Az útdíjmentességre jogosult járművek

Az útdíjszedésről szóló törvény meghatároz néhány kivételt az útdíjfizetési kötelezettség alól. A törvény 9. cikke alapján útdíjmentességre jogosultak:

  • a megkülönböztető jelzés használatára jogosult járművek és a kísérőjárművek, beleértve a kíséretükben lévő járműveket is,
  • a Szlovén Honvédség katonai járművei,
  • azok a külföldi katonai járművek, melyek nemzetközi szerződések alapján honvédelmi feladatokat, nemzetközi békefenntartói, valamint egyéb védelmi és biztonsági feladatokat látnak el,
  • a békében vagy háborúban természeti és más csapások vagy fegyveres konfliktusok által sújtott területekre humanitárius segélyt szállító járművek, valamint
  • a díjköteles autópályák kezelője által üzemben tartott, a kezelt útszakaszon karbantartási feladatokat és útdíjszedési tevékenységet végző járművek.

Ez azt jelenti, hogy az ilyen járműveket nem kell ellátni e-matricával, viszont a díjköteles utak használata előtt kötelesek regisztrálni az e-matrica rendszerbe. Az eljárás lefolytatásának módját olvassa el a továbbiakban.

Az útdíjmentességhez való jogát érvényesíteni kívánó ügyfél köteles a díjköteles utak kezelőjét értesíteni a saját útdíjmentességét érintő összes változásról. 

Vozila s prednostjo

Megkülönböztető jelzés használatára jogosult járművek

A megkülönböztető jelzés használatára jogosult járművek és a kísérő járművek, beleértve a kíséretükben lévő járműveket is, a jármű nyilvántartásba vételének országától függetlenül olyan járművek, melyek a közúti közlekedés szabályainak megfelelő megkülönböztető és figyelmeztető fényjelzéssel vannak felszerelve, vagy ezen jogszabályok alapján különleges fény- és hangjelzéseket használnak sürgősségi feladataik végrehajtása során. A megkülönböztető jelzés használatára jogosult járművek e-matrica rendszerbe való regisztrációját az ilyen járműveket használó hatóság az internetes portálon keresztül (regisztráció szükséges) végzi, vagy listájukat elektronikus formában elküldi „a megkülönböztető jelzés használatára jogosult járművek, a kísérő járművek és a kíséretben lévő járművek listájának rendelkezésre bocsátása” c. formanyomtatványon az Operatív Útfelügyeleti Központ occn@dars.si e-mail címére, amely regisztrálja őket az e-matrica rendszerbe.

A Szlovén Honvédség járművei

A Szlovén Honvédség járműveinek minősülnek azon járművek, melyek a Szlovén Honvédség rendszámával rendelkeznek. E járművek e-matrica rendszerbe való regisztrációját az ilyen járműveket használó szerv az internetes portálon keresztül (regisztráció szükséges) végzi, vagy listájukat elektronikus formában elküldi „a megkülönböztető jelzés használatára jogosult járművek, a kísérő járművek és a kíséretben lévő járművek listájának rendelkezésre bocsátása” c. formanyomtatványon az Operatív Útfelügyeleti Központ occn@dars.si e-mail címére, amely regisztrálja őket az e-matrica rendszerbe.

Humanitarni prevozi

Humanitárius célú szállítmányok

A békében vagy háborúban természeti és más csapások vagy fegyveres konfliktusok által sújtott területekre humanitárius segélyt szállító járművek szintén mentesülnek az útdíjfizetés alól. A humanitárius segélyt szállító járművek részére a webáruházban elektronikusan ki kell tölteni a humanitárius segélyt szállító gépjárművek útdíjmentessége iránti kérelmet, amihez regisztráció szükséges, vagy a formanyomtatványt az előírt mellékletekkel együtt be kell küldeni az occn@dars.si e-mail címre, illetve faxon a +386 5 700 25 08 telefonszámra. Az Operatív Útfelügyeleti Központ visszaigazolása megerősíti, hogy a járműveket regisztrálták az e-matrica rendszerbe és az útdíjfizetés alóli mentesség ideje alatt díjmentesen használhatják a díjköteles utakat. Ha az Operatív Útfelügyeleti Központ a kérelmet elutasítja vagy az késedelmesen lett benyújtva, akkor a díjköteles utak használatához e járműveknek érvényes e-matricával kell rendelkezniük, illetve e járműveknek az útdíjfizetés alóli mentesség idején kívül is rendelkezniük kell érvényes e-matricával a díjköteles utak használatához.

Tuja vojaška vozila

Külföldi katonai járművek

Az útdíjfizetés alóli mentesség azokat a külföldi katonai járműveket is megilleti, melyek nemzetközi szerződések alapján honvédelmi feladatokat, nemzetközi békefenntartói, valamint egyéb védelmi és biztonsági feladatokat látnak el. Az illetékes szerv legalább 24 órával a külföldi katonai járművek díjköteles úthálózatra való belépése előtt köteles bejelenteni érkezésüket az Útfelügyelet Operatív Központjának a „Külföldi fegyveres erők járműveinek bejelentése” c. formanyomtatványnak az occn@dars.si e-mail címre való beküldésével. Az Operatív Útfelügyeleti Központ visszaigazolása megerősíti, hogy a járműveket regisztrálták az e-matrica rendszerbe és az útdíjfizetés alóli mentesség ideje alatt díjmentesen használhatják a díjköteles utakat. Ha az Operatív Útfelügyeleti Központ a kérelmet elutasítja vagy az késedelmesen lett benyújtva, akkor a díjköteles utak használatához e járműveknek rendelkezniük kell érvényes e-matricával, illetve e járműveknek az útdíjfizetés alóli mentesség idején kívül is rendelkezniük kell érvényes e-matricával a díjköteles utak használatához.

Vozila za vzdrževanje avtocest

Az útdíjköteles utak kezelője által üzemben tartott járművek

A díjköteles autópályák kezelője által üzemben tartott, a kezelt útszakaszon karbantartási feladatokat és útdíjszedési tevékenységet végző járművek szintén mentesülnek az útdíjfizetés alól. E járműveket az e-matrica rendszerbe a díjköteles utak kezelőjének erre jogosult alkalmazottja regisztrálja.