Nadzor nad uporabo e-vinjete

Az e-matrica használata feletti felügyelet

Az e-matricák szabályos használata feletti felügyeletet a Szlovén Köztársaság Autópálya Kezelője (DARS), a Szlovén Köztársaság Pénzügyi Hivatala és a Rendőrség gyakorolja. A díjköteles utak kezelője az e-matricák ellenőrzését az autópálya-hálózaton, felügyeleti pontokon és díjellenőrző autókra telepített kamerákkal végzi.

Miután a rendszer ellenőrizte az e-matricával rendelkező járművet és azt szabályosnak találta, azonnal törli ezt az adatot és a díjköteles út használatáról semmilyen nyom nem marad a rendszerben. Ha szabálytalan úthasználatot észlel, akkor az adat megőrződik a rendszerben a szabálysértési eljárás lezárásáig.

Az autópályák és gyorsforgalmi utak érvényes e-matrica nélkül történő használata az útdíjszedésről szóló törvény alapján szabálysértésnek minősül, ami 300 EUR összegű bírsággal büntetendő. 500 EUR bírság szabható ki, ha a díjfizetésre kötelezett ügyfél egy jármű érvényes e-matricához rendelt rendszámtábláját jogtalanul áthelyezi egy másik járműre, vagy egy olyan járműre, amely nem ugyanabba a díjkategóriába tartozik, mint az, amelyről a rendszámtáblát leszerelték.

A díjköteles utat érvényes e-matrica nélkül használó, díjfizetésre kötelezett ügyfélnek a szabálysértési eljárás lefolytatásával egyidejűleg, a vételár kifizetése után, kiadásra kerül egy e-matrica, amely érvényességi idejének kezdete megegyezik a szabálysértés elkövetésének napjával. Olyan típusú e-matrica vagy e-matricák kerülnek kiadásra, melyek az összes megállapított szabálysértés idejére érvényesek. Ha a megállapított szabálysértések idejére több különböző típusú e-matrica adható ki, akkor olyan típusúak kerülnek kiadásra, melyek díja kedvezőbb az ügyfél számára. Ezzel egyidejűleg kiállítják a számlát az így kiadott e-matricákról az ügyfél részére, továbbá határozatot hoznak a díjköteles utak használatának az összes kibocsátott számla kiegyenlítéséig fennálló tilalmáról.

Az ügyfél az összeget köteles a számlán megjelölt határidőre kiegyenlíteni.

További információ a díjellenőrök munkájáról (Szlovén nyelvű videó)

Cestninski nadzorniki