Rambursarea părții proporționale a valorii e-vinietei

Rambursarea părții proporționale a valorii e-vinietei este posibilă numai pentru e-vinietele pentru 12 luni sau pentru 6 luni. Dacă un vehicul cu un număr de înmatriculare la care este asociată o e-vinietă pentru 12 luni sau pentru 6 luni este radiat din registrul vehiculelor înmatriculate înainte de expirarea acesteia, proprietarul sau deținătorul vehiculului poate solicita operatorului de drumuri cu taxă restituirea unei părți proporționale din e-vinieta pentru 12 luni sau pentru 6 luni din momentul în care vehiculul a fost radiat din registrul vehiculelor înmatriculate, până la data expirării e-vinietei.

Același lucru se aplică dacă, pentru un vehicul cu plăcuță de înmatriculare la care este asociată o e-vinietă, autoritatea competentă a emis o nouă plăcuță de înmatriculare cu un conținut diferit înainte de data expirării acesteia (de exemplu, din cauza furtului sau pierderii plăcuței de înmatriculare), și anume pentru perioada cuprinsă între data emiterii noilor plăcuțe de înmatriculare și data expirării valabilității e-vinietei.

Vračilo sorazmernega dela
Dacă radiați vehiculul la care este asociată e-vinieta din registrul 
vehiculelor înmatriculate, puteți solicita restituirea
 unei părți proporționale din valoarea e-vinietei.

Pentru vehiculele înmatriculate în Republica Slovenia, operatorul de drumuri cu taxă va obține din oficiu datele necesare direct prin consultarea registrului autovehiculelor înmatriculate.

Dacă vehiculul a fost înmatriculat în străinătate, solicitantul trebuie să anexeze la cererea de rambursare a unei părți proporționale din valoarea e-vinietei și o dovadă de la autoritatea competentă din țara respectivă care să ateste că vehiculul a fost radiat din registrul autovehiculelor înmatriculate și o traducere legalizată în limba slovenă a acestei dovezi.

În cazul în care dreptul de proprietate asupra vehiculului, împreună cu plăcuța de înmatriculare a vehiculului la care este asociată e-vinieta pentru 12 luni sau pentru 6 luni sunt transferate noului proprietar sau deținător al vehiculului, proprietarul sau deținătorul anterior al vehiculului nu poate exercita dreptul la rambursare. De asemenea, proprietarul sau deținătorul vehiculului nu are dreptul la rambursarea unei părți proporționale din valoarea e-vinietei pentru 12 luni sau pentru 6 luni dacă e-vinieta este asociată la o plăcuță de înmatriculare temporară a vehiculului.

Puteți solicita rambursarea unei părți proporționale din valoarea e-vinietei printr-o cerere în magazinul online, pentru care trebuie să vă înregistrați. De asemenea, puteți depune cererea la punctele de vânzare Dars (DarsGo servis-urile), sau o depuneți prin poștă completând formularul, apoi îl tipăriți și semnați și trimiteți, împreună cu o copie a facturii de achiziție a e-vinietei, la adresa Dars d.d., Dunajska 7, 1000 Ljubljana, cu precizarea „Za e-vinjeto" ("Pentru e-vinietă").

Dars are dreptul la un comision plătit de proprietarul sau deținătorul vehiculului în vederea procesării cererii de returnare a unei părți proporționale din valoarea e-vinietei pentru 12 luni sau pentru 6 luni. Proprietarului sau deținătorului vehiculului i se plătește de către operatorul de drumuri cu taxă o parte proporțională din valoarea e-vinietei pentru 12 luni sau pentru 6 luni, din care se scade comisionul de 6 EUR (cu TVA).

În cazul în care Dars aprobă cererea, clientul va primi o notificare prin e-mail sau poștă obișnuită despre suma care va fi transferată în contul său bancar. Returnarea părții proporționale a e-vinietei se va face în cel mult 30 de zile din ziua în care Dars aprobă cererea.

Cererea de rambursare a unei părți proporționale din valoarea e-vinietei trebuie depusă în cel mult 30 de zile din ziua în care vehiculul a fost radiat din registrul vehiculelor înmatriculate sau din ziua în care o nouă plăcuță de înmatriculare a fost emisă cu alt conținut. Cererea trebuie să fie însoțită de factura de achiziționare a e-vinietei pentru care solicitați rambursarea.