Rychle. Snadno. A s trochou štěstí i s vrácením kupní ceny.

Všichni uživatelé internetového obchodu, kteří si kdykoli v období od 5. 12. 2023 do 31. 12. 2024  v našem internetovém obchodě zakoupí roční e-známku, budou zařazeni do slosování o ceny. Sto vylosovaných obdrží na svůj bankovní účet celou částku kupní ceny e-známky. Uživatelé, kteří si v tomto období zakoupí více ročních e-známek, získají při každém nákupu jednu dodatečnou možnost zúčastnit se slosování.

Kdo se může zúčastnit?

Účastníci musí splňovat následující podmínky:

  • musí být fyzickou osobou,
  • musí být registrovaným uživatelem internetového obchodu, který udělil souhlas s účastí ve slosování o ceny,
  • nesmí být zaměstnancem ani členem dozorčího orgánu společnosti DARS,
  • nesmí se podílet na přípravě nebo realizaci tohoto slosování o ceny.
Kdy se slosování koná?

Účast v jednotlivých slosováních o ceny závisí na datu zakoupení roční e-známky. Slosování se uskuteční dne:

  • 5. dubna 2024 pro roční e-známky zakoupené v období od 5. prosince 2023 do 31. března 2024;
  • 11. července 2024 pro roční e-známky zakoupené v období od 1. dubna 2024 do 30. června 2024;
  • 4. října 2024 pro roční e-známky zakoupené v období od 1. července 2024 do 30. září 2024;
  • 3. ledna 2025 pro roční e-známky zakoupené v období od 1. října 2024 do 31. prosince 2024.

V každém jednotlivém slosování bude vylosováno 25 sériových čísel ročních e-známek, ve všech losováních bude vylosováno celkem 100 sériových čísel ročních e-známek.

Jak probíhá vrácení kupní ceny?

Po každém slosování zveřejníme na webové stránce informaci o výsledku slosování. Šťastné výherce budeme informovat rovněž e-mailem a požádáme je, aby nám poskytli údaje potřebné k vyúčtování a odvodu srážkové daně z příjmu a k vyplacení výhry. Výhercům, kteří včas poskytnou všechny potřebné informace, bude hodnota kupní ceny e-známky převedena na jejich bankovní účet do 20 dnů od slosování.

Upozorňujeme účastníky, že existuje možnost, že v důsledku získání výhry budou zařazeni do vyšší sazby daně z příjmu. S osobními údaji účastníků slosování o ceny budeme nakládat s náležitou péčí a budeme je zpracovávat výhradně za účelem, ke kterému nám dali souhlas, v souladu s platnými právními předpisy o ochraně osobních údajů.

Podrobná pravidla účasti ve slosování o ceny najdete zde.