Az e-matrica adatainak módosítása

Az e-matrica megvásárlása után módosítani, illetve korrigálni tudja néhány adatát. A korrekció lehetősége attól függ. hogy az e-matrica már érvényes-e vagy sem. A megvásárolt e-matrica típusát és díjkategóriáját ugyanakkor semmiképpen sem lehet megváltoztatni.

Az adatmódosításhoz szükség van a jármű rendszámára és a hozzá rendelt e-matrica (vásárlási bizonylatán lévő) ID azonosítójára. Minden adatmódosítást és az új adatok helyességét az ügyfél az adatok megerősítésére szolgáló formanyomtatvány aláírásával, illetve a webáruházban lévő elektronikus formanyomtatvány megerősítésével igazolja. Az adatmódosítás addig nem lép életbe, amíg ezt meg nem teszi. 

Ha az e-matricának még nem kezdődött meg az érvényességi ideje

Ha az e-matrica vásárlása során a vásárló megjelölte az érvényességi idő kezdetét - ami nem azonos a vásárlás napjával -, akkor a megjelölt érvényességi idő kezdetéig az e-matrica néhány adata módosítható. Ezalatt az idő alatt bármikor módosítható az e-matricához rendelt rendszám, valamint az érvényességi idő kezdetének dátuma is.

E módosításokat a regisztrált ügyfelek a webáruházban vagy azon az értékesítési ponton végezhetik el, ahol az e-matricát megvásárolták.

Ha az e-matrica érvényességi idejének kezdetéig módosítja a hozzárendelt rendszámot, akkor ellenőrizze, hogy az új rendszámú jármű díjkategóriája megegyezik-e az előzőével. Ellenkező esetben köteles megfelelő díjkategóriájú új e-matricát vásárolni.


Ha az e-matrica már érvényes

 

Az ügyfél által a webáruházban vásárolt és a vásárláskor azonnal érvényessé tett e-matrica adatai nem módosíthatók. Ha a vásárlás a Dars értékesítési pontján vagy egy meghatalmazott e-matrica viszonteladónál történt, akkor a vásárlástól számított 15 percen belül ki lehet javítani az esetlegesen hibásan beírt rendszámot. A korrekció csak azon az értékesítési ponton lehetséges, ahol az ügyfél az e-matricát vásárolta.

Azt ajánljuk, hogy a vásárlás megerősítése előtt mindig gondosan ellenőrizze a jármű rendszámát, amelyhez az e-matrica hozzá lesz rendelve, a jármű díjkategóriáját, az e-matrica típusát és érvényességi idejének kezdőnapját. A téves adatok szolgáltatása az útdíjszedésről szóló törvény szerint szabálysértésnek minősül, ami az elkövetett szabálysértés fajtájától függően 300 EUR, illetve 500 EUR összegű bírsággal büntetendő.

A már érvényes e-matricához rendelt rendszám korrekciója csak az e-matrica vásárlásától számított 15 percen belül lehetséges, ha az e-matricát értékesítési ponton vásárolta. Online vásárlás esetén a már érvényes e-matricák adatai nem korrigálhatók.