Lista vehiculelor măsurate

test

Înălțimea vehiculului deasupra primei axe este distanța dintre sol și punctul cel mai înalt al vehiculului într-un plan care rulează perpendicular prin axa de simetrie a axei roților din față, așa cum este indicat în figura de mai sus.

Pe acest site, Dars actualizează în mod constant lista cu toate mărcile și modelele sau tipurile de vehicule care sunt sau au fost în vânzare la dealerii autorizați de vehicule din Republica Slovenia și în funcție de caracteristicile de fabricație sau pe baza unei măsurări preliminare a acestor vehicule un vehicul aparține clasei a doua de taxare B. Actualizările listei cu vehiculele măsurate sunt valabile din ziua publicării fiecărui tip de vehicul pe listă. 

Dacă pentru un astfel de vehicul a fost achiziționată e-vinieta înainte de data publicării tipului de vehicul pe listă, clientul poate folosi această e-vinietă până la expirarea acesteia.

În cazul în care o marcă, model sau tip individual de vehicul nu se află pe lista vehiculelor măsurate, acest vehicul va fi considerat ca fiind în clasa de taxare 2A.

Dacă o marcă, model sau tip individual de vehicul este inclus în listă după ce clientul a achiziționat deja o e-vinietă pentru o altă clasă de taxare A, clientul poate folosi drumurile cu taxă cu o astfel de e-vinietă până la expirarea acesteia. Pentru utilizarea ulterioară a drumurilor cu taxă, clientul trebuie să obțină o e-vinietă pentru clasa de taxare 2B.

Dacă un vehicul, care conform listei de vehicule măsurate este clasificat în clasa de taxare 2B, ar putea aparține unei clase de taxare inferioară din cauza modificării sau finisării, trebuie efectuată o măsurare oficială la punctul de măsurare permanent Dars de la adresa Grič 54, Ljubljana. Rezultatul măsurătorii va fi introdus în sistemul vinietei electronice, iar în cazul în care vehiculul aparține efectiv unei clase de taxare inferioară, clientul va primi și o confirmare a efectuării măsurării.

Măsurătorile vehiculelor se efectuează de luni până vineri până la ora 14. Pentru a asigura un proces de măsurare mai rapid și constant, vă rugăm să ne comunicați data la care doriți să aduceți vehiculul pentru măsurare la numărul de telefon +386 (01) 518 83 50 sau la adresa de e-mail evinjeta@dars.si.

Procedura de măsurare a înălțimii vehiculului deasupra primei axe

Măsurătorile tuturor vehiculelor aflate în trafic și aduse de conducătorii auto pentru măsurare, sunt efectuate de către DARS d.d. cu un dispozitiv de măsurare certificat (fabricat în: LOTRIČ meroslovje, d.o.o.) la un punct de măsurare permanent situat la locația Ljubljana, Grič 54. La efectuarea măsurătorilor / rezultatelor măsurătorilor sunt luate în considerare toleranța dispozitivului de măsurare certificat și posibilele abateri de la condițiile optime pentru efectuarea măsurătorilor  înălțimii vehiculului.

Meritev vozil
Măsurarea vehiculului se efectuează de către o persoană
 autorizată a DARS cu un aparat de măsurare autorizat.

Modificările și finisările vehiculelor sunt luate în considerare la aprobarea individuală a vehiculului modificat, care a fost confirmată de către serviciul tehnic competent prin înscrierea în certificatul de conformitate existent al vehiculului sau în acordul de înmatriculare a vehiculului, conform reglementărilor privind autovehiculele.

Condiții de măsurare prescrise pentru determinarea înălțimii unui vehicul: vehiculele trebuie măsurate ținând cont de prevederile punctului 6.3 din SIST ISO 612-2000 și de prevederile generale ale acestui standard referitoare la măsurarea înălțimii vehiculului în sine (măsurare pe o bază orizontală, măsurarea vehiculelor echipate în mod normal pentru utilizarea acestora, presiunea în pneuri prescrisă pentru încărcarea vehiculului până la masa totală maximă autorizată, vehiculul descărcat în stare de funcționare), precum și prevederile specificației tehnice care determină masele și dimensiunile anumitor categorii de autovehicule și remorci ( TSV-148 - excluzând antenele și pantografele).

 


 

Lista vehiculelor măsurate