérhetőség) módosítása.
A személyes adatok kezelésében érintett személyek köre:Az https://evinjeta.dars.si honlap felhasználói, illetve látogatói, valamint a rendszerbe regisztrált felhasználók.
A személyes adatok kezelésének jogalapja:
 • az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja és 7. cikke (az érintett személyes hozzájárulása);
 • az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete 6. cikke (1) bekezdésének b) pontja (az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges);
 • az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete 6. cikke (1) bekezdésének c) pontja (az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges);
 • Az útdíjszedésről szóló törvény 46. cikkelye (2) bekezdésének 3. pontja (milyen adatokat lehet nyilvántartásban kezelni).
A személyes adatok felhasználói vagy felhasználóinak kategóriái, ha léteznek:
 • Szerződéses adatfeldolgozó a szerver karbantartása céljából;
 • szerződéses adatfeldolgozó az alkalmazások karbantartása céljából;
 • szerződéses adatfeldolgozó a honlap karbantartása céljából;
 • szerződéses adatfeldolgozó az e-matricák értékesítése céljából.
A személyes adatok tárolásának időtartama, vagy - ha ez nem lehetséges - ezen időtartam meghatározásának szempontjai:Az elektromos matricák érvényességi idejének lejártától számított két év.
A webáruházban történt vásárlást lebonyolító berendezés IP címe az elektronikus matrica értékesítésétől számított 30 napon belül törlődik.
Tájékoztatás az érintett azon jogáról, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett adathordozhatósághoz való jogáról:Az adatkezelőhöz benyújtott írásbeli kérelemében kérelmezheti a személyes adataihoz való hozzáférést, azok kiegészítését, helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, 
vagy tiltakozhat azok kezelése ellen.
Tájékoztatás a személyes adatok harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbításáról:Az adatok nem továbbíthatók harmadik országba vagy nemzetközi szervezetekhez.
Tájékoztatás az automatizált döntéshozatal tényéről, ideértve a profilalkotást is:Nem történik automatizált döntéshozatal és/vagy profilalkotás.
Tájékoztatás a felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jogról:Panasz nyújtható be írásban az Információs meghatalmazottnál az alábbi címen: Dunajska 22, 1000 Ljubljana, Szlovénia, vagy e-mailben: gp.ip@ip-rs.si

 

Személyes adatainak kezelője a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat kizárólag az útdíjfizetés céljából (a fenti táblázatban pontosabban megjelölt célok érdekében) kezeli, és a törvényben előírt határidőig, illetve a hozzájárulás visszavonásáig tárolja őket. Kérjük, hogy az adataihoz való hozzáféréshez, azok helyesbítéséhez, kezelésének korlátozásához, a kezelésük elleni tiltakozáshoz, valamint az adathordozhatósághoz való jogának érvényesítése érdekében, ill. esetleges panaszával forduljon hozzánk a jelen Általános Feltételek 19. pontjában felsorolt elérhetőségeken.

Személyes adataidnak a DARS d. d. általi kezeléséről további információt olvashat a DARS d.d. Adatvédelmi politikájában itt.

18.    Elérhetőség

18.1    Az https://evinjeta.dars.si portál látogatói és a webáruház felhasználói esetleges problémáikkal vagy kérdéseikkel az Útdíjfizetési telefonos ügyfélszolgálathoz fordulhatnak, amely állandóan rendelkezésükre áll. Az ügyfélszolgálat az év minden napján napi 24 órában elérhető a +386 (01) 518 8 350 telefonszámon és az evinjeta@dars.si e-mail címen. Erre az e-mail címre üzenet is küldhető az https://evinjeta.dars.si honlapon lévő kapcsolattartó űrlapon keresztül.

18.2    Ha az ügyfél telefonhívásakor az Útdíjfizetési telefonos ügyfélszolgálat minden operátora foglalt, akkor az ügyfél hívását várakoztatják, és az ügyfelet értesítik arról, hogy hányadik hívóként várakozik az operátorra.

18.3    Az evinjeta@dars.si e-mail címre küldött e-mailre a DARS legkésőbb két (2) munkanapon belül válaszol.
 

Adatvédelmi irányelvek