Nadzor nad uporabo e-vinjete

Controlul asupra utilizării e-vinietei

Supravegherea utilizării corecte a e-vinietelor este efectuată de Compania de autostrăzi a Republicii Slovenia (DARS), Administrația Financiară a Republicii Slovenia și Poliție. Operatorul de drumuri cu taxă monitorizează e-vinietele cu ajutorul camerelor instalate pe rețeaua de autostrăzi, la punctele de control și în vehiculele de control al taxei.

Atunci când sistemul verifică vehiculul pentru care a fost achiziționată e-vinieta, această informație este imediat ștearsă din sistem în cazul respectării taxării stabilite și nu rămâne nicio urmă de utilizare a drumului cu taxă în sistem. În cazul în care se constată nerespectarea perceperii taxei, datele sunt păstrate în sistem până la încheierea procedurii contravenționale.

Folosirea autostrăzilor și drumurilor expres fără o e-vinietă valabilă reprezintă o încălcare a Legii cu privire la perceperea taxelor, pentru care este prevăzută o amendă de 300 EUR. În cazul în care plătitorul de taxă transferă în mod nejustificat plăcuța de înmatriculare a vehiculului la care este asociată e-vinieta valabilă la un alt vehicul sau o transferă pe un vehicul care nu se află în aceeași clasă de taxare cu vehiculul de pe care a fost transferată plăcuța de înmatriculare, amenda este de 500 EUR .

Clientului care a folosit un drum cu taxă fără o e-vinietă valabilă i se eliberează o e-vinietă cu data intrării în vigoare în ziua săvârșirii contravenției și devine valabilă numai după plata acesteia. Se emite tipul de e-vinieta sau mai multe e-viniete care sunt valabile pe perioada tuturor încălcărilor constatate. În cazul în care pot fi emise mai multe tipuri diferite de e-viniete pentru perioada încălcărilor stabilite, se emit acele e-viniete care sunt cele mai rentabile pentru client. Totodată, clientului i se emite o factură pentru plata unor astfel de e-viniete emise, și se emite un ordin de interzicere a folosirii drumului cu taxă, care este valabil până la plata tuturor facturilor emise.

Clientul este obligat să plătească suma în termenul stabilit pe factură.

Mai multe despre munca supraveghetorilor de taxare 

(Videoclipul este în limba slovenă)

Cestninski nadzorniki