Condiții generale de utilizare a website-ului https://evinjeta.dars.si și a magazinului online al Companiei de Autostrăzi a Republicii Slovenia pentru achiziționarea de viniete electronice

 

Valabil de la: 01. 12. 2021

1.    DARS

1.1    Proprietarul și administratorul website-ului https://evinjeta.dars.si este Compania de autostrăzi a Republicii Slovenia (DARS). DARS este o companie înființată pe baza Legii privind Compania de autostrăzi a Republicii Slovenia (Monitorul Oficial al Republicii Slovenia, nr. 97/10 și 40/12 - ZDARS-1) și este responsabilă de construirea, întreținerea și gestionarea autostrăzilor și drumurilor expres din Republica Slovenia. Unicul fondator al companiei este Republica Slovenia.

1.2    Codul de identificare fiscală pentru TVA al companiei este SI92473717, sediul social este la adresa Cesta XIV. Divizije 4, 3000 Celje, număr de telefon 03 426 40 71, adresă de e-mail gp@dars.si. Activitatea principală a societății, conform clasificării standard a activităților, este H52.210 - Servicii suport transport terestru.

1.3    În conformitate cu Legea privind colectarea taxei de drum (Monitorul Oficial al Republicii Slovenia, nr. 24/15, 41/17, 158/20 și 159/21), DARS este operatorul de drumuri cu taxă care administrează și întreține cea mai mare parte din drumurile cu taxă obligatorie în Republica Slovenia, eliberează, în baza unei autorizații publice, viniete electronice pentru plata taxei de drum pe o anumită perioadă de utilizare a drumului cu taxă.

1.4    E-vinieta și logo-ul acesteia sunt mărci ale companiei DARS. Toate informațiile și imaginile de pe site-ul https://evinjeta.dars.si sunt supuse dreptului de autor și altor forme de protecție a proprietății intelectuale. Ele pot fi reproduse exclusiv în scopuri necomerciale, cu condiția ca toate drepturile de autor sau alte notificări menționate să fie menținute. Fiecare reproducere (copiere, reproducere, publicare, transmitere) trebuie să menționeze DARS d. d. ca sursă.

1.5    Termenii și condițiile generale determină funcționarea magazinului online DARS, drepturile și obligațiile utilizatorului magazinului și reglementează relația de afaceri dintre DARS și client. Condițiile generale sunt în conformitate cu Legea privind colectarea taxei de drum, Legea privind protecția consumatorilor (Monitorul Oficial al Republicii Slovenia, nr. 98/04 - text consolidat oficial, 114/06 - ZUE, 126/07, 86/09, 78/11, 38/14, 19/15, 55/17 - ZKolT și 31/18), Legea privind protecția datelor cu caracter personal (Monitorul Oficial al Republicii Slovenia, nr. 94/07 - text consolidat oficial și 177/20), Regulamentul general (UE) privind protecția datelor 2016/679 din 27.04.2016, Legea comunicațiilor electronice (Monitorul Oficial al Republicii Slovenia, nr. 109/12, 110/13, 40/14 - ZIN-B, 54/14 - Deciziile Curții Constituționale 81/15 și 40/17), Legea privind procedura administrativă generală (Monitorul Oficial al Republicii Slovenia, nr. 24/06 - text consolidat oficial, 105/06 - ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13 și 175/20 - ZIUOPDVE) și Legea generală privind colectarea taxei de drum (Monitorul Oficial al Republicii Slovenia, nr. 178/21).

2.    Vinieta electronică (în continuare e-vinieta)

2.1    Obligația de a plăti taxă în perceperea taxei de drum în raport cu o anumită perioadă de utilizare a drumurilor cu taxă ia naștere odată cu intrarea pe drumul cu taxă a unui vehicul de până la 3.500 kg masă totală maximă autorizată. Taxa este plătită de plătitorul de taxă prin achiziționarea unei e-viniete pentru clasa de taxare corespunzătoare înainte de a intra pe drumul cu taxă.

2.2    E-vinieta este un drept limitat în timp de a folosi drumul cu taxă asociat la numărul de înmatriculare și țara unde este înmatriculat vehiculul cu masă totală maximă autorizată care nu depășește 3.500 kg, indiferent de masa totală maximă autorizată a remorcii.

2.3    E-vinietele sunt emise pentru diferite clase de taxare și pentru douăsprezece luni consecutive (e-vinieta pentru 12 luni), șase luni consecutive (e-vinieta pentru 6 luni), o lună (e-vinieta pentru 30 de zile) sau șapte zile consecutive (e-vinieta pentru 7 zile).

2.4    E-vinietele pentru 12 luni, pentru 6 luni sau pentru 7 zile pot fi utilizate pentru vehiculele cu două roți, iar e-vinietele pentru 12 luni, pentru 30 de zile sau pentru 7 zile pentru autovehiculele cu patru roți.

2.5    E-vinieta poate fi achiziționată prin intermediul magazinului online DARS pe website-ul https://evinjeta.dars.si , la punctele de vânzare DARS și la punctele de vânzare ale partenerilor de vânzări autorizați.

3.    Magazinul online și achiziționarea online

3.1    De la 1 decembrie 2021, magazinul online Dars este disponibil în limbile slovenă, engleză, germană, italiană și croată, iar de la 1 ianuarie 2022 și în limbile maghiară, poloneză, cehă, slovacă, română și rusă.

3.2    E-vinietele pot fi achiziționate online exclusiv prin intermediul magazinului online Dars, indiferent de țara în care clientul efectuează achiziția.

3.3    E-vinieta poate fi achiziționată în magazinul online prin plata imediată cu card de debit sau credit, portofel electronic, serviciul PayPal, sau prin plata conform ofertei care are o valabilitate limitată. Mijloacele de plată valabile sunt publicate în locul corespunzător pe site-ul https://evinjeta.dars.si.

3.4    În cazul unei achiziții cu plată imediată, se poate stabili și valabilitatea imediată a e-vinietei achiziționate în acest fel. La achiziționarea prin transfer bancar, prima dată posibilă de intrare în vigoare a fiecărei e-viniete este de patru (4) zile lucrătoare de la data ofertei.

3.5    Achiziționarea unei e-viniete în magazinul online este posibilă doar cu euro.

3.6    Achiziționarea unei e-viniete în magazinul online nu necesită înregistrare, dar clientul trebuie să aibă și să furnizeze DARS o adresă de e-mail validă și să confirme intenția de a achiziționa e-vinieta prin linkul pe care DARS îl trimite automat la adresa de e-mail introdusă. În cazul descris, DARS are nevoie de adresa de e-mail a clientului exclusiv pentru a-i trimite clientului factura de achiziție și chitanța de achiziție a e-vinietei în format electronic.

3.7    În procesul de achiziție a unei e-viniete, clientul trebuie să determine mai întâi clasa de taxare a vehiculului pentru care dorește să achiziționeze e-vinieta, să selecteze tipul de e-vinietă (7 zile, 30 de zile, 12 luni, 6 luni) și să stabilească data la care începe valabilitatea acesteia. Urmează introducerea țării unde este înmatriculat și a numărului de înmatriculare al vehiculului pentru care clientul va achiziționa e-vinieta. Numărul de înmatriculare al vehiculului trebuie introdus de două ori pentru ca posibilitatea de eroare în validarea datelor să fie cât mai mică.

3.8    Valabilitatea e-vinietei poate fi determinată pentru oricare din următoarele 30 de zile de la data achiziționării.

3.9    Înainte de finalizarea procesului de achiziție (plată), procedura poate fi repetată pentru până la 500 de e-viniete într-o singură achiziție. Fiecare e-vinietă selectată este adăugată în coșul de cumpărături, iar plata se face pentru toate e-vinietele în același timp.

3.10    În cazul în care există deja o e-vinietă valabilă pentru numărul de înmatriculare și perioada de valabilitate selectate, sistemul avertizează clientul, dar la cererea clientului, o altă e-vinietă poate fi achiziționată mai departe fără restricții suplimentare.

3.11    Clientul este singurul responsabil pentru acuratețea datelor introduse. În cazul datelor incorecte, DARS nu își asumă nicio responsabilitate pentru consecințele care apar în condițiile legii din cauza introducerii și confirmării datelor incorecte.

4.    Înregistrarea în magazinul online

4.1    Înregistrarea clientului este necesară pentru a utiliza funcționalitățile suplimentare ale magazinului online. La înregistrare, numele și prenumele cumpărătorului sunt informații obligatorii pentru persoanele fizice, iar optional clientul poate preciza și adresa de domiciliu. Pentru persoanele juridice și persoane fizice autorizate sau individuale care desfășoară a activitate pentru înregistrare sunt necesare datele privind numele, respectiv denumirea clientului, numărul de înregistrare, codul fiscal sau codul de TVA, dacă clientul este plătitor de TVA, și adresa clientului.

4.2    Un client înregistrat își poate actualiza în orice moment datele cu care s-a înregistrat în profilul său.

4.3    Achiziționarea unei e-viniete în cazul în care este vorba de client înregistrat se desfășoară în același mod ca și pentru clienții neînregistrați, pașii fiind descriși la punctul 3 al acestor termeni și condiții generale.

4.4    Dars d. d. va colecta, stoca și prelucra în alt mod datele personale ale utilizatorilor exclusiv pentru nevoile de furnizare a serviciilor electronice ale magazinului online oferite de site-ul https://evinjeta.dars.si, pentru a îmbunătăți utilizarea site-ului și în scopul/scopurile pentru care utilizatorii site-ului și-au dat acordul. Acest lucru este prezentat mai detaliat în punctul 18 din aceste Condiții Generale și în Politica de confidențialitate, care este disponibilă aici.

5.    Plata, mijloacele de plata si emiterea de facturi si chitanțe pentru achiziționarea e-vinietei

5.1    După finalizarea selecției de e-viniete, clientul trebuie să stabilească ce mijloc de plată va fi folosit pentru a efectua achiziția. Achiziția este posibilă cu următoarele mijloace de plată:

 • card de debit sau de credit*,
 • portofel electronic*,
 • serviciul PayPal și
 • prin transfer in contul DARS conform ofertei**.

* pe site-ul https://evinjeta.dars.si este publicată lista cardurilor de credit și de debit și a portofelelor electronice cu care este posibilă achiziționarea e-vinietei
**la achizitionarea prin transfer bancar in contul DARS conform ofertei, data de începere a valabilității e-vinietei poate fi stabilită în a 4-a zile lucrătoare de la crearea ofertei.

5.2    După efectuarea plății imediate (cu card de credit sau de debit, cu portofel electronic sau serviciu PayPal), se generează o factură pentru achiziția finalizată și pentru fiecare e-vinietă individuală achiziționată de client, o chitanță a achiziției acesteia. În cazul achiziționării fără înregistrare, factura și chitanțele pentru achiziționarea e-vinietei vor fi trimise sub forma unui fișier PDF la adresa de e-mail furnizată de client în cadrul procedurii de achiziționare.

5.3    În cazul în care clientul efectuează o achiziție în calitate de client înregistrat, factura și chitanța de cumpărare a e-vinietei sunt stocate în formă electronică direct în contul său de utilizator, iar acesta primește o notificare prin e-mail că ambele documente sunt disponibile. Vizualizarea și descărcarea în format PDF sunt disponibile clienților ori de câte ori aceștia sunt conectați la contul lor de utilizator, în perioada legală stabilită pentru stocarea acestor documente.

5.4    Clienții înregistrați pot alege emiterea facturii electronice pentru achiziția lor. Dacă un client marchează o cerere de factură electronică în profilul său de utilizator și este înregistrat ca persoană fizică, acesta poate prelua factura electronică în conformitate cu eSLOG în profilul său de utilizator. Un client care este entitate juridică primește o factură electronică în conformitate cu eSLOG prin  intermediarul Bizbox și, de asemenea, o factură electronică, în conformitate cu eSLOG, poate fi descărcată și în profilul său de utilizator. În ceea ce privește posibilitatea de transfer prin Bizbox, clientul este de acord cu Termenii și condițiile generale pentru serviciile de afaceri electronice ale ZZI d.o.o. (Splošnimi pogoji poslovanja za storitve elektronskega poslovanja družbe ZZI d.o.o.)

5.5    Clientul înregistrat poate face și o achiziție conform ofertei, unde plătește e-vinietele achiziționate prin transfer bancar. În acest caz, prima dată posibilă de începere a valabilității e-vinietei este de patru (4) zile lucrătoare de la crearea ofertei.

După introducerea datelor solicitate (clasa de taxare a vehiculului, tipul e-vinietei, data de începere a valabilității e-vinietei, țara unde este înmatriculat și numărul de înmatriculare al vehiculului), clientul prin alegerea metodei de plată conform ofertei va primi la adresa sa de e-mail o ofertă care include informațiile necesare pentru efectuarea plății (sumă, detalii bancare, referință de plată, termen de plată). În ofertă este stabilit automat cel mai îndepărtat termen de plată în funcție de data intrării în vigoare a e-vinietei stabilită de client.

Atunci când operatorul de drumuri cu taxă primește plata la timp în contul bancar specificat în ofertă și o conectează la ofertă, e-vinieta devine valabilă în ziua stabilită de client în procesul de achiziție. La acel moment, se eliberează și factura și chitanța de achiziție a e-vinietei, care sunt disponibile clientului în contul său de utilizator.

În cazul în care clientul nu furnizează referința corectă la plata ofertei, e-vinietele sunt create conform ofertei numai dacă DARS, în ciuda referinței introduse greșit, conectează plata cu oferta la timp, adică până la intrarea în vigoare a e-vinietei. În caz contrar, e-vinietele nu sunt create și banii sunt returnați în contul bancar al clientului.

Suma achitată trebuie să fie egală cu suma ofertei, în caz contrar nu se vor crea e-vinietele, iar banii vor fi returnați în contul bancar al clientului. Sumele plătite de client după expirarea ofertei sunt, de asemenea, returnate în contul clientului. Pentru costurile suportate în cazul rambursării sumei plătite, DARS poate emite o factură către client și poate rambursa suma redusă corespunzător. Valoarea costurilor este determinată în Lista de prețuri DARS. (Cenik storitev DARS).

În cazul în care clientul specifică greșit suma și/sau referința de plată la plata ofertei, dacă suma este transferată într-un cont greșit sau dacă nu achită oferta la timp, DARS nu își asumă nicio responsabilitate pentru consecințele care, în conformitate cu legislația și cu acești termeni și condiții generale, apar din cauza unor informații de plată incorecte sau a întârzierii plății.

6.    Determinarea clasei de taxare a unui vehicul

6.1    Clasificarea vehiculelor pentru care se plătește taxa de drum prin e-vinietă în clase de taxare este determinată de Decretul privind drumurile cu taxă și taxele de trecere (Monitorul Oficial al Republicii Slovenia, nr. 77/16, 63/17, 14/18, 74/18, 78/19, 105/20 și 178/21). Vehiculele sunt clasificate în trei clase de taxare și anume:

 • prima clasă de taxare: vehicule cu două roți cu sau fără remorcă;
 • clasa a doua de taxare A: autorulote și vehicule cu patru roți cu înălțimea vehiculului deasupra primei axe de până la 1,30 m și masa totală maximă autorizată care nu depășește 3.500 kg, cu sau fără remorcă;
 • clasa a doua de taxare B: vehicule cu patru roți cu înălțimea vehiculului deasupra primei axe de 1,30 m sau mai mult și o masă totală maximă autorizată care nu depășește 3.500 kg, cu sau fără remorcă.

6.2    Pentru a determina a doua clasă de taxare a vehiculului pentru care clientul dorește să achiziționeze e-vinieta, utilizatorii portalului https://evinjeta.dars.si au la dispoziție o listă cu toate mărcile și modelele sau tipurile de vehicule care sunt sau au fost vândute de dealeri autorizați de vehicule din Republica Slovenia și în funcție de caracteristicile de fabricație sau pe baza măsurării preliminare a unui astfel de vehicul aparțin clasei a doua de taxare B. DARS actualizează constant lista.

6.3    Actualizările listei de vehicule măsurate sunt valabile de la data publicării fiecărui tip de vehicul în listă. Dacă pentru un astfel de vehicul a fost achiziționată o e-vinietă din clasa de taxare 2A înainte de data publicării tipului de vehicul pe listă, clientul poate folosi această e-vinietă până la expirarea acesteia, chiar dacă vehiculul aparține clasei de taxare 2B după publicarea tipului de vehicul pe listă.

6.4    Dacă o marcă, un model sau un tip individual de vehicul nu este listat, un astfel de vehicul va fi considerat ca fiind în clasa a doua de taxare A.

6.5    Înainte de fiecare achiziție a unei noi e-viniete, clientul trebuie să verifice în ce clasă de taxare este clasificat vehiculul său.

6.6    Pentru a îmbunătăți experiența utilizatorului, pe site-ul https://evinjeta.dars.si și în magazinul online este disponibil și un instrument pentru determinarea clasei de taxare a unui vehicul. Clientul selectează din listă marca, modelul și, dacă este necesar, anul de fabricație al vehiculului, iar sistemul informează în ce clasă de taxare este clasificat un astfel de vehicul. Dacă o marcă, model sau tip individual de vehicul nu se află în lista derulantă, un astfel de vehicul este clasificat în clasa a doua de taxare A.

6.7    La selectarea anumitor mărci, modele sau tipuri de vehicule, sistemul poate returna notificări suplimentare utilizând dispozitivul, descriind unele specificități privind determinarea clasei de taxare pentru marca, modelul sau tipul de vehicul selectat. Înainte de a cumpăra, clientul este obligat să respecte această notificare și să acționeze în conformitate cu ceea ce este scris în anunț.

7.    Adăugarea de e-viniete în contul de utilizator și eliminarea e-vinietelor din contul de utilizator

7.1    E-vinietele achiziționate de un client înregistrat prin intermediul magazinului online sunt adăugate automat în contul său de utilizator și pot fi gestionate de către client în conformitate cu Legea generală cu privire la taxa de drum și cu acești Termeni și condiții generale.

7.2    Clientul înregistrat poate adăuga opțional e-vinietele achiziționate prin alte canale de vânzare sau ca parte a unei achiziții anonime prin magazinul online în contul său de utilizator.

7.3    Pentru a adăuga o e-vinietă în contul său de utilizator, clientul trebuie să introducă țara unde este înmatriculat și numărul de înmatriculare al vehiculului la care este asociată e-vinieta, precum și numărul de identificare (numărul) acestei e-viniete. În caz contrar, nu este posibilă adăugarea e-vinietei în contul de utilizator.

7.4    Dacă e-vinieta este înregistrată sau adăugată în contul de utilizator al altui client, clientul poate adăuga această e-vinietă în contul său de utilizator numai cu aprobarea prealabilă a clientului anterior. Procedura este descrisă la punctul 12 al acestor termeni și condiții generale.

7.5    Urmând aceeași procedură, clientul poate în orice moment din contul său de utilizator să șteargă accesul la orice e-vinietă disponibilă în contul de utilizator. În acest caz, își pierde capacitatea de a gestiona funcții suplimentare pentru această e-vinietă.

7.6    E-vinieta ștearsă poate fi adăugată din nou de către client în contul său de utilizator în orice moment, sub rezerva condițiilor prevăzute în acest punct al termenilor și condițiilor generale.

7.7    Ștergerea unei e-viniete din contul de utilizator nu afectează în niciun fel valabilitatea acesteia sau orice alte informații despre e-vinietă.

8.    Modificări ale informațiilor cu privire la e-vinietă

8.1    În magazinul online, clienții înregistrați au posibilitatea să modifice informațiile cu privire la e-vinietă numai pentru acele e-viniete pentru care clientul a stabilit o dată de începere a valabilității care nu este aceeași cu data achiziției și nu au intrat încă în vigoare.

8.2    Pentru e-vinietele menționate la punctul 7.1, este posibilă modificarea numărului de înmatriculare al vehiculului la care este asociată e-vinieta în orice moment înainte de începerea valabilității e-vinietei și/sau modificarea datei de începere a valabilității e-vinietei. Există o restricție la modificarea datei de începere a valabilității e-vinietei și anume noua dată de începere a valabilității poate fi stabilită pentru următoarele 30 de zile de la data la care clientul face modificarea inclusiv.

8.3    Modificarea trebuie confirmată de către client în magazinul online. După confirmarea modificării, clientul primește o confirmare a modificării informațiilor despre e-vinietă în contul său de utilizator. DARS informează clientul despre aceasta prin trimiterea automată a unui e-mail la adresa de e-mail furnizată de client în procesul de înregistrare.

8.4    Prevederile acestui punct se aplică tuturor e-vinietelor pe care clientul le-a adăugat în contul său de utilizator în conformitate cu punctul anterior al acestor termeni și condiții generale.

9.    Anularea achiziționării 

9.1    În cazul în care clientul stabilește o dată de începere a valabilității e-vinietei care nu este aceeași cu data achiziției acesteia, acesta se poate retrage din contractul de vânzare în orice moment până la intrarea în vigoare a e-vinietei achiziționate și solicita rambursarea prețului achitat.

9.2    O cerere de anulare a achiziționării se depune la DARS exclusiv pentru e-vinietele achiziționate prin magazinul online sau la orice punct de vânzare DARS. Solicitarea se depune prin contul de utilizator al clientului înregistrat al magazinului online, dar poate fi depusă și în scris sau verbal cu proces-verbal la orice punct de vânzare DARS în timpul programului oficial de lucru sau prin poștă la adresa Dars, d. d., Dunajska 7, 1000 Ljubljana.

9.3    Pentru e-vinietele achiziționate de la punctele de vânzare ale distribuitorilor autorizați, anularea achiziționării este posibilă numai la punctul de vânzare unde clientul a achiziționat e-vinieta, indiferent dacă clientul înregistrat al magazinului online, ulterior, a adăugat această e-vinietă, în conformitate cu punctul 7 din acești termeni și condiții generale, la contul său de utilizator. Condițiile și modalitatea de rambursare a prețului de achiziție în acest caz sunt determinate de vânzătorul autorizat.

9.4    În procesul de depunere a unei cereri prin intermediul magazinului online, clientul trebuie să introducă sau să specifice:

 • numele și prenumele sau denumirea societății cu codul fiscal, adresa, oficiul poștal și țara de reședință sau sediul societății;
 • codul de identificare al e-vinietei care face obiectul anulării achiziționării;
 • numărul facturii pentru achiziționarea e-vinietei care face obiectul anulării achiziționării;
 • numărul de înmatriculare și țara unde este înmatriculat autovehiculul pentru care a fost achiziționată e-vinieta care face obiectul anulării achiziționării;
 • numele și adresa bancii, numărul contului bancar (IBAN) la care se va face rambursarea și codul BIC (SWIFT) al băncii;
 • opțional, date de contact (număr de telefon, adresa de e-mail) pentru efectuarea mai ușoară și mai rapidă a procedurii de rambursare.

Clientul trebuie să anexeze o factură sau o copie a facturii pentru achiziționarea e-vinietei, care face obiectul anulării achiziționării.

9.5    În cazul in care cererea de anulare a achiziționării este justificată, DARS va rambursa prețul de achiziție în contul specificat de client, în cel mult 14 zile de la data la care cererea este aprobată.

9.6    DARS nu își asumă nicio responsabilitate pentru corectitudinea datelor cu privire la contul bancar al clientului. În cazul în care clientul, în cursul procedurii de anulare a achiziționării e-vinietei transmite un cont bancar incorect, acesta acoperă toate costurile suportate ca urmare a procesului de rambursare a prețului de achiziție.

9.7    Dacă e-vinieta a intrat deja în vigoare, nu este posibilă anularea achiziționării.

10.    Setarea memento-urilor pentru data de începere sau expirare a valabilității e-vinietei

10.1    Clienții înregistrați ai magazinului online pot, pentru orice e-vinietă disponibilă în contul lor de utilizator, să determine primirea mementourilor pentru începerea și/sau expirarea valabilității e-vinietei.

10.2    Primirea mementourilor este posibilă în două moduri: prin e-mail și/sau prin SMS la numărul de telefon selectat.

10.3    Mementourile sunt setate pentru fiecare e-vinietă separat și pot fi trimise la orice adresă de e-mail și/sau număr de telefon.

10.4    Pentru fiecare memento este posibil să se specifice o singură notificare, două notificări sau trei notificări, la orice interval. În cazul în care clientul nu specifică numărul de mementouri și intervalele acestora, acestea vor fi trimise conform valorilor implicite. Pentru începerea valabilității e-vinietei, acestea sunt: data începerii valabilității, cu trei (3) zile înainte de începerea valabilității e-vinietei și cu șase (6) zile înainte de începerea valabilității e-vinietei. Pentru data de expirare a e-vinietei, acestea sunt: data de expirare, cu trei (3) zile înainte de data de expirare a e-vinietei și cu șase (6) zile înainte de data de expirare a e-vinietei.

10.5    Textul mementourilor trimise prin mesaje SMS va fi trimis la numerele de telefon cu prefix sloven (+386) în limba slovenă și la toate celelalte în limba engleză.

10.6    Memento-ul privind începerea valabilității e-vinietei informează clientul cu privire la prima zi în care devine valabilă e-vinieta, respectiv când clientul poate folosi autostrăzile și drumurile expres cu vehiculul cu numărul de înmatriculare la care este asociată e-vinieta.

10.7    Mementoul privind data de expirare a e-vignetei reamintește clientului ultima zi în care e-vinieta este încă valabilă, respectiv până când clientul mai poate folosi autostrăzile și drumurile expres cu vehiculul cu numărul de înmatriculare la care este asociată e-vinieta.

10.8    Memento-urile au doar scop informativ și clienții nu sunt în niciun fel obligați să cumpere o nouă e-vinietă, dar memento-ul le reamintește, atunci când expiră e-vinieta, faptul că achiziționarea unei noi e-viniete este necesară pentru utilizarea în continuare a drumurilor cu taxă cu vehiculul cu numărul de înmatriculare la care este asociată respectiva e-vinietă. Serviciul este gratuit.

11.    Ordonarea auvehiculelor (autovehiculele mele)

11.1    Clienții înregistrați au la dispoziție opțiunea Autovehiculele mele, în care clienții pot introduce liber numerele de înmatriculare ale vehiculelor și le pot organiza în grupuri individuale pentru achiziționarea ulterioară de noi e-viniete, conectarea cu e-vinietele existente sau doar pentru a verifica parcul auto al clientului.

11.2    Funcționalitatea opțiunii Autovehiculele mele se limitează la facilitarea verificării vehiculelor pentru clienții care operează cu un parc auto mai mare. Scopul este de a oferi o experiență de utilizator mai bună atunci când se utilizează portalul https://evinjeta.dars.si sau magazinul online.

11.3    Vehiculele pot fi adăugate și șterse din listă, iar unele dintre informațiile cu privire la acestea pot fi modificate fără restricții, chiar dacă au deja alocate e-viniete.

11.4    Adăugarea sau ștergerea unui vehicul din listă și modificarea datelor despre vehicul nu afectează în niciun fel valabilitatea e-vinietelor achiziționate sau a oricăror altor informații despre o anumită e-vinietă.

12.    Transferul dreptului de acces la e-viniete

12.1    Clientul înregistrat al magazinului online poate transfera în orice moment dreptul de a vizualiza e-vinieta pe care a adăugat-o în contul său de utilizator în conformitate cu punctul 7 din prezentele Condiții generale unui alt utilizator înregistrat al magazinului online.

12.2    Clientul care dorește să transfere dreptul de a vizualiza e-vinieta unui alt utilizator înregistrat al magazinului online trebuie să introducă adresa sa de e-mail la care va fi trimis un link securizat pentru confirmarea transferului. După confirmare, e-vinieta descărcată va fi adăugată în contul său de utilizator, iar clientul care a descărcat vizualizarea va fi informat prin e-mail despre efectuarea cu succes a descărcării.

12.3    Prin transferarea dreptului de vizualizare a e-vinietei către alt utilizator înregistrat al magazinului online, dreptul de a gestiona această e-vinietă în conformitate cu prevederile acestor termeni și condiții generale îi este transferat exclusiv acestuia. Acest lucru va permite celuilalt utilizator înregistrat să vadă toate datele de pe e-vinieta care îi va fi transferată. Această acțiune nu poate fi anulată.

12.4    Dreptul de a vizualiza e-vinieta poate fi transferat înapoi utilizatorului inițial numai de către titularul actual al acestui drept.

12.5    Transferul dreptului de a vizualiza e-vinieta nu afectează în niciun fel valabilitatea acesteia, clasa de taxare sau numărul de înmatriculare al vehiculului la care este asociată e-vinieta sau orice alte informații de pe e-vinietă.

13.    Rambursarea unei părți proporționale din valoarea e-vinietei

13.1    Dacă un vehicul cu numărul de înmatriculare la care este asociată o e-vinietă pentru 12 luni sau pentru 6 luni este radiat din registrul vehiculelor înmatriculate înainte de expirarea acesteia, sau plăcuța de înmatriculare este furată, distrusă sau pierdută, proprietarul sau deținătorul vehiculului poate solicita operatorului de drumuri cu taxă rambursarea unei părți proporționale din valoarea e-vinietei pentru 12 luni sau pentru 6 luni pentru perioada cuprinsă între data la care vehiculul a fost radiat din registrul vehiculelor înmatriculate sau a fost eliberată o nouă plăcuță de înmatriculare pentru aceasta, până la data expirării valabilității sale.

Proprietarul numerelor de înmatriculare nominale are dreptul la rambursarea unei părți proporționale din valoarea e-vinietei pentru 12 luni sau pentru 6 luni dacă noul vehicul pe care urmează să fie aplicată numerele de înmatriculare nominale este din altă clasă de taxare.

13.2    Cererea de rambursare a unei părți proporționale din valoarea e-vinietei poate fi depusă numai la DARS. Clienții înregistrați pot depune o solicitare prin intermediul contului lor de utilizator din magazinul online, dar o pot depune și în scris sau verbal cu proces-verbal la orice punct de vânzare DARS în timpul programului oficial de lucru sau prin poștă la adresa Dars, d. d. Dunajska 7, 1000 Ljubljana.

13.3    La depunerea unei cereri de rambursare a unei părți proporționale din valoarea e-vinietei, clientul trebuie să furnizeze următoarele informații:

 • numele și prenumele sau denumirea societății cu codul fiscal/ Codul de identificare fiscală pentru TVA, adresa, oficiul poștal și țara de reședință sau sediul societății;
 • codul de identificare al e-vinietei care face obiectul rambursării unei părți proporționale din valoarea sa;
 • numărul de înmatriculare și țara unde este înmatriculat vehiculul pentru care a fost achiziționată vinieta electronică, care face obiectul rambursării unei părți proporționale din valoarea sa;
 • numele și adresa băncii, numărul contului bancar la care se va face rambursarea unei părți proporționale din valoarea vinietei electronice și codul BIC (SWIFT) al băncii;
 • opțional, date de contact (număr de telefon, adresa de e-mail) pentru efectuarea mai ușoară și mai rapidă a procedurii de rambursare.

Clientul trebuie să anexeze o factură sau o copie a facturii pentru achiziționarea e-vinietei, care face obiectul rambursării unei părți proporționale din valoarea sa.

În cazul depunerii cererii prin intermediul magazinului online, clientul trebuie să indice și numărul și emitentul facturii de achiziție a e-vinietei care face obiectul cererii de rambursare a unei părți proporționale din valoarea sa. Este obligatoriu să se anexeze o copie a facturii, în caz contrar procedura de depunere a cererii în modul descris nu este posibilă.

13.4    Rambursarea unei părți proporționale din valoarea e-vinietei pentru 12 luni sau pentru 6 luni poate fi solicitată de către client în termen de 30 de zile de la data radierii vehiculului din registrul vehiculelor înmatriculate sau de la data eliberării unei tăblițe de înmatriculare noi sau de la data înmatriculării unui vehicul nou cu numerelor de înmatriculare nominale. În cazul în care clientul nu depune cererea la timp, aceasta va fi respinsă.

13.5    DARS are dreptul la un comision în valoare de 6 EUR (inclusiv TVA) pentru procesarea unei cereri de rambursare a unei părți proporționale din valoarea e-vinietei. Comisionul se percepe dacă DARS satisface parțial sau integral cererea de rambursare a unei părți proporționale din valoarea e-vinietei. În acest caz, clientului i se plătește suma corespunzătoare părții proporționale a valorii e-vinietei în contul său bancar, mai puțin comisionul operatorului de drumuri cu taxă. În cazul în care cuantumul comisionului depășește partea proporțională a valorii e-vinietei, procedura de rambursare a părții proporționale a valorii e-vinietei și calcularea comisionului nu se efectuează, iar e-vinieta rămâne valabilă până la data ei de expirare.

13.6    În cazul în care clientul depune cererea prin intermediul contului de utilizator din magazinul online, în cazul în care DARS satisface pe deplin solicitarea, acesta va primi o notificare cu privire la cuantumul părții proporționale din valoarea e-vinietei, creditul existent și factura pentru comisionul pentru procesarea cererii în contul său de utilizator, fiind informat prin e-mail cu privire la acest lucru.

În cazul în care clientul depune cererea prin poștă sau la punctul de vânzare DARS, și precizează adresa sa de e-mail în cerere, în cazul în care DARS aprobă cererea în totalitate, acesta va primi o notificare cu privire la cuantumul părții proporționale, creditul existent și factura pentru comisionul pentru procesarea cererii in format electronic (fișier PDF) la adresa de e-mail specificata. DARS va proceda la fel dacă clientul depune cererea prin e-mail la adresa evinjeta@dars.si.

În restul cazurilor, clientului i se va trimite o notificare cu privire la cuantumul părții proporționale, creditul existent și factura pentru comisionul pentru procesarea cererii la adresa sa poștală.

13.7    Indiferent de modalitatea de depunere a cererii, DARS va transmite clientului în procedură toate documentele administrative prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire conform Legii cu privire la procedura administrativă generală, în cazul în care există un termen care începe în momentul înmânării acestora. Clienții înregistrați ai magazinului online vor avea documentele disponibile și în contul lor de utilizator.

13.8    Dacă DARS aprobă cererea parțial sau integral și dacă clientul a furnizat detalii exacte ale contului bancar pentru transfer, suma rambursării va fi plătită în cel mult 30 de zile de la data la care DARS a aprobat cererea parțial sau în întregime.

13.9    DARS nu își asumă nicio responsabilitate în cazul în care transferul rambursării unei părți proporționale din valoarea e-vinietei se face în contul altei persoane din cauza informațiilor de cont bancar raportate incorect. Consecințele în acest caz sunt suportate integral de client.

13.10    Utilizatorii portalului https://evinjeta.dars.si au acces la un calcul informativ al sumei rambursării părții proporționale din valorea e-vinietei, în care clientul introduce la propria alegere datele necesare pentru calculul. Calculul sumei este doar cu caracter informativ și se bazează pe datele introduse în instrumentul de calcul de către utilizatorul portalului web https://evinjeta.dars.si. În cazul în care clientul își exercită dreptul la rambursarea părții proporționale a contravalorii vinietei electronice și operatorul de drumuri cu taxă aprobă cererea, suma determinată în procedura de aplicare poate diferi de acest calcul dacă se constată o situație de fapt diferită.

14.    Scutirea de plata taxei de autostradă

14.1    Numai următoarele vehicule, respectiv transporturi sunt scutite de taxe:

 • transport cu vehicule prioritare și pentru vehiculele de escortă, inclusiv vehiculele în escortă,
 • transport cu vehicule militare ale Armatei Slovene,
 • transport cu vehicule militare străine pentru îndeplinirea sarcinilor de apărare națională, a forțelor internaționale de menținere a păcii și a altor sarcini de apărare și securitate, dacă este prevăzut de tratatele internaționale;
 • transport cu vehicule pentru asistență umanitară pentru cei afectați pe timp de pace sau război, dezastre naturale și de altă natură sau conflict armat;
 • transport cu autovehicule al operatorului de drumuri cu taxă pentru efectuarea activităților de întreținere a drumului cu taxă și de colectare a taxei.

14.2    Vehiculele utilizate pentru transporturi pentru care nu se plătește taxa de drum nu au nevoie de e-vinietă, dar trebuie să fie înregistrate în sistemul e-vinietei înainte de a putea folosi drumul cu taxă.

Înregistrarea unor astfel de vehicule în sistemul e-vinietei se poate face chiar de client, dacă acesta se înregistrează ca utilizator al magazinului online.

După înregistrarea vehiculelor în sistemul e-vinetei, clientul trebuie să depună o cerere de scutire de la plata taxei de drum și să precizeze motivul pentru care solicită acest lucru. Acesta trebuie să anexeze toate dovezile necesare pentru a decide asupra scutirii de la plata taxei de drum în funcție de tipul de transport căruia i se aplică scutirea de la plata taxei de drum și să furnizeze toate informațiile necesare (ora transportului, traseul de transport etc.).

14.3    Clientul va fi informat cu privire la soluționarea cererii prin e-mail, iar documentul privind aprobarea sau refuzul scutirii de la plata taxei de drum va fi disponibil și în contul său de utilizator.

14.4    Cerere de scutire de la plata taxei de drum poate fi, de asemenea, depusă în scris sau verbal cu proces-verbal la orice punct de vânzare DARS în timpul programului oficial de lucru sau prin poștă la adresa Dars, d. d. Dunajska 7, 1000 Ljubljana. În cazul în care clientul precizează adresa sa de e-mail în cerere, acesta va fi înștiințat prin e-mail în legătură cu soluționarea cererii.

14.5    Dacă înainte de începerea sau în timpul perioadei de valabilitate a scutirii de taxă se modifică orice date sau fapte în legătură cu un vehicul anume sau cu transportul care este scutit de plata taxei de drum, clientul care beneficiază de scutirea de taxă de drum trebuie să notifice imediat DARS. Mesajul se trimite prin contul de utilizator din magazinul online, la adresa de e-mail occn@dars.si  sau prin poștă la adresa Dars d. d., Dunajska 7, 1000 Ljubljana.

15.    Depunerea cererilor

15.1    Clienții înregistrați au posibilitatea să trimită diverse cereri, întrebări și sugestii prin intermediul  magazinului online.

15.2    Cererile sunt împărțite în categorii din care clientul poate alege. Aceste categorii sunt: cererea de rambursare a unei părți proporționale din valoarea e-vinietei (vezi punctul 13), anularea achiziționării e-vinietei (vezi punctul 9), cererea de scutirea de plată a taxei de drum (vezi punctul 14), cererea de emitere a unei facturi înlocuitoare, cererea de scutire de TVA și întrebări pe alte teme.

15.3    Solicitantul își poate lega cererea de o anumită e-vinietă sau factură emisă, despre care este specificat în cererea depusă. Definirea și descrierea precisă a cererii pot scurta timpul de soluționare a acesteia și pot contribui la primirea mai rapidă a unui răspuns de către client.

15.4    După confirmarea depunerii, cererea este înaintată către departamentul DARS competent pentru soluționare. Clientul este informat prin e-mail cu privire la depunerea cu succes a cererii.

15.5    DARS va decide asupra cererilor procesate în conformitate cu legea care reglementează procedura administrativă generală în termenele prescrise și asupra tuturor celorlalte cereri în cel mai scurt timp posibil după primirea documentației complete.

15.6    Statutul cererii poate fi văzut în contul de utilizator al clientului din magazinul online. Notificarea cu privire la statutul cererii are doar caracter informativ.

16.    Cookie-uri

16.1    Site-ul web https://evinjeta.dars.si utilizează cookie-uri. Acestea sunt fișiere mici pe care le încărcăm pe calculatorul sau pe dispozitivul dvs. mobil atunci când ne vizitați. Astfel, atunci când vizitați din nou site-ul https://evinjeta.dars.si, vă putem recunoaște întoarcerea și vă putem permite o funcționare mai bună și o utilizare mai bună cu ajutorul cookie-urilor. Cookie-urile nu conțin date personale sau informații care ar putea să vă identifice. Nu vom transmite propriile cookie-uri către terți.

16.2    Site-ul https://evinjeta.dars.si utilizează următoarele cookie-uri:

SursăDenumirea cookie-uluiScopDurată
Drupal SESS<hash>Salvează informații despre utilizatorul înregistrat.24 zile
Drupal cookie-agreed Stabilește dacă utilizatorul a fost de acord cu utilizarea cookie-urilor sau nu.100 zile
Drupal cookie-agreed-version Salvează versiunea cookie-ului cu privire la acordul sau dezacordul utilizatorului de folosire a cookie-urilor.100 zile
Google analytics gid  Colectează informații despre statisticile de utilizare a site-ului (număr de vizite, subpagini vizitate etc.1 zi
Sistemul e-vinieteiSc59AccessToken Cookie de autorizare pentru utilizatorul înregistrat.conform configurației aplicației. 
Sistemul e-vinieteixsrf-token-sc59 Previne configurarea neautorizată a conținutului website-ului (adică Cross-Site-Request-Forgery). Nu conține nicio informație despre utilizator.Durata sesiunii
Sistemul e-vinieteicookieconsent_status  Confirmarea utilizării cookie-urilor.100 zile

 

16.3    Când vizitați pentru prima dată site-ul https://evinjeta.dars.si, vă avertizăm cu un banner în partea de jos a paginii că site-ul utilizează cookie-uri pentru funcționarea sa și, în același timp, vă oferim și opțiunea de a permite sau de a nu permite utilizarea cookie-urilor.

16.4    Chiar dacă ați permis utilizarea acestora, puteți oricând să ștergeți sau să dezactivați complet cookie-urile cu setările din browser. Instrucțiunile se află în secțiunea de ajutor (help) a browserului dvs. În cazul dezactivării complete a cookie-urilor, este posibil ca unele dintre funcționalitățile de pe site-ul https://evinjeta.dars.si să nu funcționeze.

17.    Protecția datelor cu caracter personal

Compania de autostrăzi a Republicii Slovenia, d. d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, oferă informații cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal atunci când utilizați magazinul online.

Operatorul de date cu caracter personal:Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, d. d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje
Date de contact ale persoanei autorizate pentru protecția datelor cu caracter personal:

Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji (Compania de autostrăzi a Republicii Slovenia S.A.), d. d., Dunajska cesta 7, 1000 Ljubljana

Adresa de e-mail: dpo@dars.si

Scopul prelucrării datelor cu caracter personal:
 • Înregistrarea utilizatorilor sistemului e-vinietei,
 • achiziționarea unui anumit tip (termen) de e-vinietă pentru un vehicul(e) cu un anumit număr de înmatriculare, pentru o anumită clasă de taxare prin determinarea primei zile de valabilitate prin:
  • plata imediată cu card de debit sau
  • prin efectuarea unei oferte cu plata în cont bancar,
 • comandarea notificării privind începutul valabilității și expirarea e-vinietei,
 • depunerea cererilor de rambursare a unei părți proporționale din valoarea e-vinietei,
 • depunerea cererilor de renunțare la achiziționarea unei e-viniete,
 • transmiterea cererilor de transfer al e-vinietei  către sau de la un alt utilizator,
 • modificarea datelor utilizatorului (de ex. adresa sau date de contact).
Categoriile de persoane vizate:Utilizatorii sau vizitatorii site-ului https://evinjeta.dars.si și utilizatorii care se înregistrează în sistem.
Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor cu caracter personal:
 • articolul 6 primul paragraf punctul a) și articolul 7 din Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului (consimțământul personal al persoanei);
 • articolul 6 primul paragraf punctul b) din Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului (prelucrare necesară pentru executarea contractului sau pentru implementarea măsurilor precontractuale la cererea persoanei vizate, care este parte contractuală și la care se referă datele);
 • articolul 6 primul paragraf punctul c) din Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului (prelucrare necesară pentru îndeplinirea unei obligații legale căreia îi este supus operatorul);
 • articolul 46 paragraful doi punctul 3 din Legea privind colectarea taxelor de drum (care date pot fi prelucrate în evidențe).
Utilizatori sau categorii de utilizatori ai datelor cu caracter personal, dacă există:
 • Procesor contractual de date pentru  întreținerea serverului;
 • procesor contractual de date pentru întreținerea aplicației;
 • procesator de date contractual pentru întreținerea website-ului;
 • procesator contractual pentru vânzarea de e-viniete.

Perioada de păstrare a datelor cu caracter personal sau, în cazul în care acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru determinarea acestei perioade:
Doi ani de la expirarea vinietelor electronice.
Datele cu privire la adresa IP a dispozitivului de pe care s-a făcut achiziția prin intermediul magazinului online vor fi șterse în termen de 30 de zile de la vânzarea vinietei electronice.
Informații privind existența drepturilor persoanei de a solicita accesul la datele cu caracter personal și corectarea sau ștergerea datelor cu caracter personal sau restricționarea, sau existența dreptului de contestare și a dreptului la portabilitatea datelor:Cu o solicitare scrisă, puteți solicita operatorului accesul la datele dumneavoastră cu caracter personal, completări, corectări, restricții privind prelucrarea, ștergerea datelor dvs.
Date cu caracter personal sau puteți contesta prelucrarea datelor dumneavoastră.
Informații privind transferul de date cu caracter personal către o țară terță sau organizație internațională:Datele nu sunt transferate către state terțe sau organizații internaționale.
Informații despre existența procesului decizional automatizat, inclusiv crearea de profiluri:Nu se efectuează automatizarea deciziilor și/sau profilarea automată.
Informații privind dreptul de a depune o reclamație la autoritatea de supraveghere:Puteți depune o reclamație scrisă la Comisarul pentru Informații (Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal) în scris la adresa: Dunajska 22, 1000 Ljubljana sau prin e-mail: gp.ip@ip-rs.si.

 

Operatorul datelor dumneavoastră cu caracter personal va prelucra datele cu caracter personal transmise numai în scopul colectării taxei de drum (specificat mai detaliat în tabelul de mai sus) și le va păstra până la termenul stabilit legal sau până la revocarea consimțământului. Vă rugăm să vă exercitați dreptul de acces la date, de efectuare de corectări, de limitare a prelucrării, de contestație și portabilitatea datelor, iar dacă aveți reclamații, vă rugăm să contactați persoanele de contact enumerate la punctul 19 din acești Termeni și Condiții Generale.

Aflați cum DARS d. d. se ocupă de datele personale prin consultarea Politicii de confidențialitate a DARS d. d., care este disponibilă aici.

18.    Contact

18.1    Vizitatorii portalului web https://evinjeta.dars.si și utilizatorii magazinului online au sprijinul constant al Call Center-ului pentru colectarea taxelor de drum pentru a rezolva orice probleme sau întrebări. Acesta este disponibil 24 de ore din 24, în fiecare zi a anului, la numărul de telefon +386 (01) 518 8 350 și prin e-mail evinjeta@dars.si . La această adresă de e-mail poate fi trimis și un mesaj, care poate fi creat prin intermediul formularului de contact de pe site-ul https://evinjeta.dars.si.

18.2    În cazul în care toți operatorii de la Call centre sunt ocupați în momentul apelului telefonic al clientului, apelul clientului va fi pus în așteptare și clientul va fi anunțat cu privire la poziția pe care se află în așteptare.

18.3    DARS va răspunde la un e-mail trimis la adresa de e-mail evinjeta@dars.si în cel mult două (2) zile lucrătoare.

Politica de Confidențialitate